Festival Fantazie
Festival fantazie - logo


2.-11.7.2004 Chotěboř
http://www.festivalfantazie.cz
tisková zpráva


Největší setkání fanoušků fantastiky v ČR. Festival filmu, literatury, her a Internetu, zaměřených na science fiction a moderní technologie, fantasy a horor, mytologii a záhady, kosmonautiku a astronomii, historii a budoucnost. Tento materiál popisuje základní fakta o Festivalu Fantazie a jeho aktuálním ročníku.


Obsah


·
Výtah z obsahu
· Slovníček základních pojmů
·
Festival Fantazie - historie
·
Festival Fantazie - budoucnost
·
Avalcon Speciál
·
Organizace
·
SFK Avalon, Československý Fandom a Liga Podpory Neofanů


Výtah z obsahu

Festival Fantazie
je v ČR největší setkání fanoušků literatury, filmu, her a Internetu, zaměřených na science fiction a moderní technologie, fantasy a horor, mytologii a záhady, kosmonautiku a astronomii, historii a budoucnost, a navazuje na bohatou tradici podobných setkání, tzv. conů (angl. convention).
Dobrovolným pořadatelem je nezávislá nezisková organizace - občanské sdružení SFK AVALON z Chotěboře, pořadatel obdobných akcí již od roku 1996. Pořadatelé zajišťují pestrý a bohatý program v několika souběžných programových liniích, ubytování, stravování, dopravu a účastnické materiály.
Program zahrnuje projekce filmů a seriálů, hraní her všeho druhu, besedy se spisovateli, herci a výtvarníky, odborné i humorné přednášky odborníků, redaktorů a fanů. Dále panelové diskuse, testy a soutěže, ceremoniály s vyhlášením výsledků literárních a jiných soutěží, autogramiády, výstavy, koncerty, divadlo, párty s tombolou, literární dílnu, volbu Miss Avalcon, prodej a burzu knih a her, …
Festival Fantazie
je určen příznivcům všech světů fantazie a přináší více než týdenní program rozdělený do programových linií fanouškům jednotlivých žánrů a podžánrů. Klade důraz na atmosféru velkého letního festivalu s řadou nadstandardních služeb a doprovodných akcí, díky velkému počtu účastníků přináší setkání s několika zahraničními hosty i bohaté účastnické materiály se speciálním CD-ROM. Nabízí možnost doslova FANTASTICKÉ DOVOLENÉ v Chotěboři.
Bližší informace a přihlášky:

http://www.festivalfantazie.cz/
, info@avalcon.cz , ing. Václav Pravda, ředitel festivalu - vaclav.pravda@seznam.cz

Slovníček základních pojmů

Zahrnuje základní pojmy používané v textu nebo související s tématem.

·
sci-fi: Správně fantastika, protože kromě vlastní science fiction (vědecké fantastiky) se používá pro souhrnné označení žánrů příbuzných nebo dotýkajících se science fiction, tj: science fiction a budoucí technologie, fantasy a horor, mytologie a záhady, kosmonautika a astronomie. Ve formě literatury, filmu, divadla, obrazů, internetových prezentací a her (počítačových, na hrdiny, deskových, válečných miniatur, karetních).
·
SFK: Sci-fi klub, sdružení či spolek lidí se zájmem o fantastiku.
·
fandom: Neorganizovaní příznivci sci-fi.
·
Československý Fandom: Tradiční oficiální organizace zastřešující SF kluby a jejich činnost.
·
con: Setkání fanoušků a příznivců fantastiky s přednáškami, besedami, projekcemi filmů, turnaji v hrách, se soutěžemi apod. Předpona je volena dle názvu klubu, města, tématu apod.
·
Eurocon: Hlavní evropský con roku (od r. 1972), v ČR poprvé v roce 2002 v Chotěboři.
·
Parcon: Hlavní česko-slovenský con roku, od roku 1982, od roku 1987 putovní. Jednotlivé kluby soutěží o jeho uspořádání, o pořadateli se rozhoduje na poradě SF klubů.
·
Avalcon, Bohemiacon, Elfcon, Gamecon, Istrocon, Minicon, Opatcon, Pragocon, Taurcon, Xenacon, …: Další veřejně přístupné cony.
·
porada SF klubů: Setkání zástupců klubů (jarní a podzimní) - členů Čs. Fandomu, vyhodnocení a plány, řešení problémů, udělování cen, rozhodování o pořádání Parconu, ...
·
fanzin / webzin: Klubový amatérský malonákladový časopis / fanzin na WWW.
·
Interkom: Informační servis ČS fandomu, fanzin s informacemi, články z fandomu a Fandomu.
·
neofan: Fanoušek fantastiky, začínající se integrovat do fandomu.
·
Liga podpory neofanů: Moderní organizace fanů. Neziskové občanské sdružení, pomáhající fanům a neofanům s jejich vlastními aktivitami. Člen Čs. Fandomu, pořadatel mnoha aktivit.
·
trekkies: Fanoušci seriálu Star Trek.
·
scifisté: Příznivci fantastiky a jejích podžánrů, jiné označení pro fana, fanouška.
·
ufologové: Zastánci existence UFO a paranormálních jevů.
·
xenité: Příznivci seriálu Xena.
·
záhadologové: Příznivci zkoumání existence UFO a paranormálních jevů, historických záhad.

Vzhledem k častému směšování scifista/ufolog/záhadolog uvádíme zjednodušené vysvětlení - scifista (fan) bere existenci mimozemských civilizací jako určitou možnost a zároveň zdroj zábavy, ufolog bere existenci mimozemských civilizací na Zemi jako fakt a zdroj víry, vysvětlení pro záhady. Záhadologové zkoumají možnost existence UFO a vysvětlení paranormálních jevů a historických záhad, kombinují oba přístupy v různé intenzitě.

Festival Fantazie - historie

Pořadatelský klub má již řadu zkušeností, je organizátorem jednoho z nejznámějších, největších a nejúspěšnějších conů. Avalcon se poprvé uskutečnil v roce 1996 a od té doby se odehrává každý rok, od roku 1999 s hlavním názvem Festival Fantazie. Avalcony se vyznačují nejlepší technickou vybaveností, výbornou organizací, rozsáhlým a dobře sladěným programem, bohatými účastnickými materiály, účastí všech známých osobností SF a přátelskou atmosférou.
V roce 1998 a 2002 a 2003 byl Avalcon povýšen na národní con Parcon , v roce 2002 dokonce na evropský prestižní Eurocon , který byl v ČR uspořádán vůbec poprvé. Eurocon byl největším setkáním fanoušků fantastiky v ČR (1300 účastníků, z toho 100 z ciziny a 50 ze Slovenska), s řadou zahraničních hostů, bohatým programem (250 pořadů a 125 projekcí, nesčetné hry a turnaje) a dalšími výjimečnostmi. V roce 1999 začala historie Avalcon u Speciál u, a od roku 2002 pokračuje pravidelně.
Kromě toho připravují členové Večery Fantazie , kterých se pro chotěbořskou veřejnost odehrálo prozatím 5. Členové klubu se podílejí na činnosti Ligy Podpory Neofanů a organizaci dalších conů - Opatcon 1999, 2000, DNH con 2001.
Ročník / Počet účastníků / Pořadů / Projekcí /Turnajů

1996 / 100 / 25 / 15
1997 / 240 / 40 / 20
1998 Parcon / 470 / 75 / 65
1999 / 270 / 60 / 35
1999 Speciál / 220 / 45 / 20
2000 / 350 / 85 / 45
2001 / 485 / 120 / 50
2002 Eurocon 1300 / 250 / 125 / cca 20
2002 Speciál / 180 / 50 / 20 / 3
2003 / 1030 / cca 200 / cca 200 / cca 30

Cony - historie

Na rozdíl od USA, kde i vzhledem k velikosti trhu a k hollywoodským filmovým studiím vznikly profesionální organizace a je pořádána řada profesionálních conů s mnoha tisíci účastníky, v Evropě zůstává činnost národních Fandomů spíše v rovině dobrovolné a neplacené činnosti. Fanouškovská hnutí v jednotlivých zemích dříve či později krystalizovala v organizaci, Fandom, ale nedovedla je do podoby profesionálních organizací s placenou administrativou. Přesto aktivní fanoušci zorganizovali a organizují tisíce kulturních, společenských a sportovních aktivit pro další fanoušky a veřejnost, zejména pro mládež.
Nejdůležitější evropské setkání - Eurocon - se poprvé konalo v roce 1972 v Itálii. Eurocon vznikl jako reakce na potřebu se setkávat a vyměňovat zkušenosti v evropském měřítku. Na Euroconech se setkávají zástupci národních Fandomů, aby mj. řešili organizační náležitosti, hlasovali o ocenění autorů z celé Evropy, rozhodli o pořádání dalšího Euroconu. Hlasování zástupců evropského fandomu o místě dalšího Euroconu probíhá s dvouletým předstihem. Některých Euroconů se zúčastnili i zástupci ČSSR, ČR a SR, také mezi oceněnými autory lze najít několik českých jmen. Teprve v roce 2002 se Eurocon konal poprvé v ČR, právě v Chotěboři.

Festival Fantazie - budoucnost

Vývoj Festivalu Fantazie dospěl k potřebě pořádání dvou akcí ročně. V prvním červencovém týdnu se proto bude každý rok odehrávat Festival Fantazie, více než týdenní poloprofesionální festival s nejširším programem pro velký počet fanoušků fantastiky, s řadou zahraničních hostů, speciálních doprovodných kulturních a sportovních programů a bohatou nabídkou služeb.
Pořadatelé zajišťují ubytování v hotelích, ubytovnách, halách pro až 1500 účastníků, stravování i dopravu. Připravují bohaté materiály pro účastníky obsahující speciální CD-ROM, velký barevný plakát festivalu, časopisy mediálních partnerů a další zajímavosti včetně informační brožury.
Program festivalu je určen přátelům světů fantazie, otevřeným lidem - příznivcům filmu, her, a literatury zaměřených na science fiction a moderní technologie, fantasy a horor, mytologii a záhady, kosmonautiku a astronomii, historii a budoucnost. Program poběží zejména v kině Družba, kulturním domě Junior, Sportovní hale, Sokolovně a Základní umělecké škole v 11 souběžných programových liniích (program běží od rána od 8 do 2 do noci) a zahrnuje následující programové bloky :

Festival Fantazie Avalcon (2.-11.7.2004)

= 3 programové linie: tradiční setkání fanoušků literární fantastiky

·
Avalcon (fantastická literatura, besedy se spisovateli a redaktory časopisů, jednotlivé literární světy, prodej a burza knih, autogramiády, workshopy a psaní povídek, literatura na internetu, ...)
·
Futurologický kongres (trendy v technologiích a společnosti: internet, počítače, biotechnologie, nanotechnologie, lékařství, komunikace, chemický průmysl, školství, politologie, ...)
·
Fantastická Fakta (UFO, záhady, pyramidy, paranormální jevy, mytologie ...)
·
speciální program (koncerty, výstavy obrazů, párty, Miss Avalcon, divadlo, ...)
Cinema Festival Fantazie (2.-11.7.2004)

= 3 programové linie: přehlídka filmové dlouhometrážní i krátkometrážní tvorby, besedy s herci a lidmi z filmového světa, přednášky odborníků a fanoušků.

·
nejnovější filmy a předpremiéry, starší a klasické filmy, soutěžní snímky, krátké filmy
·
programové bloky k filmům a seriálům s přednáškami a besedami - Pán Prstenů, Matrix, Star Trek, Star Wars, Star Gate SG-1, Babylon 5, Harry Potter, Xena, Duna, Manga&Anime, ...)
Festival Fantazie GameStar (3.-10.7.2004)

= 4 programové linie: volné hraní i nejrůznější turnaje pro začátečníky i pokročilé.

·
PC herna s 2x8 x 2x4 PC v síti a s projekcí obrazu, Playstation 2, ...
·
stolní hry (Mage Knight, Warhammer, Proroctví, Osadníci z Katanu, LOTR, Carcassonne, ...)
·
herna karetních sběratelských her (Magic the Gathering, MiddleEarth, Harry Potter, ...)
·
sportovní hry (paintball, Capture the flag, Famfrpál, Dance Dance Revolution, ...)
Literární festival Vysočina (9.-11.7.2004)

= 1 speciální programová linie s programem pro spisovatele, redaktory, vydavatele, čtenáře nefantastické literatury - přednášky, prezentace, besedy, autorská čtení, literární dílny, ...
Na Festivalu Fantazie jsou tradičně vyhlašovány výsledky řady literárních soutěží. Na Literárním festivalu Vysočina budou vyhlášeny výsledky soutěže textů s nefantastickými tématy.
Podstatnou měrou se na úspěchu Festivalu Fantazie budou podílet významní hosté z řad spisovatelů, odborníků, redaktorů, malířů a osobností fanouškovského hnutí. Tradicí je zvaní zahraničních hostů a nejinak tomu bude i pro další Festivaly Fantazie. Z České republiky se pravidelně účastní řada osobností, například František Fuka (překladatel a redaktor), Jan Kantůrek (překladatel), Pavel Koten (astronom), Jaroslav Mostecký (spisovatel), Ondřej Neff (spisovatel a novinář), Vlado Ríša (šéfredaktor časopisu Ikarie), Pavel Toufar (odborník na kosmonautiku), Františka Vrbenská (spisovatelka) a další známé osobnosti.

Avalcon Speciál
V posledním říjnovém týdnu se každým rokem bude odehrávat Festival Fantazie Avalcon Speciál, který přináší výběr nejlepších přednášek a dalších pořadů letního Festivalu Fantazie pro ty, kteří se ho nemohli zúčastnit nebo nestihli všechny vybrané pořady v programu. Vrací se k původnímu konceptu pohodových Avalconů - program tedy představuje bez rozčlenění na samostatné programové linie a klade důraz na vzájemnou komunikaci skupin fanoušků. Pět místností bude plných programu na témata: Star Trek, Star Wars, Hvězdná brána, Matrix a další science fiction, Pán Prstenů, Xena a jiná fantasy, futurologie a kosmonautika, Manga & Anime, filmové projekce, PC a deskové hry a další program.
Avalcon Speciál je koncipován jako rozsahem podstatně menší setkání, bez zahraničních hostů, s menšími materiály i omezenou nabídkou služeb. Je určeno pro ty, kterým nevyhovuje ruch velkého festivalu, chce se stát částečně i pracovním místem, kde se budou připravovat další aktivity fanoušků i profesionálů, jeho součástí bude podzimní porada Ligy Podpory Neofanů.
Program je určen příznivcům filmu, her, literatury a Internetu zaměřených na science fiction a moderní technologie, fantasy a horor, mytologii a záhady, kosmonautiku a astronomii, historii a budoucnost. Program poběží výhradně v kulturním domě Junior v Tyršově ulici v Chotěboři, v 5 souběžných programových liniích (program běží od rána od 9 do 1 do noci) a zahrnuje následující programové bloky :

·
Avalcon 1 - domácí hosté z řad spisovatelů apod., přednášky pro velké publikum ze SF i F
·
Avalcon 2 - převážně Star Trek, Star Wars, Star Gate - SG 1, Matrix a další SF a futurologie
·
Avalcon 3 - převážně Pán Prstenů, Xena a další fantasy, mytologie a historie
·
projekce filmů
·
deskové a PC hry
Organizace
Pořadatelský tým SFK Avalon čítá 30 osob a pomáhá mu řada dalších pořadatelů z Chotěboře, částečně i Československý fandom a Liga Podpory Neofanů. Pořádání Festivalu Fantazie, jehož rozsah v ČR nemá obdoby, by byla za normálních okolností výzva i pro profesionální agenturu. Specifika východoevropských zemí ovšem toto řešení neumožňují. Potenciální účastníci převážně z řad vysokoškolských a středoškolských studentů nemohou zaplatit vstupné odpovídající rozsahu akce a nákladům, pořadatelé nemají podporu sponzorů a nedostatek peněz například na pronájmy budov, nezbytnou audio, video a počítačovou techniku, přípravu materiálů pro účastníky, ubytování, dopravu atd. řeší hlavně hledáním náhradních levných řešení a vlastní prací. Pořadatelé odvádějí při přípravě tisíce hodin práce zdarma, využívají alternativní cesty pro propagaci, techniku zapůjčují vlastní nebo např. ze škol, hledají levná řešení, improvizují. Přesto má řada akcí prakticky profesionální podobu a Festival Fantazie je potvrzením organizátorského umu.
Hlavním organizátorem je ing. Václav Pravda (celková organizace, propagace, program), jeho zástupcem Pavel Bačkovský, který zajišťuje ubytování, stravování, dopravu, přihlášky. Ondřej a Petr Chlubnovi mají na starosti techniku, Václav Hochman občerstvení, ing. Tomáš Bačkovský program herní sekce GameStar.
Pořadatelé zajišťují dopravu účastníků z Prahy do Chotěboře a zpět, dále dopravu do míst ubytování. Ubytování předpokládaných až 1500 účastníků v několika kategoriích (hotel, ubytovna, internát, spací pytle) pořadatelé zajišťují v ubytovacích místech v Chotěboři a jejím okolí, ve sportovní hale, ve třídách škol.
Pořadatelé dále zajišťují stravování a občerstvení, registraci účastníků, pořadatelskou službu včetně šatny a informační služby. Vlastní akce se koná v několika budovách v celé Chotěboři - v kulturním domě JUNIOR, v Sokolovně, v kině Družba, v ZŠ Smetanova, Základní umělecké škole, Sportovní hale a dalších.

Chotěboř http://www.chotebor.cz/

Městská práva dostala Chotěboř ve 14. století. Město má bohatou historii, několik historických památek: zámek s parkem, kostel Sv.Jakuba, morový sloup na náměstí a další. Ve městě a v okolí žije 10 000 obyvatel. Město je obklopeno krásnou přírodou Vysočiny, za zmínku stojí zejména údolí řeky Doubravy.
V Chotěboři je kulturní dům Junior, Základní umělecká škola, kino, muzeum. Gymnázium, Obchodní akademie, SOU, dvě základní školy. Dále je ve městě sportovní hala, fotbalový a zimní stadion, volejbalový a tenisový areál atd.
Městský úřad podporoval Avalcon vždy, spolupráce se ale prohloubila a zintenzivnila v roce 2003 od nástupu nového zastupitelstva, Festival Fantazie se stává skutečně chotěbořským festivalem a spolupráce bude nadále prohlubována.

SFK Avalon

V Chotěboři 12.2. 1994 byl založen SFK Avalon, po svém založení vstoupil do Československého Fandomu, začal se účastnit jeho aktivit a aktivit jiných klubů, jezdil na desítky conů, porady ČsF, začal vydávat fanzin Zbraně Avalonu. Postupně narůstal počet členů i aktivit klubu, nejdůležitější aktivitou se stalo pořádání oblíbených a stále rostoucích Avalconů. V roce 2000 byla v rámci SFK Avalon založena Společnost Acylpyrina Hystepse, která si dala za úkol zmapovat působení českého génia AH. Klub byl v roce 2000 transformovaný na neziskové občanské sdružení. V roce 2003 klub vystoupil z Československého Fandomu na protest proti situaci v něm. Klub má v současné době 26 členů a 4 čestné členy.
SFK Avalon byl pořadatelem řady literárních soutěží: Corwinovy spisy (svět Amberu), Létající koště s povídkami o čarodějnicích (2001), sedm ročníků soutěže „Ježíšku, já chci plamenomet“, ze které díky spolupráci s nakladatelstvím Netopejr vzešly dvě knihy a jedna elektronická kniha. Zatím poslední soutěží je soutěž povídek ze světa Star Treku „Můstek je váš“.
Doposud se podařilo vydat 34 čísel neustále se zlepšujícího fanzinu Zbraně Avalonu, který v letech 1998, 1999 a 2000 získal nejvyšší ocenění v kategorii Fanzin od Akademie SF, F a H. Fanzin obsahuje povídky, reportáže, recenze, fandomové informace, fantastické teorie, kosmonautiku a astronomii.
Od roku 1996 pořádá klub Avalcony, ve všech parametrech rostoucí setkání fanoušků. Avalcony byly již třikrát povýšeny na Parcon, národní setkání - v letech 1999, 2002 a 2003. Rok 2002 byl nejvýznamnějším a nejúspěšnějším rokem pro SFK Avalon, protože Parcon - Avalcon byl zároveň Euroconem, prestižním celoevropským setkáním, poprvé v ČR. Eurocon ve dnech 3.-7.7.2002 byl vrcholem snah a dovednosti a znamenal obrovský úspěch svým rozsahem i organizací. Úspěšný byl ale i rok 1999, kdy začala tradice Avalconů Speciálů, pokračující i v roce 2002 a v letech následujících. Pro chotěbořskou veřejnost ještě klub pořádá Večery Fantazie.Československý Fandom http://fandom.scifi.cz/
a Liga Podpory Neofanů http://lpn.wz.cz/
Oficiální organizace sdružující sci-fi kluby z celého Československa vznikla v roce 1979. V roce 1982 byl v Pardubicích uspořádán první národní con - Parcon, který se od roku 1987 stal putovním. Členové ČsF pořádají 15-20 conů ročně (Avalcon, Bohemiacon, Dracon, Gamecon, Minicon, Pragocon, …)
Organizace nyní sdružuje přes 50 klubů. Jednotlivé kluby vydávají asi 10-15 fanzinů, pořádají 15-20 literárních soutěží. Z řad fanoušků vzešlo i několik ze současných asi 20 SF&F nakladatelství, která vydávají cca 300 SF knih ročně.
Součástí ČsF je i Liga Podpory Neofanů (vznikla v roce 1997), která si dala za úkol stát se moderní organizací, aby dosavadní amatérské (v dobrém slova smyslu) aktivity převedla na profesionální. LPN pomáhá fanouškům, zejména neofanům se začleněním do fandomu a s jejich vlastními aktivitami.