Codyho stránky

Hlavní strana
 ×  Bloxxter ×  O Codym ×  Články ×  Cizí díla × Knihovna ×  Magie ×  Necronomicon ×  Srazy ×  Ke stažení ×  Odkazy ×  Mapa stránek ×  Diskuse ×  Kontakt

Hrad Levín

Historie

Hrad Levín stával nad říčkou Oleškou na výběžku lesnatého skalního hřebenu, který se táhne od Staré Paky kolem obce Podlevín k Levínské Olešnici a je nazýván Staropackými horami (600 m n. m.).

Levín je reprezentantem typu úsporného šlechtického hradu s palácem jako hlavní obrannou i obytnou stavbou. Pravděpodobně byl postaven jako provizorium, nicméně využití našel i v pozdějších letech.

Skládal se z nevelkého centra hradu, předhradí, a vnějšího valového opevnění. Jednotlivé časti byly od sebe odděleny příkopy. Od skalního hřebenu byl na jihovýchodní straně oddělen hlubokým příkopem a obehnán vysokým náspem. Za ním byl další příkop. Nejmohutnější jsou valy na jižní a východní straně. V náspu na východní straně byla hlavní brána, kterou se vstupovalo do rozsáhlého nádvoří. Ještě dnes stále dobře udržovaná přístupová cesta vede ke hradu od východu z Levínské Olešnice přímo k bývalému prvnímu příkopu. Vpravo od první brány je malý pahorek, kde patrně stávala roubená budova, jenž byla součástí brány a sloužila jako “vrátnice”. Za ní pokračoval menší val tak, že obíhal jádro hradu. Za druhým příkopem a druhou bránou můžeme najít lichoběžníkové předhradí, které dnes nevykazuje žádné zbytky zástavby, kromě zbytků obvodového opevnění v jihozápadní části. Z toho usuzujeme jen na stavby lehčího charakteru.

Vlastní hrad byl až za třetím příkopem a náspem, který je na nejsnáze přístupné východní straně velmi mohutný. Zato lichoběžné jádro za mohutným příkopem je čitelné velmi dobře. Celou jeho severovýchodní stranu tvořil dlouhý palác, k němuž v koutě při čelní hradbě přiléhala drobná přístavba (mohlo by se např. jednat o schodišťovou vížku). Menší dům stál i v protilehlém rohu. Obě stavby byly situovány tak, že se k předhradí obracely užší, štítovou stranou.

Ke trojhrannému stavení přiléhal na severu lichoběžníkový dvorek. Před hradem se nacházelo hradiště - z hradiště a hradu zbyly pouze velké valy, příkopy a stavební materiál roztroušený po lese.

Barvy pánů Levínských z Levína: stříbrná, tmavě zelená, se zlatým olemováním.
Znak pánů Levínských z Levína: stříbrný, jednoocasý vpravo hledící lev v zeleném poli, oruží zlaté, přilba stříbrná.

Historie

Historie hradu je poněkud záhadná. Dle dostupných informací hrad vznikl po roce 1304. Byl založen neznámým členem rozvětveného rodu Načeraticů, zvaných rovněž Hronovici. Zakladatel byl potomkem nějakého pana Pakoslava (1239). Léva, potomek Načerata, kolem roku 1300 vlastnil hrad Bradu včetně města Jičína a nelze vyloučit, že to byl on, kdo byl oním tajemným zakladatelem Levína. S tímto nám koresponduje i název hradu Levín dle jména údajného zakladatele Lévy. Posléze však mu byly tyto statky zabrány králem Václavem II. Počátkem 14. století, před rokem 1333, se jako jeho držitel připomíná Naček z Levína (což je zároveň nejstarší písemná zpráva o hradě), který vystupuje na dvou listinách Borše z Rýzmburka a jeho synů z 19. prosince 1333 jako Naczke de Lewin, tedy Naček - Načerat z Levína.

Později vlastnil hrad nejspíše jeden z Načkových potomků Jakub z Levína (1363-1375). Z pozdějších písemných pramenů, které nejsou až tak jednoznačné, vyplývá, že kolem roku 1372 vlastnil hrad Jan, řečený též Ješek z Levína, bratr Hynka z Náchoda, člen rozvětveného rodu pánů z Dubé. Dalším majitelem je uváděn Čeněk z Levína, o kterém nevíme, zdali byl potomkem Jakubovým či Janovým, nebo zdali je jeho původ nutné hledat jinde.

Od roku 1380 se domníváme, že majitelem byl Zdeněk z Levína řečený z Hustířan, který je připomínán jako účastník zemského sněmu v Čáslavi, konaného roku 1421.

Rokem 1421 veškeré písemné záznamy končí a je pouze domněnkou další pán, a to Petr z Kopidlna. Poté lze předpokládat, že ještě během 15. století hrad majitelé opustili a on zanikl. Zpustl po roce 1421 v důsledku připojení k panství Kumburk-Úlibice, k němuž patřil až do 20. století.

Pověst

„Starej přízrak rytíře ve zbroji zašlý v místě, kde hrad stával, zjevuje se a jen jednou za 300 let cizelérem zručným vysvobozenej prej bejt může, kterejžto dokonale vycíditi zbroj jeho by dokázal.”

Současnost

Během posledních několika desítek let měl výskyt polodrahokamů v okolí a jejich bezohledná “divoká” těžba za následek těžké poškození hradní zříceniny, zvláště jejího předhradí. V posledních letech vzrostl o Levín zájem místních obyvatel z Levínské Olešnice, kteří na předhradí pořádají od roku 1998 oslavy domnělého výročí založení hradu. Při této příležitosti byly traktorem srovnány všechny jámy po hledačích polodrahokamů na předhradí.

Použitá literatura:
Časopis Krkonoše 4/2002 (Jan Prostředník - Hrádky a tvrze západních Krkonoš)
Hrady a zámky východních Čech
Sborník z Českého ráje a podkrkonoší - 12: Jiří Úlovec, Tomáš Tomíček - Hrad Levín
http://www.interregion.cz/turistika/hrady_zamky/levin/levin_hrad.html
http://jicin.tpc.cz/dis/hrady.htm
http://www.arbor.cz/kniha/text/levinskaolesnice.php
http://www.interregion.cz/turistika/vylety/vylet_nova_paka_stara_paka/vylet_nova_paka_stara_paka.htm
http://www.cesky-raj.cz/podkrkonosi/levin.htm
http://www.krnap.cz/krnap/aktivity/krkonose/2000/0400hradky.php
http://www.atcgroup.cz/starapaka

Zpět
Zpět na hlavní stranu Codyho stránek

Hlavní strana ×  Bloxxter ×  O Codym ×  Články ×  Cizí díla × Knihovna ×  Magie ×  Necronomicon ×  Srazy ×  Ke stažení ×  Odkazy ×  Mapa stránek ×  Diskuse ×  Kontakt