Codyho stránky

Hlavní strana
 ×  Bloxxter ×  O Codym ×  Články ×  Cizí díla × Knihovna ×  Magie ×  Necronomicon ×  Srazy ×  Ke stažení ×  Odkazy ×  Mapa stránek ×  Diskuse ×  Kontakt

Rychlovský hrádek

Popis

Hrádek se nachází v poloze Na hrádišti (tak je nazývána tato oblast) na levém břehu Jizerky, v jižní části Rychlova. Je vybudován na dolomitové čočce. Má kruhovitý půdorys s malým rozšířením na jižní straně. I v samotném prostoru hrádku se terén svažuje v úhlu cca 25°. Ze svahu pod hradem se těžil kámen, hrad je však v tomto směru nepoškozen, těžba kamene se zastavila těsně před prostorem hrádku. Hrádek je velmi malý: délka severojižní 28 metrů a východozá-padní 23 metrů. Na východní a severní straně je vyhloubený příkop, který je široký cca 10 metrů a na jihovýchodní straně přechází v přirozenou průrvu. Příkop je asi 2,5 metru hluboký. Před ním můžeme najít předsunutý val 2 metry vysoký. Na severovýchodní straně hrádku je val přerušen a zde je předpokládán vchod do hrádku. Šlo o jednoduchou stavbu s opevněním a obydlím patrně věžovitého charakteru.

Historie

V druhé polovině 13. století byl vystavěn dřevěný hrádek patrně Zdeňkem z Valdštejna . Historické pozadí bude zřejmě hodně totožné se štěpanickým hradem včetně majitelů (uvažuje se ale také o vlastnících z rodu Rožmberků, neboť roku 1348 získali kutací práva). Poté, co došlo vytěžení nalezišť (kolem r. 1300), je hrádek opuštěn a nadále chátrá.

Funkce

Hrádek byl postaven k zabezpečení těžby drahých kovů v okolí a přilehlé zemské stezky. Podobnou funkci měly i hrádky ve Víchové a Dolní Sytové.

Výzkumy

Archeologickým průzkumem bylo získáno 1356 keramických úlomků (zdobené i nezdobené, některé s hrnčířskými značkami, převažují hrnce, dále misky a pokličky), kusy mazanice a několik úlomků železných předmětů (přezka, zlomek podkovy, hřeby).

Použitá literatura:
O Jiří Kalferst a Jan Prostředník - Výzkum hradu Dolní Štěpanice
Sborník z Českého ráje a podkrkonoší - 2: Jiří Sigl, Vladimír Wolf - Zjišťovací archeologický výzkum hrádku v poloze Hradiště u Horních Štěpanic a jeho přínos k poznání kolonizačního procesu na Jilemnicku.
Časopis Krkonoše: Eliška Pilařová - Kdo hledá, najde aneb hájili jsme hrad, Zdeněk Fišera - Nový krkonošský hrádek
Jan Prostředník - http://www.krnap.cz/krnap/aktivity/krkonose/2000/0400hradky.php
Zdeněk Fišera

Zpět
Zpět na hlavní stranu Codyho stránek

Hlavní strana ×  Bloxxter ×  O Codym ×  Články ×  Cizí díla × Knihovna ×  Magie ×  Necronomicon ×  Srazy ×  Ke stažení ×  Odkazy ×  Mapa stránek ×  Diskuse ×  Kontakt