Codyho stránky

Hlavní strana
 ×  Bloxxter ×  O Codym ×  Články ×  Cizí díla × Knihovna ×  Magie ×  Necronomicon ×  Srazy ×  Ke stažení ×  Odkazy ×  Mapa stránek ×  Diskuse ×  Kontakt

Zámek Studenec

Historie

Na přelomu 16. a 17. století (po roce 1584) dal Jan starší Stráník z Kopidlna (možná spíše jeho syn) vystavět tvrz, jenž měla vzhled renesanční obytné budovy. Zmiňována je poprvé v roce 1623, kdy je Studenec včetně tvrze Stráníkovi zkonfiskován za účast na stavovském povstání (1618-1620).

Poté jej zakoupil Albrecht z Valdštejna, jenž jej postoupil v roce 1630 Johaně Uršule Grodecké z Grodce. V roce 1637 jej získal její manžel Jiří Jetřich Grodecký, který v roce 1641 zrušil manský charakter tvrze a tvrz se změnila v obydlí správce. V roce 1657 jej získal jako součást panství grodeckých Kryštof Kotulínský z Kotulína a pak připadl Bedřichovi Leopoldovi Kotulínskému. Po jeho smrti jej jeho syn prodal Františkovi Karlovi Choryňskému, který tvrz barokně přestavěl na kanceláře. Poté tento objekt získává roku 1794 Jan Václav Berger. Rod Bergrů si tvrz podržel až do roku 1891 a nejvíce se o změnu stavby zasloužil Karel Berger z Bergentalu, který ji roku 1883 přestavěl a rozšířil. Výrazně upravil interiér budovy a v pseudorenesančním stylu bylo i vybudováno nové jihozápadní křídlo, což je zámek v takové podobě, jak jej známe dodnes.

Dalším majitelem byl jilemnický obchodník Jan Hakl a vlastnila jej i jeho dcera až do roku 1965. Dědicové jej poté prodali firmě IMADOS Praha (1974). V druhé polovině 70. let 20. století byl zámek postoupen Chemickým závodům Litvínov, které do roku 1985 upravili sídlo na rekreační objekt.

Použitá literatura:
Hrady a zámky východních čech

Zpět
Zpět na hlavní stranu Codyho stránek

Hlavní strana ×  Bloxxter ×  O Codym ×  Články ×  Cizí díla × Knihovna ×  Magie ×  Necronomicon ×  Srazy ×  Ke stažení ×  Odkazy ×  Mapa stránek ×  Diskuse ×  Kontakt