Codyho stránky

Hlavní strana
 ×  Bloxxter ×  O Codym ×  Články ×  Cizí díla × Knihovna ×  Magie ×  Necronomicon ×  Srazy ×  Ke stažení ×  Odkazy ×  Mapa stránek ×  Diskuse ×  Kontakt

Žena a muž a jejich ego

Muž a žena, dvě složky, dva světy, dvojí nepochopení. Každý z nás je buď žena nebo muž. A ačkoliv je celé lidstvo takto rozděleno, není nikdo absolutně 100% muž nebo snad 100% žena. Každý z nás má v sobě určitý poměr ženského i mužského elementu. Toto je důležité si uvědomit, neboť to vede k pochopení celé duality - „trojnosti“ našeho světa. Muži jsou naprosto jiní než ženy a chápou vše naprosto jinak. Taktéž celý svět a jeho fungování chápou zcela jinak. Jako ženy. Obě pohlaví zpravidla nechápou (těch co chápou je menšina, nicméně pár jich znám) chápání toho druhého a myslí si, že je „stupidní“ a považují je za méněcěnné. Dovoluji si citovat: „...to je ženská logika..., ...no jo to je prostě chlap...“. Většinou nikdo z nich nechápe, že mužská složka chápe věci jinak, že to souvisí s vývojem, kdy muž byl bojovníkem, ochráncem a tou silnější stránkou „rodiny“. Nemohl si dovolit velké emoční výlevy, nemohl si dovolit ukázat slabost. Ženy byly matkami, silnými, věrnými, opatrovnicemi, řídily a staraly se o chod „rodiny“. Musely ukázat jak něhu, lásku tak i sílu zvládnout různé problémy. To jsou dvě složky člověka. Mužská a ženská a v každém z nás jsou jinak namixovány. V každém z nás vytváří ojedinělou strukturu osobnosti. Jsou případy, kdy v mužském těle převládá ženská složka a naopak. Toto je důležité si uvědomit. Je důležité pochopit, jak a proč chápou různé věci muži a ženy. Muži zpravidla pokládají za důležité jiné věci než ženy. To je to, co je příčinou většiny problémů mezi mužem a ženou. Všichni víme, o co se konkrétně jedná, nebudu to zde rozebírat. Ovšem je důležité pochopit jednu věc. Muž a žena jsou dvě diametrálně různé roviny chápaní a tak je nutné je brát. Nemůžeme nutit ženu přemýšlet jako muže a samozřejmě to platí i naopak. Zase na druhou stranu obě dvě pohlaví by měli chápat, že i když zástupce toho druhého něco říká, nemusí to nutně znamenat to, jak to chápou oni. Tolerance, pochopení a komunikace jsou tři základní principy porozumění.

Další faktor zničující a budující, tvořící a destabilizující je EGO. Je to cosi, co nás vede a žene kupředu. Mělo by nám být pomocnou rukou svírající meč síly a moci, jenž upřesňuje směr a cíl. Ovšem pokud toto EGO nebudeme usměrňovat a ovládat, stane se naším mocipánem, agresivním a arogantním diktátorem. EGO je dobrý plavec. Ovšem musíme umět a rozpoznat, kdy mu dát volnost a kdy ho opět stáhnout do sebe a kdy uvažovat zcela jinak.

Ach to ego, nezbývá mi, než si postesknout, když vidím a slyším rozhovory plné přečpěleho ega, kdy už ani nejde o pravdu, smysl a cíl, ale pouze o vítězství. Používají se zbraně nemorální, podlé a podpásové. Urážky, degradace obou zúčastněných a zpravidla velmi nelogické a nesmyslné uvažování - spíše neuvažování. Když diskutujeme či se snad dokonce hádáme, nezapomínejme na ovládání sebe sama a ega nejvíce.

Jen bych si dovolil podotknou něco, na co mě nedávno upozornil můj přítel Core. Ego. Ego je já. Neexistují dva okamžiky, kdy by existovalo stejné „já“. Vše plyne „panta rei“. Takže něco jako absolutní pojem ego - neexistuje.

S tím souvisí i feminismus a šovinismus. Já osobně tyto postoje velmi odsuzuji. „Ano, chci být stejně dobrá a lepší než muž,“ tvrdí žena. Totéž jen s větší příměsí ješitnosti tvrdí muži. Jakoby laň chtěla být srncem, jakoby beran chtěl být ovcí a proč vlastně? Každý jsme sám sebou. Svojí osobností. Mužem či ženou a buďme jimi hrdě a důstojně. Nesnažme se jedno pohlaví vyzdvihnout nad ostatní, ať už je to mužské či ženské. Jsme jen dvě části jednoho celku. Vždyť i kabbalisté a kabbala sama o tom hovoří.

Kdysi byla jen jedna bytost - ČLOVĚK. Tato bytost v sobě obsahovala jak mužskou tak i ženskou část. Byl to nebeský člověk. Adam Kadmon. Poté byla rozdělena - roztržena a tak nyní existují jen dvě samostatné části jednoho celku. Adam+Eva=Adam Kadmon=Člověk=Muž+Žena. Nesnažme se proto o jiné. Buďme tím čím jsme. Rád bych na závěr citoval abbého Alphonse Louise Constanta v jeho úvaze Klasikové Kabbaly.

„... Talmudské právo neodlišuje ženu od muže; neuznává rozhořčený spor lásky plynoucí z otázek rovnosti neb nadřazenosti pohlaví, který zamítá a ničí každou lásku. Kabbalisté nepovažují ženu za rovnocennou nebo podřazenou muži, nevidí v ní služku, ani družku muže. Dle kabbaly je žena člověkem vyjadřující citovou a mateřskou stránku člověčenství. Žena je v muži účastna všech práv lidských a muž ctí sebe v ženě. “Kéž by lidská vášeň nikdy nerozloučila to, co se božské moudrosti zalíbilo spojiti! Běda těm kdož žijí sami!“ Problémy emancipace žen a jejich právní rovnosti jsou sny neprovdaných ženštin a dle přirozeného zákona je celibát zvráceností. „Ó, duše mé duše, srdce mého srdce, tělo mého těla, ty chceš mi býti rovna? Chceš tedy býti něco jiného než já sám? Chceš odtrhnouti své srdce od mého srdce, chceš učiniti dvé z toho, co bylo jedinným, a přesto, že tě Bůh utvořil z masa a kostí mých prsou, chceš beze mne ze sebe zploditi nějakou obludu, chtíc se zdokonaliti a mne nahraditi ve svém smyslu? Když však učiníš ze sebe soupeře mé lásky, můžeš mi někdy býti rovna v zármutku a bolesti?“ ...“

Zpět
Zpět na hlavní stranu Codyho stránek

Hlavní strana ×  Bloxxter ×  O Codym ×  Články ×  Cizí díla × Knihovna ×  Magie ×  Necronomicon ×  Srazy ×  Ke stažení ×  Odkazy ×  Mapa stránek ×  Diskuse ×  Kontakt