Konflikt - Růžoví křižáci a Rosenkruciáni

Smyslem tohoto referátu je pouze drobný nástin toho, co má filosofie yin a yang společného s řádem růžového kříže. Má navést přemýšlivého člověka na cestě k vlastním závěrům a dalšímu hledání. Případného zájemce odkazuji přímo ke studiu geometrie a hermetismu. Nelze samozřejmě požadovat, aby zájemce dosáhl dostatečně vysokého zasvěcení v obou směrech, proto postačí k našemu účelu i krátká meditace.

Začněme u klíče matematického, naše Evropská kultura používá soustavu deseti čísel, kdežto Čína užívá soustavy dvojkové. Mohu zde vřele doporučit knihu A. Crowleyho Kniha Thothova, aneb krátký esej o tarotu egypťanů. Tento zasvěcenec zde odhaluje mysterium nejen arkán karet, ale též velice starého a významného díla neznámého autora a sice I-ťing, kniha proměn. Tato jest největším orákulem staré i současné číny. Je zajímavé, mohu li na chvíli odbočit od tématu, že tuto knihu uznali jako svrchovanou autoritu a dopisovali k ní komentáře i zdánlivě největší vnitřní odpůrci- Lao´c a Konfucius. Ani jejich stoupenci se ve výkladu Knihy Proměn nedohadovali- v Evropě opravdu nevídaná syntéza … ale zpět k tématu, Crowley rozebírá tarot z hermetického hlediska- přisuzuje jednotlivé karty ke kabalistickému stromu, k jeho sefirotám a cestám. A tento samý strom přirovnává i k jednotlivým hexagramům. Zájemci o bližší nástin si dovoluji doporučit tuto knihu k prostudování.

Další zajímavou skutečností je stránka pro R.C. snad nejcharakterističtější, alchymie, která zdánlivě s touto problematikou nesouvisí. Jde ovšem pouze o iluzi. Alchymii lze vykládat několika způsoby, dělení reality na mikro a makrokosmos a zároveň i možnost výkladu. Zde můžeme narazit na tři nejrozšířenější formy, a sice přeměnu prvků v neživém světě, přeměnu duchovna a výklad ze sexuálního hlediska. Zní sice možná trochu absurdně, že by si vážení křesťané ve svojí době(počínaje snad již zasvěcenci templu?) provozovali praktiky tolik zavrhované jejich dobou. Je ale také možné, že tyto spisy jsou zašifrovány tak pečlivě, aby jejich výklad mohl být použitelný více způsoby a některé slepé uličky nám o tom podávají důkaz. Tentokrát nám protipól tvoří Indie se svým učením tantry, která používá hojně právě sexuální praktiky, ne že by šlo přímo o filosofii yin a yang, nicméně jde o magii časoprostorově velmi podobnou. A další věc, která nám může pomoci je záležitost směšování tělních tekutin o které je toho tolik napsáno a která sama naznačuje vznik nedůležitější struktury za pomoci syntézy dvou prvků- muže a ženy, yin a yang.

Podívejme se nyní na základní tvary studovaných symbolů. Uvnitř je v obou případech kruh. Vnější tvar, dalo by se říci je poměrně expanzivní. U kříže je toto naprosto jasné, ale v diagramu osmi trigramů už toto není na první pohled tolik patrné. Nicméně po troše sčítání je vše již srozumitelné mnohem více. Již samo sčítání je ovšem potřeba brát jako expanzi. Jelikož se mi nechce vymýšlet jak to dostat na obrazovku, tak máte smůlu… mnom, když se stavíte, tak na požádání zasvětím (jestli tu čmáranici ještě najdu…). V podstatě je to o sčítání čar ve čtyřech směrech kdyby měl někdo náladu pohrát si s tím sám…

E-mail odesílatele: