Jozef Karika, Necronomicon

(Zóny stínu, nakladatelství Vodnář Praha 2005)

Autor následujícího textu je Jozef Karika, tento text je selektivně použit z jeho knihy Zóny stínu, kterou v roce 2005 vydalo nakladatelství Vodnář. Tento text je zde použít s výhradním svolením autora a všechna práva jsou vyhrazena. © Josef Karika 2005, Zóny Stínu ™

Abychom předešli zbytečným diskusím poznamenejme hned úvodem, že spor o autenticitu Necronomiconu a Lovecraftových mýtů nepovažujeme za důležitý a přikláníme se k postmodernímu přístupu chaos-magie objasňovaném P. Hinem: „Na rozdíl od množství magických systémů, které jsou všechny založeny na určité mýtické nebo historicky odvozené minulosti (jako Atlantida, Lemurie, Albion, atd.), chaos-magie se volně inspiruje science-fiction, kvantovou fyzikou a čímkoliv jiným, co si její praktici zvolí. Spíše než se pokoušet obnovit a udržovat tradici vedoucí nazpět do minulosti (a k bývalé slávě), je chaos-magie přístupem umožňujícím jedinci využít cokoliv, co považuje za vhodné jako dočasnou víru, nebo systém symbolů. To, na čem záleží, je výsledek jaký získáte, ne ‚autenticita' použitého systému.“ ([115], 10).

Stejně tak A. Hulse o obou verzích Necronomiconu tvrdí: „Z těchto dvou verzí knihy Necronomicon se odvíjí nová magická tradice, obohacená novými mocnými jmény, která se zakládají na hierarchii kosmických sil, jež předcházely starověkým bohům a bohyním Babylonu a Sumeru. Ať už je to celé vymyšlené, nebo ne a skutečný Necronomicon samozřejmě nikdy neexistoval vně Lovecraftovy imaginace, přesto jsou obě tato díla, totiž Necronomicon a Crowleyho magické texty, základními texty moderní magie. Budoucí generace mágů budou považovat obě tyto tradice za skutečné a autentické magické učení minulosti asi tak, jako my dnes nahlížíme dílo Deeovo, Agrippovo a mnoha dalších.“ ([121], 94). V zásadě tedy může být jakýkoliv "vymyšlený" koncept cennější, než historicky autentický systém, ukáže-li se v individuální magické praxi jako efektivnější stimulans víry 1.

Korespondence Prastarých a Lovecraftových zón se sefirami Stromu života podle K. Granta:

Sefera (klifa)

Lovecraftův korelát

Keter

Yuggoth (Kadath)

Chochma

Kadath (Azathoth)

Bina

Cthulhu

Daat

Yog-Sothoth

Chesed

Nodens

Gebura

Hastur

Tiferet

Azathoth

Necach

Shub-Niggurath

Hod

Nyarlathotep

Jesod

Yig

Praktik může navazování komunikace s Prastarými započít skrze jejich velekněze - „pána vodní propasti“ - Cthulhu, snícího v podmořském městě R´lyeh. Cthulhu dokáže stimulovat lidskou snovou aktivitu do forem, ve kterých dochází ke zhlídnutí gigantických bizarních měst Prastarých; později k vizím samotných Prastarých a komunikaci s nimi. K navazování snového kontaktu s Cthulhu může mág využít metody sigilární magie, postupy snění nebo bdělého snění. Efektivním je Lovecraftovo zaklínadlo uctívačů kultu Cthulhu, nesoucí nelidský původ: Ph`nglui mglw`nafh Cthulhu R`lyeh wgah`nagl fhtagn.

Toto zaklínadlo je vhodné opakovat před usnutím spolu s dynamizovaným přáním navázání kontaktu. Kromě vizí nelidsky působících skulptur a monumentálních budov je prvním znakem blížícího se setkání s Prastarými výskyt tzv. zvědů (Castaneda) v mágových snech a to ve formě šoggotů - slizkých proměnlivých „organických“ mas, nesoucích nejčastěji chobotnicovité prvky. 2

Pro tvorbu základních rituálů a magických postupů s Prastarými vypracoval fráter Tenebrous základní korespondenční síť.

Prastarý

Charakteristika

Směr

Živlový atribut

Znamení

Yog-Sothoth

krajní manifestace prvotního chaosu

jih

pozitivní oheň; aktivní duch

Lev

Azathoth

vládce vesmíru

jih

negativní oheň; pasivní duch

Lev

Hastur

hlas Prastarých

východ

vzduch

Vodnář

Dagon

praotec moří

západ

voda

Škorpión

Shub-Niggurath

černý kozel lesů s tisícem kůzlat

sever

zem

Býk

Nyarlathotep

plazivý chaos, posel Prastarých

-

éter

-

V následujících tabulkách přihlížíme k sumero-babylónské verzi Necronomiconu.

Základní korespondence:

Božstvo/Zonei Sféra Číslo Barva Západní korelát
Enlil primum mobile - - Pagros
Enki; Lumashi sféra stálic - - Naedis;Brugel
Adar saturnská čtyři černá Zazel
Marduk jupiterská deset purpurová Hismael
Nergal martická osm tmavočervená Barcabel
Shammash sluneční dvacet zlatá Sorat
Inanna venušská patnáct bílá Kedemel
Nebo merkurská dvanáct modrá Taftartarat
Nanna lunární třicet stříbrná Chašmodaj

Živlové korespondence:

Božstvo/Zonei Sféra Číslo Barva Západní korelát
Enlil primum mobile - - Pagros
Enki; Lumashi sféra stálic - - Naedis;Brugel
Adar saturnská čtyři černá Zazel
Marduk jupiterská deset purpurová Hismael
Nergal martická osm tmavočervená Barcabel
Shammash sluneční dvacet zlatá Sorat
Inanna venušská patnáct bílá Kedemel
Nebo merkurská dvanáct modrá Taftartarat
Nanna lunární třicet stříbrná Chašmodaj

Zodiakální korespondence:

Znamení Božstvo Západní korelát
Beran Agru Amiel
Býk Kakkab u alap shame Phobifel
Blíženci Re´u kinu shame u tu´ame rabuti Quocenel
Rak Shittu Diviron
Lev Kalbu rabu Awmaiah
Panna Shiru Nefekel
Váhy Zibanitum Sycion
Štír Akrabu Gawegudon
Střelec Pa-bil-sag Heilulon
Kozoroh Suxur mash Roquael
Vodnář Gula Vobadel
Ryby Dilgan u rikis nuni Casiwon

Klifotické korespondence 50-ti Mardukových jmen 3:

Číslo Jméno Přivolávací slovo Sefira/ Západní korelát (vládce pětice)
klifa
1. Marduk DUGGA
2. Marukka -
3. Marutukku - Malchut Lilit
4. Barashakushu BAALDURU
5. Luggaldimmerankia BANUTUKKU
6. Nariluggaldimmerankia BANRABISHU
7. Asaruludu BANMASKIM
8. Namtillaku BANUTUKUKUTUKKU Jesod Chašmodaj
9. Namru BAKAKALAMU
10. Asaru BAALPRIKU
11. Asarualim BARRMARATU
12. Asarualimnunna BANATATU
13. Tutu DIRRIGUGIM Hod Taftartarat
14. Ziukkinna GIBBILANNU
15. Ziku GIGGIMAGANPA
16. Agaku MASHGARZANNA
17. Tuku MASHSAMMASHTI
18. Shazu MASHSHANANNA Necach Kedemel
19. Zisi MASHINANNA
20. Suhrim MASHSHANERGAL
21. Suhgurim MASHSHADAR
22. Zahrim MASHSHAGARANNU
23. Zahgurim MASHTISHADDU Tiferet Sorat
24. Enbilulu MASHSHANEBBU
25. Epadun EYUNGINAKANPA
26. Enbilulugugal AGGHA
27. Hegal BURDISHU
28. Sirsir APIRIKUBABADAZUZUKANPA Gevura Barcabel
29. Malah BACHACHADUGGA
30. Gil AGGABAL
31. Gilma AKKABAL
32. Agilma MASHSHAYEGURRA
33. Zulum ABBABAAL Chesed Hismael
34. Mummu ALALALABAAAL
35. Zulummar ANNDARABAAL
36. Lugalabdubur AGNIBAAL
37. Pagalguenna ARRABABAAL
38. Lugaldurmah ARATAAGARBAL Bina Zazel
39. Aranunna ARAMANNGI
40. Dumuduku ARATAGIGI
41. Lugalanna BALDIKHU
42. Lugalugga ZIDUR
43. Irkingu BARERIMU Chochma Naedis/Brugel
44. Kinma ENGAIGAI
45. Esizkur NENIGEGAI
46. Gibil BAALAGNITARRA
47. Addu KAKODAMU
48. Asharru BAXTANDABAL Keter Pagros
49. Nebiru DIRGIRGIRI
50. Ninnuam GASHDIG

Podle Necronomiconu může kněz těchto 50 božích jmen využívat až poté, co vystoupí po „žebříku světel“ do „posvátného města“. Tento výstup můžeme chápat jako zdolání 22 stezek/tunelů Stromu. Podnětným experimentem může být v tomto případě skloubení 50-ti božích jmen Necronomiconu (+22 jeho božstev korespondujících s 22 stezkami Stromu) a 72 merkurských protigéniů, v kabale chápaných jako 72 protipólů „božích přívlastků“.

Číslo Božstvo/boží jméno (Necronomicon) Merkurský protigénius Znamení/stupně Charakteristika protigénia (Papus)
1. Anna Rurralel Beran 0°–5° hněv, hlučná povaha
2. Gudud Dithedljah Beran 6°–10° všechno, co škodí živým bytostem
3. Sin Sadohel Beran 11°–12° pochlebnictví, nevděk
4. Dlibat Nathophel Beran 16°–20° špatná výchova, nebezpečné objevy
5. Agru Phamugiah Beran 21°–25° nevědomost, špatné vlastnosti
6. Kakkab u alap shame Thathumel Beran 26°–30° falešná ctižádost
7. Re´u kinu shame Ibrah Býk 1°–5° překážka osvícení
8. Shittu Ibodel Býk 6°–10° všechna půdě škodící znamení
9. Kalbu rabu Cabuel Býk 11°–15° nenávist a licoměrnost
10. Shiru Ahloiah Býk 16°–20° špatné zdraví
11. Umunpaddu Wygel Býk 21°–25° pýcha, hněv
12. Zibanitum Sasyel Býk 26°–30° lež, zneužití důvěry
13. Badur Fajuviah Blíženci 0°–5° nevědomost, lež, omyl
14. Akrabu Iburiah Blíženci 6°–10° nařčení, falešné svědectví
15. Pa-bil-sag Robafel Blíženci 11°–12° schisma, sektářství
16. Suxur mash Rebuiah Blíženci 16°–20° zrada
17. Mastabarru Ruhiah Blíženci 21°–25° ateizmus
18. Gula Vuxapel Blíženci 26°–30° nízcí lidé, pohoršující soudní spory
19. Dilgan u rikis nuni Uguon Rak 1°–5° ztráty, zoufalství
20. Shammash Ygumiah Rak 6°–10° odpadlíci, nepřátelé náboženství
21. Ag Wugiah Rak 11°–15° nevědomost, předsudky
22. Kaimanu Erhaliah Rak 16°–20° otroci, piráti
23. Marduk Zuquel Rak 21°–25° nemoci, mory
24. Marukka Ququel Rak 26°–30° poškozování
25. Marutukku Vobipon Lev 0°–5° černá magie
26. Barashakushu Povevel Lev 6°–10° zrádci, spiklenci
27. Luggaldimmerankia Rizobiah Lev 11°–12° nevědomost, otroctví, nesnášenlivost
28. Nariluggaldimmerankia Nivazol Lev 16°–20° katastrofy, mrtvice
29. Asaruludu Zerozel Lev 21°–25° fanatismus
30. Namtillaku Dehuvel Lev 26°–30° nestvůrné zjevy
31. Namru Lebakel Panna 1°–5° hrabivost
32. Asaru Hariasa Panna 6°–10° špatné vlastnosti
33. Asarualim Ahihuje Panna 11°–15° podněcuje vzpouru
34. Asarualimnunna Jahahel Panna 16°–20° nesvornost, válka
35. Tutu Ahikavek Panna 21°–25° nespokojenost
36. Ziukkinna Ledamen Panna 26°–30° chrání nespravedlivé
37. Ziku Ahamiah Váhy 0°–5° opačný duchovní směr
38. Agaku Leaher Váhy 6°–10° lež
39. Tuku Jezaia Váhy 11°–12° vraždy dětí, zlá země
40. Shazu Lehaha Váhy 16°–20° melancholie
41. Zisi Likami Váhy 21°–25° odpadlíci
42. Suhrim Janiel Váhy 26°–30° sklon ke zlu, zrady
43. Suhgurim Habivue Štír 1°–5° rozkol
44. Zahrim Hihaleja Štír 6°–10° války
45. Zahgurim Lahisea Štír 11°–15° vládne atmosférou
46. Enbilulu Lirea Štír 16°–20° duševní chaos
47. Epadun Hilaasa Štír 21°–25° nepříjemná povaha
48. Enbilulugugal Lahemi Štír 26°–30° neplodnost, přepych
49. Hegal Luheve Střelec 1°–5° egoismus, nenávist
50. Sirsir Lineda Střelec 6°–10° dobrodruhové
51. Malah Hasiahah Střelec 11°–15° šarlatán
52. Gil Ahimami Střelec 16°–20° pýcha, zloba, rouhání
53. Gilma Laenan Střelec 21°–25° nevědomost
54. Agilma Lahetin Střelec 26°–30° zhroucení říší
55. Zulum Jahabem Kozoroh 0°–5° nepřátelé ctnosti
56. Mummu Jelop Kozoroh 6°–10° pýcha
57. Zulummar Hamiman Kozoroh 11°–12° zrada
58. Lugalabdubur Lelajai Kozoroh 16°–20° hněv, vražda
59. Pagalguenna Haleraha Kozoroh 21°–25° bankrot, finanční zruinování
60. Lugaldurmah Ralezim Kozoroh 26°–30° neposlušnost, odpor
61. Aranunna Lebamu Vodnář 1°–5° nepřirozená neřest, výstřednost
62. Dumuduku Elhiah Vodnář 6°–10° mrzutosti, rozvod
63. Lugalanna Elmujana Vodnář 11°–15° šílenství
64. Lugalugga Ilihem Vodnář 16°–20° falešná moudrost, kritik
65. Irkingu Hawamad Vodnář 21°–25° bouře, ztroskotání
66. Kinma Elkanam Vodnář 26°–30° špatné vlastnosti
67. Esizkur Jelaje Ryby 0°–5° omyl, předsudek
68. Gibil Hajubah Ryby 6°–10° hlad, mor, škodlivý hmyz, neplodnost
69. Addu Elhor Ryby 11°–12° právo, závěť
70. Asharru Ihamabai Ryby 16°–20° ateizmus
71. Nebiru Lejah Ryby 21°–25° rozkol, zrada
72. Ninnuam Hamium Ryby 26°–30° zoufalství, sebevražda


1 Velice diskutabilní je autenticita i tak zaužívaných systémů, jakým je tzv. systém kabalistický. Není tajemstvím, že Lévi, linie Zlatého úsvitu a později Crowley původní židovskou kabalu pozměnili a systematizovali natolik, že "kabala", jak ji pozná dnešní hermetismus, je víc umělou než autentickou soustavou, a mág, který se o ni opírá, je ve skutečnosti v podobné pozici, jako mág opírající se o Necronomicon, který je obdobnou změtí autentických starověkých pramenů a fikce.

2 Podle Lovecrafta A. Alhazred „připustil jejich pozemskou existenci pouze ve snech lidí žvýkajících určitou rostlinu s obsahem alkaloidů“. ([196], 165). Podobné bytosti, avšak temnějšího zabarvení a mírnějších, polo-lidských/polo-obojživelných tvarů, se objevují v mágových snech jako předzvěst kontaktu s Dagonem a představují tzv. Hlubinné - tj. Dagonovy sluhy. V této souvislosti působí zajímavě, že Lovecraft přiřadil vzývání Cthulhu snícího v potopeném městě R`lyeh stoupencům jisté odnože kultu vúdú. M. Bertiaux, velekněz novodobého vúdú kultu Černého hada (La Couleuvre Noire), popisuje jedno ze dvou hlavních center magické moci postupů húdú jako prastarý ostrov, který „...se potopil do oceánu a spolu s ním odešli i jeho mágové. Ti však nezemřeli, ale stali se duchy nesoucími rybí, žabí a plazovité formy. Učinili tak, aby mohli pokračovat ve svém díle pod oceánem v jejich obrovském chrámu na dně moře. ... Čím jsou starší, tím jsou mocnější. ... Je tam též prastarý král, který je velice mocným magickým duchem a ‚mistrem slov podmořského ostrova'. Nazýváme ho ‚Maitre' nebo zkráceně ‚Ma-Tr'. Je vládcem duchů na jeho ostrově a nadmíru mocným bohem vúdú.“ ([24], 1). Fráter Eirixion naznačuje souvislost těchto entit s archetypálním základem tarotového atu XIII. Smrt a znamení Škorpióna. Viz též Lovecraftovy povídky Volání Cthulhu a Dagon.

2 Zájemcům o praxi podle Necronomiconu doporučujeme prostudovat toto rozčlenění podle atributů jednotlivých Mardukových jmen.