Codyho stránky

Hlavní strana
 ×  Bloxxter ×  O Codym ×  Články ×  Cizí díla × Knihovna ×  Magie ×  Necronomicon ×  Srazy ×  Ke stažení ×  Odkazy ×  Mapa stránek ×  Diskuse ×  Kontakt

Srazy | Komentář k této akci

Čarodějnice aka Beltaine 2004

Vážení přátelé,

dovoluji si Vás pozvat na setkání ku příležitosti oslavy dní, jenž Keltové nazývali Beltaine a my Slované nocí Filipo-Jakubskou. Lid profánní prostě nazývá tento večer „Čarodějnicemi“.

Většina z Vás již místo konání tohoto setkání (a hele rým) velmi dobře zná, jest to prostor ve skalním městě, obehnán skalami z mnoha směrů, sakrálním obětištěm obohacen, taktéž místo ohňové přítomno jest (ku rožnění strig a jiných potvor).

Místo jest to ryze přírodní, samotou lehce oplývaje - tož připravenost podmínkám těmto jest doporučena. Vody pitné blízko není, pro tuto „prima materia“ je nutno několik stovek metrů z kopce sejíti. Jakkoli by nám počasí nepřálo, jest toto místo dostatečně chráněno oproti těmto vlivům. Ku potěše ďábla jest možno taktéž nástroje hudební dovézti a hudbu provozovati. Místo samotné jest vyvýšeno několik metrů nad okolí, ergo jest jedním z vyšších míst této oblasti což je podloženo nádhernými scenériemi při západu u východu slunce.

Kdy: 29. 4. - 2. 5. 2004
Kde: Malá Skála, „Panenka

Nakupovati jest možno v čase běžném přímo na Malé Skále, ovšem mé doporučení jest - přivézti si vše potřebné sebou, tak i veškerenstvo oblekové a spací včetně dogů psovitých.

Hrubý předpoklad jest, že kdos dorazí již v hodinách čtvrtečních odpoledních, primární příjezd jest očekáván v den páteční. Cestu popsati jest věc lehká. Z nádraží Malé Skály po červené směrem na Kalich event. Sokol. Na Pánově poli je třeba se vydati po žluté doprava, projít kol dvou vyhlídek skalních (jenž mineme) a poté co tvář rudá Geronimova na Vás shlédne ze strany levé, odpočte doprava ku dovršení Vaší cesty. Kdo by měl pocit, že snad tuto cestu nezvládne nechť dojde na druhou vyhlídku po žluté turistické (nejvýše položena jest se dvěma výhledními místy) a zde použije technologií mobilní ku spojení s kýmkoliv již přítomným.

Jakékoliv připomínky a dotazy možno řešit a zodpovídat dnem i nocí na e-mailu(w.f.cody@email.cz) či telefonu(+420608654501).Srazy | Komentář k této akci

Zpět
Zpět na hlavní stranu Codyho stránek

Hlavní strana ×  Bloxxter ×  O Codym ×  Články ×  Cizí díla × Knihovna ×  Magie ×  Necronomicon ×  Srazy ×  Ke stažení ×  Odkazy ×  Mapa stránek ×  Diskuse ×  Kontakt