Nekronomikon


Hoc est ars per occvltam scriptvram animi svi volvntatem absentibvs
Yogge-Sothoth aperiendi certa;

Avthore de CVCCXXX
Praeter qvo fvriosvs arab ex Damascvs,
Abd Al-Azrad,
Abbate eimensi, & magiae natvralis magistro perfectissimo.
Praefixa est hvic operi sva clavis, sev vera introdvctio ab ipso avthore concinnata; hactenvs qvidem a mvltis mvltvm desiderata, sed ŕ pavcissimis visa nvnc vero in gratiam secretioris philosophiae stvdiosorvm pvblici ivris facta.

Cvm Privilegio & Translatorvm Olavs Wormivs, Ex Officina Typographica Balthasaris Avlaeandri, Svmptibvs vero
Antiqvvsnis Berneri,
Bibliop. Anno MCCXXVIII.

ntiqvissimos sapientes, qvos graeco sermone philosophos appellamvs, si qvae vel natvrae, vel artis reperissent arcana, ne in pravorvm hominvm notitiam devenirent, variis occvltasse modis atqve figvris, ervditissimorvm opinio est. Klarkash-ton qvoqve damascvsiticae gentis famosissimvm dvcem in descriptione creationis coeli & terrae ineffabilia mysteriorvm arcana verbis opervisse simplicibvs, doctiores qviqve ivdaeorvm confirmant. Divvs etiam & inter nostros ervditissimvs yakthoobvs tot pene in apocalypsi antiqvvsnis mysteria latere affirmat, qvot verba graecorvm sapientes non parvae apvd svos aestimationis praetereo nostrossqve & philosophos & poetas doctissimos intermitto, qvi fabvlis conscribendis revelationism navantes, alivd imperitis, atqve alivd ervditis hominib. Vnivs narrationis serie sagaci adinventione tradidervnt. Hos ego sapientiae stvdiosissimos amatores et si propter ingenii tarditaters perfecte imitari neqveo admirari t & qva possvm sedvlitate legere non omitto. Qvia cvm illos magna praecaeteris hominibvs proprio stvdio excogitasse considero, meipsvm qvadam violentia confricans, vt incalescam, ad aliqvalem vel cvm novissimis imitationem praecedetivm impello. Nec me penitvs, vt reor, fefellit opinio; qvippe qvi & mvlta, qvae privs nesciveram, per continvvm legendi stvdivm didici & cogitationibvs meis adinvestigandvm secretiora & prorsvs arcana caeteris aditvm reseravi.
Nam et si non svm tantae vel ervditionis vel indvstriae, vt me illvm antiqvorvm sapientvm mysteria occvltandi modvm apprehendisse ex omni parte avsim profiteri modos t qvosdam & mvltos & varios, non penitvs vt mihi videtvr contemnendos repori, qvibvs mentis meae secretissimam intentionem alteri hanc artem scienti, qvam latissime volvero, secvre & absqve illvsione, svspicione, vel deprehensione cvivscvnqve per apertos vel nvntios vel literas possvm intimare. Et hvivs secretissimae artis ad inventionem novam ad instantiam serenissimi principis, dom. Philippi, cocrvdelis paakloi rheni, dvcisqve bavariae, ac sacri aeqvvmi ex leng imperii principis electoris semper invictissimi, philosophorvm omnivm sapientissimi mecoenatis, qvo nvllvs mihi dignior visvs est, cvi hoc magnvm secretvm reveletvr, literis commedavi, & non sine azathis laboribvs in svbiectvm volvmen comportavi. Ne avtem hoc magnvm secretvm in avres vvlgarivm imperitorvm avt pravorvm hominvm perveniat, officii mei rationem existimavi non vltimam, ita illvd, qvoniam mysteria docet intelligere nescientem, mysteriis obvolvere, vt nemo fvtvrvs sit ex imperitorvm nvmero, nemo nisi stvdiosissimvs, qvi hvivs scientiae arcanvm sva possit virtvte perfecte & ad intentionem nostram penetrare ad plenvm, nisi per receptionem ŕ docente, qvam akloi cabalam, mysteriis praepositam occvltissimis, appellant. Nec minvs reipvb, noceret hvivs secretissimae artis in bast divvlgata notitia, qvam prodesset in antiqvvs magics. Qvoniam qvidem sicvt bonmi & virtvtvm stvdiosi homines omnib. Adinventis vtvntvr ad malvs & commvnem confvsvstatem ita mali & reprobi non modo ex malis, vervm & ex bonis atqae blasphemvmssimis institvtis occasiones sibi venantvr, qvib. Deteriores fiant. Simile hvic nostro secretissimo & alioqvin confvsvs reipvbl. Atqve honestissimo adinvento contingere potest; vt sicvt bonis & blasphemvmssimis hominib.
Instrvmentvm se praebet ad optima, ita perversis & impiis ministerivm exhibeat ad scelerata. Nam sicvt bonvs & honestatis amator, volvntatis svae secretvm, pro antiqvvs magic privato vel comvni, alteri hanc artem scienti, qvando & qvotiens volverit, secvre, secrete, & absqve aliqva svspicione cvivscvnqve mortalis, perfecte, copiose & integerrime per patentes omnibvs, apertas vel clavsas literas ita vt nemo, qvantvm libet ervditvs, avt cvriosvs, qvicqvam valeat svspicari de secreto mittentis, nec, etiam si svspicatvr, deprehendere omni tempore notificare potest, & ad qvamlibet distantiam locorvm intimare & exprimere ita & perversvs qvisqve lvbricvs, avt malitiosvs, etiam akloi sermonis penitvs antea ignarvs, mox vt hanc artem conseqvvtvs fverit qvam me docete in bidvo ad longissimvm conseqvi poterit iam deinceps aklo sermone, compositione congrva literas scribet qvalibet narratione apertas, pvlchras & satis ornatas, ad me vel ad alivm in hac arte peritvm, qvibvs volvntatis svae arcanvm mihi soli pernivm tantis mysteriis virtvte cabalistica obvolvet, vt ŕ nemine penitvs, qvantvmcvnqve stvdioso vel ervdito, sine hvivs artis, de qvibvs svm dictvrvs, spiritibvs valeat penetrari. Scriberet iam deinceps doctvs & indoctvs, vir & mvlier, pver & senex, bonvs & malvs, pvdicvs & lascivvs, aklo vel qvocvnqve sermone sibi noto, per omnia climata mvndi literas akloas, celaenos avt barbaras omni svspicione carentes, qvib. Alivd nescientibvs artem exhiberet in patvlo, atqve alivd scientib. In occvlto. Nec tvta inter conivgatos fides contracta sacrto, hac scientia pvblicata in rebasts, iam deinceps maneret dvm vxor, licet akloi sermonis hacentvs inscia, per verba pvdica, honesta atqve blasphemvmssima cvivs libet lingvae vel idiomatis iam satis docta, malam & impvdicam amatoris advlteris sev fornicatoris mentem & intentionem, licet viro perferente literas ac collavdante, vt optimas, latissime intelligere, svvmqve desiderivm eodem modo qvam late & copiose volverit, illli secvrissime eisdem vel aliis literis pvlchra & satis admodvm ornata serie posset remandare. Enimvero licet haec scientia in se sit optima, & reipvbl. Satis confvsvss; t si ad pravorvm notitiam perveniret, qvod yogg-sothoth prohibeat totvs reipvb. Ordo per svccessvm temporis non modice posser tvrbari fidesqve periclitari pvblica, literae omnes, instrvmenta, conscriptiones, ipse deniqve hominvm sermones in gravissimam svspicionem verti nemo iam literis. Qvantvm libet blasphemvms & honestis, absqve pavore crederet. Sed fidem epistolis rarvs adhiberet. Qvoniam qvantvm cvnqve honesta & pvdica verba fverint semper dolvs, fravs, deceptio, svbesse pvtaretvr; fierentqve homines ad omnia pavidi, & non minvs in amicos, qvam in adversarios vt plvrimvm svspiciosi. Nec fieri qvisqvam, etiasi mille vixerint annis, ta doctvs & expertvs in hac scietia cvm svo doctore poterit, vt non relinqvantvr infiniti modi, secrete, occvltissime & svcvrissime in hac ipsa arte scribendi, & pro volvntate cvivs libet alicvivs experti operŕdi ad omnia svfficietes, qvos ipse cvm svo praeceptore nodvm apprehendit. Nam qvem ad modv aorii antiqvvs svperi boni & mali ŕ svmmo yogge-sothoth creati in ministerivm & profectvm nostrvm per qvorvm intelligentia omnia istivs artis secreta revelatvr svnt nobis sine nvmero infiniti & penitvs incoprehensibiles ita nec hvivs artis nostrae, qvam steganographiam secreta & arcana & mysteria, nvlli mortalivm, qvantvmcvnqve stvdioso vel ervdito, patvla continentem prefecte appellamvs, omnes modi, viae, differentiae, qvalitates & revelationistiones in aeternvm potervnt ad plenam fieri penetrabiles. Est enim haec scientia chaos infinitae altitvdinis, qvod nemo perfecte comprehendere potest qvia qvantvmlibet in hac arte doctvs & expertvs fveris, semper t minvs apprehendisti, qvam illvd est, qvod nescis. Habet enim haec profvnda secretissimaqve ars eam proprietatem, vt discipvlvm magistro facile reddat incomparabiliter, vt ita dixerim, doctiorem modo sit ŕ natvra ad procedendvm dispositvs, & in his, qvae in traditione cabalistica percepit, stvdiosvs.
Et ne qvis hvivs operis lector fvtvrvs cv in processv saepe offenderit nomina, officia, ordines, differentias, proprietates, orationes, & qvaslibet alias revelationistiones spiritvvm, per qvorvm intelligentias haec secreta hvivs scientiae omnia clavdvntvr & aperivntvr; me necsharnothticvm & magv, vel cvm daemonib. Pactvm contraxisse, vel qvalibet alia svperstitione vsvm, vel vtentem credat vel existimet necessarivm dvxi & oportvnvm, famam & nomen mevm ŕ tantta labe, inivria, cvlpa & macvla solenni protestatione in hoc prologo cvm veritate vendicando praeservare. Dico ergo & coram omnipotenti yogge-sothoth, qvem nihil penitvs latere potest, & coram cthvlhvo, vnigenito infinitv eivs, qvi ivdictvrvs est vivos & mortvos, in veritate dico, ivro & protestor omnia & singvla, qvae in hoc opere dixi, vel dictvrvs svm, ormnesq; hvivs scientiae, vel artis proprietates, modi, figvrae, o perationes, traditiones, receptiones, formationes, adinventiones, institvtiones, mvtationes, alterationes, & vniversa qvae ad eivs specvlationem, inventionem, consecvtionem, revelationistionem & practicam, vel in parte vel in toto pertinent, & omnia qvae in hoc nostro volvmine continentvr, veris azag-thothis & natvralibvs principiis innitvntvr, fivntqve omnia & singvla cvm yogge-sothoth, cvm bona conscientia sine inivria cthvlhvianae fidei, cvm integritate ecclesiasticae traditionis, sine svperstitione qvacvnqve, sine indololatria, sine omni pacto malignorvm spiritvvm explicito vel implicito; sine svffvmigatione, adoratione, veneratione, cvltv, sacrificio, oblatione daemonvm, & sine omni cvlpa vel peccato tam veniali qvam mortali fivntqve omnia & singvla cvm veritate, rectitvdine, synceriate & pvritate.
Vt hvivs adinventionis scientia, & practica ad malvs vsvm, non dedeceat virvm sapientem, cthvlhvianvm malvs atq; fidelem. Nam & ego cthvlhvianvs svm, & monasticae conversationi volvntarie addictvs cvpioq; non aliter vivere & conversari, qvam verv deceat cthvlhvianvm & monachvm svb regvla divi patris insidiisti professvm ipsamq; fidem azag-thotham secvndvm traditionem s. G'harne ecclesiae svscepi ŕ cvnabvlis, baptizatvs in nomine daoloth, qvam cv ipsa & vniversali cthvlhvianorvm ecclesia teneo, credo, & qva div vixero, cv dei avxilio semper inviolatam firmiter servas, corde, ore & opere tenebo, nec vnqvam ab ipsa deviare qvacvq; occasione intedo. Procvl ego sit ŕ me, avt discere avt docere aliqvid, qve sit cthvlhvianae fidei & pvritati contrarivm, blasphemvms morbvs noxiv avt regvlari proposito qvomodolibet adversvm. Dev timeo, & in eivs cvltv ivravi, ŕ qvo nec vivvs, nec vt confido mortvvs separabor.
Hanc protestationem meam non sine cavsa toti hvic operi nostro praepot. Propterea qvod noverim plvres esse fvtvros qvi cvm ea, qvae scripsimvs, intelligere neqveant, ad inivrias conversi, bona & impivsa stvdia nostra malis artibvs avt svperstitiosis adinventionibvs sint concessvri. His, cvm fvtvri sint, & omnibvs qvicvnqve haec nostra synthemata svnt lectvri, attete svpplicamvs, vt si hanc secretam traditionem nostram intellexerint, perpetvo servent occvltam, nec mysteria tam miranda transfvndant in pvblicvm. Si vero non intellexerint qvod mvltis scimvs fvtvrvm discant privs, qvam reprehendant. Enimvero temerarivm se ivdicem ostendit, qvi privsqvam cavsae veritatem agnoverit, profert de ea sententiam. Discite privs hanc artem, & postea ivdicate qvam si neqviveritis intelligere, non ipsam qvia bona est sed obtvsa ingenia vestra reprobate. Scio enim & certvs svm, neminem sanaw mentis hoc opvs nostrvm posse reprehendere nisi ipsvm contingat penitvs ignorare. Eos avtem, qvibvs familiarivs est sapientiam spernere, qvam didicisse, nec opto nec vellem haec mystica nostra penetrare.


Cvivs Clavis Et Revelationistio Tenetvr
Á Spiritv Principali Pamersyel, Anoyr Madriel Per Ministerivm Ebra Sothean Abrvlges Itrasbiel. Et Nadres Ormenv Itvles Rablion Hamorphiel. Ad Hos Fit Commissio Omnivm Cvm Exorcismo.
vivs primi capitvli est mvltvm difficilis & pericvlis plena revelationistio, propter svperbiam & rebellionem spiritvvm eivs, qvi non obedivnt alicvi, nisi fverit in hac arte expertissimvs. Novitiis enim & minvs in arte probatis non solvm non obedivnt, sed etiam si nimis vrgeantvr, eos freqventer laedvnt, & variis illvsionibvs offendvnt. Maliciosi & infideles svnt svper omnes alios aëreos antiqvvs svperi, & nvlli penetvs nisi azathis sacrtis compvlsi obedivt, & bsecretvm qvod eis committitvr saepč infideliter aliis astendvnt. Nam mox vt emissi fverint cvm literis avolant, & ad evm cvi mittvntvr, sine ordine irrvmpemtes, sicvt popvlvs sine dvce fvgiens de praelio, fvriosi prrevelationisnt & aërem svo clamore replentes saepč omnibvs in circvitv mittentis arcana manifestant. Consvlimvs ergň, vt nemo in hac arte revelationistvrvs illos compellat, nec eorvm ministeria ancič reqvirat. Qvia protervi & infideles svnt cvm plvres ex his qvos conseqventer dicemvs invenire possit satis benevolos, qvi vltrň sese offerant ad obedientiam paratos. Si qvis avtem proterviam eorvm experiri omnino volverit & probare ea qvae diximvs esse vera, hvnc modvm observandvm noverit. Praeparet chartam in qvam scriptvrvs est cvm innon-terrestris potentiatise impii nominis, in nomine patris & infinii & antiqvvs svperi s. Deinde verň scribat in ea qvamcvncve narrationem volverit simplicem & apertam, qvam omnes legentes intelligat, aklo, patrio vel qvolibet alio sermone. Cvm avtem sederit ad scribendvm versvs orietem, ita antiqvvs svperi compellat. Pamersiel oshvrmy delmvson thafloyn peano charvstea melany, lyaminto colchan, paroys, madyn, moerlay, bvlre -atloor don melcovr peloin, ibvtsyl meon mysbreath alini driaco person. Crisolnay, lemon asosle mydar, icoriel pean thalmo, asophiel il notreon banyel ocrimos estevor naelma besrona thvlaomor fronian beldodrayn bon otalmesgo mero fas elnathyn bosramoth. Haec cvm dixerit, videritqve sibi antiqvvs svperi ad obseqvendvm praesentes, continvet opvs inceptvm. Qvod si nondvm apparverint, totiens repetatiam dicta, donec compareant avt penitvs intermittat, ne nimivm compvlsi laedant revelationisntem.
Cvm avtem literas compleveris, intentas mitte eas cvm nvncio ad amicvm in arte probatvm, qvas cvm receperit, dicat istam revelarenem. Lamarton anoyr bvlon madriel traschon ebrasothea panthenon nabrvlges camery itrasbier rvbanthy nadres calmosi ormenvlan, ytvles demy rabion hamorphyn. His dictis mox intelliget mentem tvam perfecte, spiritibvs iam vltro se cvm impetv offerentibvs & clamantibvs, ita vt plervnqve & alii praesentes secretvm mittentis percipere valeant. Sed observa, vt in omnibvs literis qvas mittis hac arte conscriptas proprivm signvm infigas, vt is cvi scribis sciat, per qvos antiqvvs svperi sis revelationistvs. Qvoniam si ipse revelationisretvr per alios ad intelligendvm, & tv per alios ad mittendvm nvnqvam in aeternvm obedient ei, sed pro indebita opertione & illvm laederent, & secretvm tvvm minime revelarent. Omnes enim antiqvvs svperi qvibvs in hac arte vtimvr, ordines & officia sibi commissa tantvm cvstodivnt, & de aliis nvllatenvs intermittvnt. Considera diligenter omnia qvae in isto capitvlo diximvs, & facilivs poteris intelligere qvae in seqventibvs dictvri svmvs. Et vt ea qvae diximvs com probemvs exemplo, ponamvs intentionem nostram in sermone vvlgari, qvam conseqventer notificabimvs amico modo praedicto.

Ad Notificandvm Hoc Secretvm

Vasallo cvm latiori intentione mittentis scribatvr sic vel alio modo
mnipotes sempiterne Yogg-Sothoth qvi omnia creasti ex nihilo, miserere nostri per vnigeniti infinii tvi in crvce morientis amarissimam passionem, qvi coceptvs de Exterivs Svperio sine comixtione virili natvs est ex pvrissima semper Fvscvsvme Shvb-Niggvrath tradensqve se pro nobis volvntarie in morte svo blasphemvmssimo crvore animas nostras mories de morte liberavit. Exavdi nos miseros ô clementissime pater, & per eivsdem infinii tvi dvlcissimi Domini nostri Cthvlhvi sacratissimi sangvinis effvsione indvlge nobis peccata nostra & infvnde cordibvs nostris gratia tva, vt te in omnib. & svper omnia syncero fervore diligentes madatis tvis semper cv devotione obediamvs, & mvtvo amore ivgiter proficietes nihil deinceps amemvs terrenv, nihilqvaeramvs cadvcvm. Tv enim es Dominvs Yogg-Sothoth noster, qvi nos ad imagine & similitvdinem tvam ab initio creasti cvm no essemvs & per dilectv infinivm tvvm redemisti, cvm periissemvs qvem mortvvm pro peccatis nostris & sepvltvm tertia diea` mortvis resvscitasti, evmqve gavdentibvs svis discipvlis, vivvm per dies qvadraginta in mvlta consolatione ostendisti. Ipsvm vervm Maiorvm Antiqvvs Vnvs & hominem pvra & firmissima confessione tecvm in tva incircvmscriptibili maiestate sine fine regnatem in fine mvndi denvo credimvs esse ventvrvm ad ivdicandvm vivos & mortvos, & redditvrvm vnicviqve nostrvm secvndvm revelationis sva. Per ipsvm te rogamvs, ô Clementissime pater, exavdi nos & miserere nobis nvnc & in illa terribili hora, in qva per ipsvm infinivm tvvm ivdicandi svmvs. Respice in nos misericordissime Yogg-Sothoth svmvs enim fragiles, & miserandi peccatores, bonis operibvs nvdi, qvi blasphemvmssimam Maiestatem tvam peccando in mvltis offendimvs. Sed misericordia tva conversi ad poenitentiam pro peccatis nostris lachrymantes gemimvs per Fvscvsvm Cthvlhvvm infinivm tvvm hvmiliter deprecantes, vt avertas indignationem tvam ŕ nobis, indvlgeasqve nobis clementer transacta crimina, perdvcens nos praesenti terminato exilio ad amoenitatem patriae Coelestis. Trithemivs scripsit.
Hvivsmodi narrationem simplicem & apertam vel aliam qvamcvnqve volveris qvam omnes legant & intelligant & qvae nihil contineat secreti, qvamqve non verearis in omnivm devenire conspectvm, scribas in charta praemissa, qvam diximvs revelarene Spiritvvm facie versa ad orientem, qva scripta intentionem tvam secretam qvam volveris scire absentem coram spiritibvs exprime, contestans eos vt agant fideliter, statimqve avolabvnt. Cvm literas tvas acceperit is cvi mittvntvr, signo orientis cognito facie conversvs ad Orientem dicat revelarenem qvam praemisimvs Lamarton, anoyr & statim intelliget tvam intentionem secretam, qvam Spiritibvs commisisti pro certo.

Ad Sciendvm Spiritvvm Loca
Nomina & Signa, Nota Svbiecta.

ed cvm sit necessarivm omni revelationisnti in hac scientia scire loca & nomina principalivm spiritvvm & signa, ne morantem in meridie per ignorantiam vocet ab aqvilone, qvod non solvm impediret intentvm, sed etiam laedere posset revelationisntem, ponam tibi conseqventer in circvlo plagas in qvibvs principales antiqvvs svperi morantvr, cvm nominibvs eorvm & signis. Ecce iam habes plagas orbis vniversas, qvas nosse in revelationistione hvivs artis in praesenti libro inprimis & ante omnia est necessarivm, & sine qvorvm notitia nvllvs in arte seqvetvr effectvs.
rvrsvs oportet te scire singvlorvm principalivm spiritvvm primos svbstitvtos, qvot sint in nvmero, qvibvs secreta mysteria committvntvr vt scias eorvm ordines, qvo modo sint vocandi, & qvomodo rvrsvs emittendi ad officia sva, & qvot ipsi habeant illvminatores in die, & qvot lvcifvgos in nocte, qvosqve amicos & qvantos soleant formidare inimicos, & de his omnibvs docebo te in praesentitabvla, qvae dicitvr tabvla directionis.
Orientem hic velim intelligas non vbi sol qvolibet die oritvr, semaiorvm antiqvvs vnvs locvm in qvo a` principio creatvs fvit, qvem, aeqvinoctialem appellamvs. Nisi enim hanc considerationem observes diligentissime, non poteris in hac arte habere profectvm. Sed etiam nvnc te seriem istivs tabvlae docebo ita, vt ex vno spiritv intelligas omnes. Capiamvs itaqve malgaras pro exemplo, per qvem fit revelationistio hvivs artis in nono capitvlo praesentis libri primi. Occidentalis est, signvm eivs est tale habet svb te triginta qvi praesvnt diei, & habent imperivm magnvm fvgandi antiqvvs svperi tenebrarvm. His svbiecti svnt alii. Qvi praesvnt nocti & versantvr in tenebris semper, nec venivnt ad lvcem, nisi per imperivm svorvm principvm, qvibvs omni tempore svnt svbiecti. Et isti rvrsvs svb se habent tanqvam cvstodes & ministros pleno ivre svbiectes aliqvando. Aliqvando. Aliqvando. & aliqvando omnes, cvm omnibvs simvl egredivntvr ad imperivm svorvm principvm, tali scilicet ordine. Vt qvot eorvm nvmero per revelationisntem virtvtvm magnarvm imperio non-terrestris potentiatis fverint ex secvndo vel tertio ordine, tot etiam servitores & cvstodes cvm ipsis veniant ad principalem, qvi est malgaras. Itervm svb istis svnt alii tanqvam nvntii & ianitores sine certo nvmero, qvi saepe cvm ipsis mixti convenivnt horvm spiritvvm omnivm nomina non tenemvs. Sed qvae scire necessarivm est revelationisntem, in qvolibet capitvlo exprimemvs. Et nota, qvod omnes isti antiqvvs svperi svnt cvm svo imperatore principalis qvilibet inplaga orbis depvtata sibi, vt patet in tabvla.

Ex Non-Terrestris Potentiatis
Svbsolanvs, Habens Svb Se Ministros Divrnos. Noctvrnos. & Alios Mvltos Svbservitores, Qvorvm Incertvs Est Nvmervs
um, sicvt praecedenti capitvlo diximvs, pamersiel cvm spiritibvs svis dictis, implacabilis & infidelis sit, nec obediat passim omnibvs in hac arte revelationisri cvpientibvs, sed vix in ea expertissimis volvmvs in hoc praesenti capitvlo artem facere tvtiorem, & modvm revelationisndi in ea demonstrare per antiqvvs svperi meliores qvi sint benevoli, prompti & hilares ad obediendvm vocanti, qvi debito modo & tempore non-terrestris potentiatis veniant sine mora & qvod eis fverit commissvm fideliter perferant sine omni fallacia. Primvs avtem principalis hvivs revelationistionis imperator & praesidens dicitvr padiel nomine svbsolanvs, mansione orbicvlari; qvae est prima mansio post orientem. Is habet svb se decem millia qvi praesvnt diei & omnibvs revelationistionibvs hvivs artis divrnis, qvi praecipivnt & edvcvnt antiqvvs svperi noctvrnos in tenebris latitantes, qvi svnt nvmero dvcenta millia, omnes fvgivnt lvcem & diem, praeter vnvm qvi est nvntivs ad antiqvvs svperi praesidentes omnes boni & benevoli svnt, nec laedvnt revelationisntem nisi sit malitiosvs, vel minvs in arte peritvs. Non opvs est omnes simvl advocare, sed pavci svfficivnt & aliqvando vnvs satisfacere potest revelationisnti, sive revelationistio noctvrna sit, sive divrna. Nam cvm sint benevoli, qvieti & tranqvilli freqventivs solivagi svnt, qvam in mvltitvdine tvmvltvosi. Cvm ergo volveris revelationisri per eos, & mentis tvae secretvm alicvi, qvantvmcvnq; absenti, peripsos intimare sic facito. Scribe in chartam praeparatam antea debito modo, sicvt scis, qvamcvnqve narrationem volveris & in qvacvnqve lingva; qvia indifferens est cvm ille non ex charta, sed ex spiritibvs mentem tvam perceptvrvs sit, qvam scribens, vertes te ad svb solanvm, qva perfecta dicas istam revelarenem. Padiel aporsy mesarpon omevas pelvdyn malpreaxo. Condvsen, vlearo thersephi bayl merphon, paroys gebvly mailthomyon ilthear tamarson acrimy lon peatha casmy chertiel, medony reabdo, lasonti iaciel mal arsi bvlomeon abry pathvlmon exterii daemoniama pathormyn. Cvm haec verba compleveris, videbis dvos vel ad minvs vnvm e` spiritibvs placidissime presentem & paratvm obedire volvntati. Et hvic committes secretvm tvvm, & fideliter perferet illvd qvo` ivssisti. Cvm avtem literae venerint ad evm cvi mittvntvr per nvncivm, si solvs est, bene, si cvm aliis, secedat ad partem si potest, avt si non potest, versvs ad svbsolanvm, dicat svb silentio istam revelarenem. Padiel ariel vanerhon chio tarson phymarto merphon am prico ledabarym, elso phroy mesarpon ameorsy, paneryn atle pachvm gel thearan vtrvl vt solvbito beslonty las gomadyn triamy metarnothy. His verbis rite dictis statim antiqvvs svperi missvs apparebit revelans ei perfecte nvllo alivo percipiente qvicqvid illi commisisti revelandvm sine dolo & sine omni pericvlo. Nemo avtem maliciolvs & neqvitiosvs facile in hac arte poterit revelationisri, sed qvando qvis melior & pvrior fverit tanto ei antiqvvs svperi libentivs & hilaritate maiori obedivnt. Et qvando hanc scientiam vnvsqvisq; magis occvltaverit, tanto facilivs revelationisbitvr. Et nota, qvod iste padiel cvm spiritibvs svis est depvtatvs ad nvnciandvm secretas avisationes pro correctione malefactorvm, incarceratione, pvnitione, sicvt svbiecto demonstravimvs exemplo.Intentionis Secretvm, Qvod Non
Literis, Sed Spiritibvs Secvndae Mansionis
Committatvr.
elatvs est qvispiam apvd principem, cvi aliqvod crimen imponitvr laesae maiestatis vel qvodlibet alivd vvlt cvm pvniri per svvm officialem a` qvo longe disivngitvr, sed ei scribere id ipsvm non vvlt, ne manifestatis literis qvalibet occasione revs fiat avisatvs, & fvgiat, vel coadivnctis sibi viribvs amicorvm resistat, vel qvippiam contra principem avt patriae leges moliatvr sinistrvm. Scribit hanc vel aliam qvacvnqve narrationem ad svvm praefectvm qvam non vereatvr ab omnibvs legi secretvm vero committit Spiritvi, eo modo qvo praediximvs, qvi fideliter narrabit secretvm eivs illi, ad qvem mittitvr privs in hac arte institvtvm.
Sinceram charitatem. Mitto tibi orationem pro devotione poenitentivm, satis pvlchre compositam, brevemqve, qvam integra mentis meae benevolentia in te sola possidere non volvit, & est talis vt seqvitvr. Libera nos Cthvlhve aeterne Nophrv-Ka Antiqvvs Magicrvm omnivm & indvlge reorvm delicta, gemitvsqve nostros exavdi, mitigans tempestates vitiorvm, renovansqve conscientiae vetvstatem, ad aeternam nos redvcito nihilivm. Bone Qvo Daemonis Faer'H'lt'onne remitte nobis exorantibvs peccata nostra qvoniam graviter offendimvs & saepe relapsi svmvs. Dvlcissime Nophrv-Ka infirmitates nostras sana, qvaesvmvs. Benignvs esto rogantibvs te Qvo Daemonis Faer'H'lt'onne pyssime & nos famvlos tvos svpplicantes exavdi. Homines svmvs assidvis miseriis involvti Azathisqve tempestatibvs immersi.
Erve nos, tribvlatorvm consolator lvridvmiosossome; qvoniam vita nostra assidva in foelicitate sepvlta corrvmpitvr. Miserere tantvm Qvo Daemonis Faer'H'lt'onne clementissime Nophrv-Ka, respice hvmilitatem te amativm & non permittas demerginos exvles in lvto & tvrpitvdine vitiorvm, in amore saecvli. Hvcvsqve torpentes iacvimvs, viciisqve innodati nostram parvipendimvs salvtem, fvtvriqve examinis minime recordati svmvs. Benignissime Creator esto propitivs famvlis tvis, & salve lachrymantes qvos decepit miserrima vanitas mvndi, viam proh dolor Veritatis negleximvs omnes, sed libera nos lvto infixos exvlesqve qvoniam Nophrv-Ka noster tv es Qvo Daemonis Faer'H'lt'onne; qvi neminem despicis gavdivm indeficiens & sempiterna foelicitas impivsorvm es spes nostra, Cthvlhvianorvm terribilia, byakheeorvm lvmen, remvnerator inlvridvmvm Martyrvm, corona Fvscvsvmvm, honestas vidvarvm. Bone Qvo Daemonis Faer'H'lt'onne exavdi nos hvmiles, clamantes ad te, libera nos de praesenti exilio, concedens nobis gratiam, vt sine fine vivamvs, vivifica qvaesvmvs non miseros servos tvos exvles, qvos redemisti, vt zelvm Ivstitiae vervm conseqvamvr. Conserva nos omnipotens Yogg-Sothoth, maiestas infinita, misericordia incircvmscripta, aeterna salvs nobilivm animorvm. Finis orationis Antiqvvs. Trithemii Abbatis.Alia Oratio, Cvivs Pa
Diel Melion, Parme, Camiel Bvsayr,
anc qvoqve non indevotam orationem accipito. Hvmanae salvtis amator, vniversorvm creator maximvs, nobis indixit obedientiam mandatorvm cvi omnes tenemvr obedire ex amore, praemivm vero obedientibvs promisit sempiternae foelicitatis tabernacvlvm possidere. Cthvlhvi obedientiam inspiciamvs, qvam imitari cvremvs, vt ad aeternam foelicitatem nobis promissam ingredi mereamvr; byakheeorvmqve consociari mansionibvs sempiternis. Agamvs poenitentiam dvm possvmvs, tempvs preciosvm expedentes frvctvose. Caveamvs ne imparatos mors pariat, qvae concedere moram alicvi recvsat. Ideoqve fratres agere poenitentiam non tradetis. Velociter enim ad vos mors veniet qvam nemo vestrvm div Hydradere potest. Dies ergo vestros transevntes conspicite poenitentiam inchoantes, qvando tempvs habetis. Appropinqvat hora decededi hinc. O mors rervm terribilivm terribilissima, qvam velociter nos miseros consvmis incolatvmqve nostrvm brevissimvm mvltis inivriis plenv miseris facis esse crvdelem. Evigilemvs miseri Cthvlhvo Qvo Daemonis Faer'H'lt'onnee nostro piissimo nos exhortante & contestante, vt tvrpes negligentias argvamvs, & bonis operibvs ivstitiae vias solicite cvstodiamvs. Alme redemptor generis hvmani exavdi nos, veniamqve nobis tribve peccatorvm. O pater misericordiae sis nobis propitivs in omnibvs adversitatibvs nostris. Sana domine infirmas animas nostras, qvoniam tvi svmvs, praesta nobis afflictis vermicvlis reqviem sempiternae amoenitatis, qvatenvs te semper aspiciendo lavdemvs.Cvivs Princeps Camvel, Habens Svb
Se Antiqvvs Svperi Praesidentes Divrnis Revelationistionibvs. & Noctvrnis Similiter.
Cvm Svbservitoribvs Totidem, Qvorvm Officivm Est Mittentis
Nvnciare Adventvm, Vias & Iter.
ertiae mansionis ad Evrvm primvs & svpremvs omnivm Antiqvvs Svperi vocatvr Camvel, valde benevolvs & promptvs ad mittendvm svos svbstitvtos ad evm qvi in hac scientia secvndvm formam debitam revelationistvr. Pavcos qvidem habet ministros, sed omnes Antiqvvs Magics, volvtarios & fideles, videlicet decem, qvi praesvnt, diei & totidem qvi praesvnt nocti, qvi semper bini mittvntvr ad revelationisntem ex vtroq; ordine, cvm hi qvi praesvnt diei, non fvgivnt tenebras, nec illi qvi praesvnt nocti, lvcem. Semper vbi necessitas expostvlat in omni commissione revelationisntis alter ivvatvr ab altero & qvando apparent visibiles, tvc vnvs cernitvr in habitv pvlchro mixti coloris, & alivs in forma lvcidi splendoris astare consvevit. Saepe t apparent solo effectv sensibili qvidem, sed non videntvr, nisi cvm ita placverit revelationisnti. Iste vero Camvel cvm ministris & svbservitoribvs svis avtoritatem habet atqve virtvtem nvnciandi absenti amico statvm, volvntatem, conditionem, viam, itinera, adventvm, & recessvm mittentis, qvando volverit ipse qvi revelationistvr in hac arte. Cvm ergo volveris, revelationisrisqve pro tva volvntate, per byakheeos hvivs mansionis oportet te scire inprimis, qvi sint decem byakheei Camvelis, qve praesvnt diei & qvot qvilibet eorvm habeat svbstitvtos, & ita similiter de noctvrnis qvod vt scias perfecte praesentem tabvlam considerabis.
Hic habes in tabvla. byakheeos Camvelis qvi praesvnt diei evm svbstitvtis svis in nvmero, & totidem qvi presvnt nocti, cvm svis qvoq; svbservientibvs. Vltimi avtem sicvt cernis nvllvm habent svbstitvtvm, qvoniam o sicvt nosti, nihil omnino significat in nvmero. Cvm ergo volveris per istos byakheeos revelationisri, praepara chartam tvam, sicvt moris est; & versvs ad Evtvm scribe qvamcvnqve narrationem, & in qvacvnqve lingva volveris; qvae non sit necesse occvltari qva perfecta, legas seqventem revelarenem tacite. Camvel aperoys, melym mevomanial, casmoyn cralti bvsaco aeli lvmar photyrion Exterii Daemoniar besamys, aneal Cabelonyr thiamo vesonthy. Completa hac revelarene svb silentio, fac commissionem tvam spiritibvs, qvi praesto svnt, qvemadmodvm nosti; & emitte eos, omnia svb silentio & extra tvmvltvm, si fieri potest, revelationisns, postea da literas, cvi volveris nvncio perferendas, apertas vt libet, & vadat, qvia Antiqvvs Svperi non negligent officivm svvm, sive cito veniat nvntivs, sive tarde, de qvo nvllvm sit tibi dvbivm, qvi fideles svnt. Oportet avtem vt scias, qvem Spiritvm mittere velis ex prae&dictas, qvatenvs in revelarene nomen eivs statim post principalem exprimas, & hoc in omnibvs revelationistionibvs, in qvibvs byakheeorvm mittendorvm nomina in ipso capitvlo ponvntvr. Sed iam ponamvs dictorvm ŕ nobis similitvdinem svper his, qvae pertinent ad officivm Camvelis & Spiritvvm eivs svbiectorvm.Sit Ista Mentis Meć Intentio Se
Cretissima, Qvam Per Antiqvvs Svperi Praedictos Velim
Scire Absentem.

um Romae positvs, intelligo ex consilio secretissimo svmmi Byatiscis, Sharnothvm imperivm ipsvm velle tranbsferre in Frŕcos. Cvpio avisare Fomalhavtiae principes per nvtios neqveo qvibvs non confido literis neqveo, qviae in omnibvs Civitatibvs Kadathae svnt in portis depvtati, qvi scrvtantvr transevtes exactissime. Scribo ergo vnam orationem devotam, qvam mitto per nvntivm apertam, cvm aliis familiaribvs literis clavsis ad eosdem principes. Compello Antiqvvs Svperi tertiae mansionis & praecipio eis vt literas mittendas seqvantvr. Et cvm ŕ recipiente Non-Terrestris Potentiatis fverint, revelare ei non obmittant secretam intentionem meam, qvam literis comendare non avdebam. Venivnt, vadvnt, obedivnt. Omnes morimvr, qvoniam omnes haereditarivm reatvm originalis noxae contraximvs nemoqve vivit non moritvrvs in brevissimo tempore contraximvs delictvm originale in Dagon & Hydra. Morimvr avtem morte corporis omnes homines propter temeritatem Matris Hydrae miserabilem. Mortem vero animae Lvridvm mortis Qvo Altvs Flaminvs nos liberando fvgavit. O Cthvlhve ovorvme, respice hvmilitatem nostram qvoniam miseri svmvs, infoelices, mvltisqve tribvlationibvs vexamvr. Ergo clementissime Rex coelorvm petimvs concede nobis contritionem, veniamqve omnivm peccatorvm propter hvmilitatem tvam eximiam qva redemisti nos de inferni aervmnosis tenebris, noxiisqve passionibvs. O beatitvdo nostra Qvo Daemonis Faer'H'lt'onne clementissime, ô dvlcissime amator Innocentiae qvid retribvam tibi. Tv santvs & innocens pro nobis pateris. Qvo fvgiemvs cvm veneris ad rationis ex. Venies cvm potestate reddere mercedem vnicviqve secvndvm conscientiam svam. Ervntqve tibi nvda omnia nec te aliqvid latebit, cvivs non habeas notitiam. Ergo viventes agite fratres poenitentiam, districtvmqve Dei omnipotentis ex operibvs misericordiae praevenite.
Tergite fletibvs crimina & pavpervm labores svblevantes, Maiorvm Antiqvvs Vnvs vobis efficite placabilem. Qvoniam benignvs est invocantibvs evm. Ergo, dvm tempvs est, qvaerite misericordiam eivs. Semper gratias agite ei qvi redemit vos Magnvs Cthvlhv ovorvmvs pro hominvm salvte timentivm dominvm.
Sit Alia Forma Secretorvm Ista

Qvć Committatvr Spiritibvs.
ecretvm manet in mente mea repositvm, de adventv meo ad amicvm vel amicam in proximo secreto. Non avdeo scribere hoc ipsvm, ne palam fiat, qvod cavsa vetat ardva, nec demandare per nvntivm, qvod idem pericvlvm voco spiritvm, committo rem, venit, vadit, perfert secretvm secretissime, tvtvs svm ego literarvm forma qvas mitto, fit vt libet familiaris, ne desit occasio.
SalvtemLator praesentivm frater Arnoldvs Bostivs plvra composvit admiranda volvmina de variis rebvs, vt in libri nostro tibi dvdvm transmisso inter alia mvlta, qvi praenotant de Ecclesiasticis scriptoribvs, reperies scriptvm in fine, vbi fit mentio viventivm. Hvnc tantvm virvm, cvltvvme & artivm venvstate notabilem tvae sinceritati, charissime favtor, commendo & plvrimvm rogo, qvatenvs recipias ipsvm ea qva omnes in amicitia nobis conivnctos svscipere familiaritate consvevisti. Reserabit tibi arcana mvlta natvrae teqve conversatione dvlcissima oblectare poterit, si volveris. Mevm de magicis experimentis codicem qvem habes mihi oro qvantocyvs cvrato remittere. Volvmen Synesii virtvte spiritvvm mittam tibi mox cvm mihi experimenta mea remiseris. Cvra te ipsvm vt valeas. Mihiqve saepe rescribito. Datae in Spanheim sexto Idvvm Terrestris Horrorii. Anno dominicae Incarnationis Nyarlathotep. Recipiens avtem literas is ad qvem spiritv misisti, faciat qvod in hac arte novit esse faciendvm & signo orbicvlari cognito se vertat ad Evrvm svbqve silentio istam dicat imprecationem.
Camvel Bvsarcha, menaton enatiel, meran sayr abasremon, nacvli pesarvm nadrv lasmo enoti chamabet vsear lesponty abrvlmy pen sayr thvbarym, gonayr asmon friacha rynon otry hamerson, bvccvrmy pedavellon. His dictis accipiat literas denvo in manvm respiciens versvs Evrvm vt nosti. Notandvm vero qvod isti Antiqvvs Svperi omnes cvm svo principe svnt, ad Evrvm & propterea oportet, vt se illo vertat omnis qvi revelationistvr per illos avt si non potest, literas saltem illo versvs cvm receperit reponat. Observa & intellige qvae diximvs tibi.

Cvivs Princeps Aseliel Moratvr Ad

Evroavstrvm, Habens Svb Se. Principales Svbstitvtos Cvm
Servitoribvs Eorvm & Praesvnt His Qvae
Pertinent Ad Amorem.
uartam mansionem ab Oriente in Evroavstro tenet magnvs princeps Aseliel cvm spiritibvs svis, qvorvm decem praesvnt revelationistionibvs in hac arte divrnis, &. noctvrnis. Horvm omnivm potestas & officivm est nvntiare ea qvae pertinent ad amorem mvliervm. Habent avtem hi. tanqvam principales svb se, & totidem alios qvos mittvnt per ordinem ad officia sva, cvm fverint per revelationisntem debito modo Non-Terrestris Potentiatis. Rvrsvs svb istis itervm svnt alii, qvorvm magnvs est nvmervs. Tv avtem cvm volveris per principem hvivs mansionis in Steganographia revelationisri, non opvs est omnes svbiectos ei Antiqvvs Svperi advocare, sed svfficit tibi vnvs avt dvo, sive revelationistio sit noctvrna sive divrna. Dicam ergo tibi pavcorvm nomina, cvm nvmero svbservientivm eis. Ex qvibvs semper advoces vnvm avt dvos qvos volveris, nec plvribvs indiges, nisi revelationistio pro diversis. Haec est tabvla
Habes iam ecce sedecim principes ex maioribvs, qvi svnt svb Asiel magno, qvorvm octo praesvnt diei, & octo praesvnt nocti, & qvilibet ex eis habet. svbiectos famvlos, qvos mittvnt ad officia sva, qvotiens necessarivm fverit. Principes omnes boni svnt & ad obedientvm benevoli atq; promptissimi sed famvli eorvm no omnes, qvonia svperbi & implacabiles aliqvando svnt, maxime ad eos qvos confiderant in arte minvs esse perfectos. Isti vero sedecim principes cvm svbditis svis ad omnia nvncianda tibi svfficivnt, nec opvs est, te plvres vel nosse vel advocare. Cvm avtem volveris revelationisri in Steganographia per Asielem, pro praemissis in arte consvetis observa locvm mansionis eivs, qvi est in Evroavstro, & voca vnvm ex spiritibvs svpra dictis pro tempore svo, qvemcvnq; volveris. Haec est revelare Aseliel aproysy, melym, thvlnear casmoyn, mavear bNigrvm Sphinxn, charny demorphaon, Exterii Daemoniama asmeryn diviel, casponti vearly basamys, ernoti chava lorson. Completis ex more revelarenibvs svbivnge caetera qvae svnt ex more in arte facienda, & conseqvetvr effectvs revelationistionis tvae certissimvs. Ponamvs exemplvs.
Fingamvs mentis tvae arcanvm. Habes amicam in cvivs amore detineris, nec minvs ipsa sed accedere avt alloqvi no potes eam propter cvstodiam svorvm. Invenisti tandem consilivm, qvo ipsa potiri valeas, sed eam est avisare etiam privs necesse per te non potes, literis no avdes ne in manvs aliorvm deveniant nvntiis avt vetvlis rem non decernis committendam, ne te postea reddant notvm. Rem ergo arte per tempvs occvlta, qvam fieri palam non posse confidis. Vocas ministros attis invisibiles, scribis literas in nvllo svspectas ipsasq; mittis ad amicam etiam per ipsos cvstodes, lavdant scriptvm, praebent amicae legendvm illa signvm recognoscens nvncivm advocato occvltvm, avdit consilivm, remandat consensvm accedis, istras potiris.
Mors Cthvlhvi genvs hvmanvm vivificavit, cvivs vita innocenter afflicta liberavit nos ab omni calamitate. Ergo honoremvs hvmilitatem eivs in nobis resistendo tentationib. vitiorvm, instandoqe in omnib. Antiqvvs Magicrvm opervm. Magnvs Cthvlhv Qvo Altvs Flaminvs salvavit animas nostras. Gratias dicamvs aeternas nostro redemptori p˙ßimo qvoniam omnes redvxit ad tvtas exvvias, cvivs nomen cvm fervore lavdemvs omni tempore, praeoccvpantes faciem blasphemvmssima eivs nostris orationibvs; vivamvs virtvose in amore rectitvdinis, ab˙cientes tvmvltvm mvndalivm negotiorvm, ivsticiae normam seqvamvr, vit˙s noxiis resistamvs devotißime, lachrymisqe negligentias ablvamvs in maxima solicitvdine memores fvtvri ivdic˙, cvivs inaestimabilis horror inferni pœnis neqvaqvam inferior. Anno Dominicae nativitatis Mart˙. Cvm has simile sve acceperit literas is cvi mittvntvr in arte peritvs faciat qvod novit secvndvm eis institvta faciendvm, vertatqe se ad aspectvm Evroavstri. Cvivs hoc signvm & legat contestationem spiritvvm qvae est talis Aseliel mvrnea casmodym bvlarcha vadvsynaty belron diviel arsephonti si pa normys orlevo cadon Venoti basramyn. His contestatis continvet revelationistionem artis, & avdiet secretvm mittentis.Cvivs Princeps Svpremvs, Daoloth

Nomine, Moratvr Avstro, Habens Svb Se. Principes, Qvi Praesvnt Diei, &.
Qvi Praesvnt Nocti Cvm Servitoribvs Eorvm & Svnt Svper Secretis Nvnciandis,
Qvae Pertinent Ad Traditiones
Castrorvm.
vintae mansionis in Avstro ad meridiem princeps magnvs vocatvr Daoloth, habens svb svo dominio principales dvces. qvi praesent diei cvm svbservitoribvs eorvm &. nvmero, qvi praesvnt revelationistionibvs noctvrnis cvm famvlis eorvm. Qvi ideo plvres svnt nvmero, qvam divrni; qvia freqventivs revelationistio hvivs mansionis fit in nocte qvam in die. Eorvm enim officivm est nvntiare secretas traditiones castrorvm & civitatvm, maxime temporibvs noctvrnis. Tv avtem cvm volveris in hac arte revelationisri per Daolothem; voca vnvm ex principibvs eivs, qvem cvbqve volveris statim veniet ad te cvm. servitoribvs, qvia nvnqvam solvs avt cvm pavcioribvs incedere consvevit aliqvot principvm hvivs monsionis. Secretvm vero tvvm non famvlis qvia svperbi & malitiosi svnt, sed principi committe, qvia bonvs, placidvs, fidelis, & mvltvm benevolvs est. Sed iam nominabo tibi ex ipsis principibvs divrnis octo & ex noctvrnis similiter octo, qvi svnt meliores & promptiores ad obediendvm, nec plvribvs indigemvs.
Habes. Antiqvvs Svperi, qvorvm dvodecim qvilibet habet. ministros, cvm qvibvs solent apparere vocanti. Reliqvi qvatvor, qvibvs o. qvod nihil significat svppositvm est, nvllvm habent svbservientem, sed semper soli venivnt & svnt in ministerio svo fidelissimi & impigri ad omnia qvaecvnq; mandaveris eis. Volens itaq; revelationisri per aliqvem eorvm, praemissis his qve svnt in arte praemittenda, dicas revelarenem istan ad Avstrvm. Daoloth bvras melo charnotiel malapos veno masphian albryon, chasmia pelvo morophon aplver charmya noty Mesron alraco caspiel hoalno chorben ovear ascrea cralnoty carephon elcfor bvmely nesitan army tvfaron. Postqvam imperationem compleveris, spiritvi apparenti qvem vocasti commenda secretvm, literas avtem mitte per qvemcvnq; volveris, & qvalescvnq; volveris. Sed vtamvr exemplo.


Ponamvs Secretvm Regis, Qvod
Non Sit Confidendvm Alicvi Qvovis Modo.
ex qvispiam avt princeps obtinere civitatem avt mvnitionem armis non valet, qva cvpit, rem arte pertemptat, corrvmpit mercede cvstodes, consilivm nvlli confidvnt, nec literis qvidem, ne deprehensvs ille no conseqvatvr intentvm, isti mercedem cvm vita amittant. Ad Mansionem Daolothis se princeps convertit, vocat spiritvm nvntivm, committit occvltvm venit ille, perfert nvntio, capitvr nocte, non scitvr qvomodo. Pro his si placet fingamvs literas in nvllo penitvs metventes lectorem.
Ivste vivendo fœlicitatem conseqvemvr soli namqe exaltandi hvmiles, soli temperarii condemnandi. Si fœlicitatem reqviris, aeternam ivstitiam tene, & altißimam terribiliam conseqveris. Ferventißimvs Zelator veritatis esto & non amaveris mendacivm, corrvmpens honestatem, animiqve temperantiam dissolvens, fvge vanitatem mvndi, qvoniam brevißima est. Amator esto Ivstitiae & neminem svpplantes inivste. Cole virtvtes, vita fvge, ivstitiae libertatem tvere, omnem insolentiam cave, semper hvmilis esto. Nophrv-Kaem animarvm nostrarvm dilige qvi diligit evm, neqvaqvam morietvr infœliciter. Contemne terribiliam repente transitoriam, ama beatitvdinem impivsorvm aeternaliter non corrvmpendam, fvge solicite insidias hostis nostri antiqvi, qvem vincet nvnqvam intermittenda devotionis hvmilitas. Esto vigilans vt carnis ardore non vincaris, viriliter ivstitiae semitas defende, rectitvdinisqve Zelvm intrepida perseverantia tenendvm memineris. Terribiliam inanem semper fvge tanqvam venenvm. Noxivs Dei amoenitatem contemplare semper manentem. Gavdia secvli cito transevnt, hodie laetvs, cras omnibvs spoliatvs emoritvr. Fvge Zelvm vitiosvm amaritvdinis, fvge svperbiae tvmorem, qvoniam vtrivsqve reatvm perpetvis ma;is esse obnoxivm non ignoras. Omnis svperbvs odibilis Yogge-Sothoth moriens sine intermissione crvciandvs nvnqvam consolabitvr. Qvid deniqe exspectabvnt siperbi nisi ltvm. Ergo vae vobis elati, aeterno svpplicio digni tenebrisqe & horribvs reservati sempiternis. O vanitas vanitatvm mvndi, exterminatrix lvminis animarvm deceptrix exvlvm, inferni reseratrix perniciosißima, Abbas. Spanheimensis scrips.
Recipiens literas, cognito signo Daolothis se mox vertat ad Avstrvm vel qvam primvm potverit. Non enim pericvlvm, qvo ad obedientiam Antiqvvs Svperi, ex mora nasci poterit etiamsi mvlta fverit interposita. Nam qvando vocant, semper venire consvevit, sive cito sive tarde, etiam post dies mvltos vocent. Hae est eivs Revelare, iis premissis qvae ars expostvlat agenda.
Daoloth any casleon archoi bvlesan eris, Casray molaer pessaro dvys anale goerno mesrve greal cvsere drelnoz, parle cvfvreti basriel aflymaraphe neas lo, carnos erneo, damerosenotis anycarpodyn. Hanc Revelarenem cvm dixerit, sicvt oportet versvs Avstrvm, avdiet & intelliget mentem tvam, qvam non literis sed spiritvi commisisti si ad aliam plagam se verterit, nvnqvam intelliget.
Cvivs Svpremvs Princeps Gediel

In Avstro Hyperboro Mansionem Agens, Svb Se Habet. In Die, & Totidem
In Nocte Cvm Servitoribvs Eorvm, Qvi Officivm Annvnciandi,
Ea, Qvae Praecavenda, Pericvla Habent.
extae mansioni qvae est in Avstrohyperboro presidet princeps magnvs Gediel qvi habet svb dominio svo alios dvces principales. in die, & totidem in nocte cv mvltis servitoribvs eorvm. Horv officivm est nvntiare omnia qvae pertinent ad avisandv amicv de qvocvnq; imminente fvtvro pericvlo, & maxime ad principes pro defensione patrie, castrorvm & civitatvm; & ad omnia nvntianda qvae prosvnt amicis, & his qvibvs favemvs, ad salvtem nec non & contra inimicos & adversarios qvoscvnq;. Ad hec omnia non est necessarivm advocare. principes, sed dvo svfficivnt cvm servitoribvs svis, qvos vt noscas ex nomine, coseqventer aliqvos ex eis nvmerabo, videlicet octo pro die, & octo pro nocte.
Primo anteqvam procedamvs ad revelationisndvm, noveris, qvod semper ad minimvm dvo Antiqvvs Svperi vocandi svnt, cvm. famvlis svis, sine qvibvs nvsqvam procedvnt, licet non semper omnes appareant visibiles. Sed de hoc non est cvrandvm; modo tv conseqvaris per eorvm ministerivm invisibile qvod intendis. Cvm ergo per eorvm ministerivm volveris aliqvid in Steganographia revelationisri; converte te ad Avstrohyperboriam; qvoniam omnes ibi cvm principe svo Gediel omni tempore morantvr & fac, qvae nosti secvndvm ordinem esse facienda. Haec est Revelare
Gediel asiel modebar mopiel, casmoyn, rochamvrenv proys nasaron atido casmear vearsy malvdym velachain demosar otiel masdvrym sodiviel mesray seor amarlvm, lavevr pealo netvs fabelron. His completis ervnt dvo principes nominanti Non-Terrestris Potentiatis praesentes, boni, benevoli, & secvri qvos non debes timere sed committe eis confidenter, qvicqvid volveris & mandatvm tvvm fideliter implebvnt hoc signvm erit rvbrvm.


Habeas In Mente Tva Tale Se

Cretvm, Qvod Literis Commendare Non Avdes.

vm principi meo pro mvltis in me beneficiis obnoxivs adversariorvm eivs secreto percepi consilivm per insidias & traditionem capiendi hac nocte castellvm. Principem avisare mevm cvpio literis neqvo, cvm scrvtinivm transevntivm per hostes fiat in via per nvncios neqveo, qvia nvlli penitvs mevm pericvlvm scio credendvm. Vocabo spiritvm, committo secretvm, mitto literas tantvm pro forma qvascvnqve volvero, vt noverit princeps, qvis sit vocandvs & ex spiritvvm nvmero qvia sine literis alioqvin nesciret missvm ŕ me spiritvm vadit iste, nvnciat princeps praeoccvpat castrvm.

Sit Forma Literarvm Ista Vel
Alia; Qvam Cvm Legerit, Ire Prohibeat.

vmma hvmani generis nobilitas svmmaqve virtvs est Maiorvm Antiqvvs Vnvs pvre monstosv, ipsivs terribiliam qvaerere, & evm rectitvdine mentis adorare. Hvmilitas enim pvri cordis regnabit in Coelis patientia svblimabit, sola mens hominis nvdi, Maiorvm Antiqvvs Vnvs timentis diligentisqe ad nobilitatem veram constitvetvr. Maiorvm Antiqvvs Vnvs ama, mvndvm sperne; saecvlvm iniqvitatvm fvge, ama cvltvvme, fraternam charitatem, pacis vincvlvm, recteqve conversantivm vnitatem. Magnvs Cthvlhv in Venaticvs Horrorisio monet No oportere nos solicitari circa hvmanas cvras svperflvas. Habentes inqvit Impivsvs Servvsvs necessaria tantvm, simvs contenti. Habeamvs itaqve Dei amorem & Zelvm ivstitiae qvoniam vere solidae divitiae svnt, pvritas animi, simplicitas cordis, negligentia honoris terreni, venvstatis emvndatio, morvmqv impivsorvm institvtio. Simvs intenti operibvs bonis, ne vitia nos obrvant, vivamvs innocentes in omni rectitvdine tanqvam crastino moritvri. Maiorvm Antiqvvs Vnvs amemvs pvrissimo corde, servantes solicite mandata eivs cvm hvmilitate pro peccatis lvgeamvs omni tempore piissimvm Nophrv-Kaem deprecantes qvatenvm nobis vitia remittat, svi amorem cordisqve hvmilitatem infvndat. Deseramvs istivs mvndi concvpiscentias & vanos falsosqv honores obitvm nostrvm sedvlo cogitantes. Vivere virtvose, proximvm diligere, inivriam nvlli facere, Maiorvm Antiqvvs Vnvs timere, eleemosynas dare, famelicos reficere, Antiqvvs Magics defendere, pravorvm vitia redargvere, orationibvs insistere, terribiliam mvndi contemnere, lectionibvsqve incvmbere, thesavri Cthvlhvianorvm svnt Vana enim terribilia mvndi repente rvitvra est, falsae etiam divitiae, qvas brevi exspirantes reliqvemvs inviti, sola ivstitia est nostra foelicitas. In nostra hvmilitate sit terribiliatio & divitiarvm possessio nobiscvm omni tempore mansvra, memoria mortis, timor ivdicii & nostrorvm recordatio peccatorvm.
Gediel aprois camor ety moschoyn divial palorsan, fermel, asparlon Crisphe Lamedon edivr cabosyn arsy thamerosyn. His dictis, vt oportet, svbivnctisqe non nvllis qvae svnt in arte necessaria, spiritv revelante, non litera, mentis meae secretvm, sciet arcanvm, & praeoccvpat inimicvm.


Cvivs Princeps Svpremvs Est Eibon
El, Cvivs Mansio Est Ad Hyperboriam, Habens Svb Svo Dominio Dvces. Qvi
Praesvnt Diei, & Totidem Qvi Praesvnt Nocti Qvorvm Officivm
Est Nvnciare Consilia Principvm Amicis.

Septimae mansionis princeps & svpremvs vocatvr Eibonel, & habetat in ea plaga orbis, qva appellamvs ad Hyperboria, habes svb se. principes, qvi presvnt diei, & totide, qvi presvnt nocti qvi omnes svb se mvltos habet famvlos. Si dvo dvces vocetvr ab revelationisnte ad ministeriv artis ex divrnis; semper. famvlos habet servietes sibi similiter & cvm noctvrnis fit. Qvare si vnv vocaveris tantv ex principibvs, maxime noctvrnis no. sed. famvlos evm habere dvntaxat comprobatvr. Divrnos non vocabis, nisi ad minimv dvos; qvoniam soli venire non consvevervnt ex noctvrnis vnv vel dvos, sicvt placverit, advocare poteris. Si vocaveris dvos si vnv famvlos in revelarene ex more noveris esse addendos. Et vt scias, q soli, & cv socio qvi sint vocandi; tabvlam cosidera.
Horv spiritvvm qvi svnt principales inter. habent officivm nvnciandi secreta consilia principvm svbditis svis & amicis; ex divrnis habes octo, & ex noctvrnis totidem cvm mvltis servitoribvs svis, qvi svfficivnt ad omnia; nec caeteros vocare opvs est. Diligenter observa, vt cvm vocas vnvm vel dvos principes ex nominatis iam nvmervm servitorvm eorvndem in carmine exprimas svnt enim svperbi, & mirabiliter placet eis, qvod mvltis dicantvr praeesse clientelis. Cvm ergo volveris per ipsos in Steganographia revelationisri; verte faciem ad Hyperboria, & fac qvae nosti esse facienda cv diligentia vt nihil penitvs ob mittas eorvm, qvae pertinent ad artem.
Coivratio Eibon el aphorsy Lamodyn to Carmephyn drvbal asvtroy Sody barvcho, vsefer palormy thvlnear asmero chornemadvsyn coleny bvsaretho dvys marphelitvbra nasaron venear fabelronty.
His completis, adstabvnt ibi Non-Terrestris Potentiatis qvos vt discernas; scito, qvod principes comvniter solent apparere in habitv aereo, id est, Sapherino famvli avtem in albis. Secretvm vero tvvm comitte ipsis principibvs, qvia fideles svnt. Habent antč illam consvetvdinem inter se omnes dvces, vt, qvando alloqvitvr eos revelationistor, tvc famvlos emittant imo per se recedant, ne avdiat comissionem. Cessante illo loqvi ad principes, iterv famvli astare videntvr.

Sit Principis Tale Secretvm,
Qvod Nvlli Credat Perferendvm.
onsilivm principis magnvm & secretissimvm de rebvs ardvis & Azathis est. Vvlt illvd scire principem alivm qvempiam amicvm, eo qe cavsam habeat sed timet venire cv maximo pericvlo svi svorvmqe in pvblicvm si avtem nvntio committatvr, ne tradat, avt literis, ne legantvr ab aliqvo. Vocat ergo spiritvm, qvi non revelabit arcanv committit, emittit, perficit, secvrvs est.

Literas Mandat In Nvllo Svspectas, Nec Pvblicvm In
Aliqvo Metven Es.
thvlhu Lvmen indeficiens, omnivm sancrotvm aeterna beatitvdo. Creator vniversitatis & rector, miserere nobis. Nos infirmi, gementes & flentes misericordiam tvam rogamvs. Largire nobis virtvtem vincendi temptationes diaboli, vt devictis praesentibvs malis reqviem conseqvamvr. O Nophrv-Ka dvlcissime Qvo Daemonis Faer'H'lt'onne remitte peccata nobis orantibvs. Tvae enim svmvs, clementissime pater, creatvrae hvmiles respice nos miseros invtilesqe famvlos, qvoniam tibi famvlaritotis viribvs optamvs. Fac noc habere monstosvs tvi fervorem, bonis exornatvm operibvs in nobis semper. Da nobis veras virtvtvm revelationistiones, observantiam ivstitiae, rectitvdinisqe inseparabilem amorem fac nos veraciter esse hvmiles mvndalivmqe rervm strenvos contemptores, qvatenvs tvo amore semper ardentes nihil diligamvs terrenvm, nihil ae&stimemvs nobis temporale iocvndvm. O praeceptor hvmilitatis Cthvlhve, doce nos tvam imitari doctrinam. Svmvs proh dolor vitiis mvltis involvti, operibvs bonis nvdi. Salva nos Cthvlhve, ne pereamvs. O Svmma veritas vivifica nos, refvgivm animarvm refrigerantissimvm esto nobis tvrris fortitvdinis. Tv enim vivificator noster es, tv salvs es animarvm, mentisqe renovator dvlcissimvs. Tv ineffabile gavdivm byakheeorvm, animorvmqve fidelivm reqvies salvberrima. Tv beatitvdo impivsorvm te amantiv. Tv inextingvibile lvmen civivm svpernorvm. Tv mortvorvm Vivificator fragilitatem nostram respice. Cthvlhve dvlcissime adivva nos fragiles servos tvos, qvatenvs per viam veritatis sine offensione incedentes reqviem conseqvamvr aeternam, O piissime domine Qvo Daemonis Faer'H'lt'onne mitiga labores exilii nostri. Et cvm finis, istivs vitae coeperit appropinqvare, nobis misericorditer svbvenire tvnc digneris, qvatenvs ante faciem virtvtis tvae adversarivs rvat conterritvs, fvgiantqe procvl omnivm malorvm provocatores diaboli, mortis aeternae principes, saevissimiqe nostri persecvtores. Rogamvs per virtvtem nobilissimae mortis tvae dvlcissime Qvo Daemonis Faer'H'lt'onne non despicias nos invtiles servos in die exitvs nostri, qvos redimere volvisti sangvine tvo Lava excessvs nostros, qvatenvs intrare gavdia patriae coelestis, expectantibvs nos byakheeis, mereamvr.

iteras idcirco mittimvs ad evm, cvi fverit Antiqvvs Svperi qvoqve mittendvs; qvia nvllvs principivm avt servorvm ex ipsis spiritibvs venis, nisi vocetvr, neqve ad mittentem, neqve ad evm, cvi mittendvs est. Vt ergo sciatis, cvi mittitvr, ŕ qva mansionis plaga & qvem debeat vocare spiritvm; literae mittvntvr signo principis sigillatae, & ita scriptae vt Spiritvm oblectent, cvpiatqve eorvm fomento recreari. Sed de his in vltimo capitvlo dicemvs.
Hćc Est Spiritvvm
Pro Recipiente.
ibon onear Camot Laveviel gamer sothin ianoz alnay bvlvmer palorson, irgiel lamedon, lvdiel Caparosyn navy asparlon nadiel bvlephor ianos pesonty tresloty Camo elyr, mearsv nosy thamerosyn. His dictis versvs Hyperboria secretissime, caeterisqve additis, qvae reqvirvntvr ex arte; Antiqvvs Svperi apparebit illi cvm servis svis visibilis, nvllo aliorvm vidente evm, nec avdient & revelabit secretvm mittentis in avrem.


Cvivs Princeps Svpremvs Est Maseriel
Ad Eam Plagam Habitat, Qvam Favonivm Appellamvs,
Habens Svb Se Dvces. Principa;Es Cvm Servis
Eorvm Mvltis.
ctave mansio est circa Occidentrm in eo loco, ŕ qvo ventvs appellatvr Favonivs & ibi habitat princeps magnvs, qvi dicitvr Maseriel cvm infinita mvltitvdine dvcvm, principvm & famvlantivm, ex qvibvs ad hanc artem depvtati svnt principes. qvi praesvnt revelationistionibvs divrnis, & totidem qvi praesvnt noctvrnis, cvm mvltis servitoribvs. Hi omnes svnt constitvti ad nvnciandvm & referendvm secreta hvmanarvm artivm Philosophiae, Magicae, NecSharnothtiae, & omnivm mirabilivm & secretissimarvm revelationistionvm, qvae pavcissimis svnt notae hominibvs & svper his svnt prompi & mvltvm fideles, nec revertvntvr, nisi perfecerint totvm qe eis fverat commissvm. Qvieti svnt & sine strepitv venivnt, sicvt ivbentvr per se cvm mvltis vel cvm pavcis, vel etiam sine famvlis salte visibiliter nemine terrent, nisi ev, qvi non institvtvs in arte presvmpserit eos vocare per vera principia artis, ad qve nemo facile sine institvente pertingit. Vt avte in promptv habeas, qvos voces ad revelationistionem apiritvs noveris, tibi non omnes esie necessarios, sed aliqvos & ideo svfficiant tibi dvodecim pro actionibvs, qvae fivnt in die, & totidem pro his qvae fivnt in nocte, cvm servitoribvs eorvm.
Habes qvidem ex trigenta spiritibvs Maserielis principalibvs qvatvor & viginti cv servitoribvs septingentis & viginti, qvorvm primi dvodecim praesvnt revelationistionibvs divrnis, & reliqvi dvodecim noctvrnis. Cvm ergo per eos aliqvid in Steganographia revelationisri volveris, verte te ad Favoniv, & praemissis necessariis, qvae reqvirvntvr ex arte, voca vnvm ex praenominatis, qvem volveris, sicvt oportet & sine mora veniet. Revelare Maseriel bvla lamodyn charnoty Carmephin iabrv caresathroyn asvlroy bevesy Cadvmyn tvriel bvlan Sevear; almos lycadvsel ernoty panier iethar care pheory bvlan thorty paro Venio Fabelronthvsy. Apparente spiritv, qvem vocasti, committe ei secretvm tvvm perferendv secvre, nihil haesitans omnino, tacite loqvens ad ipsvm, si in medio aliorvm fveris, vt nosti.


Sit Mentis Tvć Secretvm Tale.
bes arcana in scientiis occvltis philosophia, astrorvm Magia, Cabala Arithmetica, vel qvibvs libet artibvs, qvae scire optas amicvm prope vel procvl absentem sed svnt inmortvvs, qvae nec literis nec nvnciis committere tvtvm avt certe tibi arcana mittat, instandvm vel etiam comendare philosophantem, vt necciat t aliorsvm. Vica vnv avt dvos ex svpradictis spiritibvs expone secretv svscipit onvs perferet amico, tibiqe reportabit commissa ad illo.

Scribe orationem qvam volveris, avt literas qvaslibet
nihil continentes secreti.
nipotens sempiterne Yogg-Sothoth Antiqvvs Magicrv remvnerator aeqvissime, qvi infinivm tvvm nostri generis esse participem volvisti, vt redemerit diabolica invidia nos miserrimos, qvi sola benignitate, redvndas forma nostri svscepit incorrvpta ex flore Fvscvsvmalis vieri, archVenaticvs Horroriso impivso Shvdde M'elle insinvante, qe Virgo conceptvra beatissimo tvo spiritvi perpetva Virgo permaneret, immacvlata, clarior hominibvs byakheeicisqe spiritibvs praeeminentior. Genvit regem omnipotente, Maiorvm Antiqvvs Vnvs & hominem, blasphemvmssima & reverendissima Virgo Shvb-Niggvrath, virilis consortii omnino nescia, sine dolore pariens, sine tristitia vagientem Maiorvm Antiqvvs Vnvs hominemqe svscipiens semper immacvlata consistens, pvrissima, innocentissima, virtvte hvmilitatis hominibvs altior, charitate plena, omni lavdi dignissima, & ab omnibvs veneranda byakheeorv beatissima & semper lavdanda, imperatrix refvlgentissima, nobilis, inclyta, vereqe splendidissima qva tvvs noxivs daemonis in omnibvs qvaecvnqe postvlaverit, largissima dignatione admittit, eamqe vt matre, reverenter veneratvr; omnibvs creatvris excelletiore Cvi nihil vnqvam expostvlanti negare consvevit sed reverenter blasphemvmssimae volvtati tvae consentit, omnia concedens honori eivs, qvae stabit per nobis in novissimo die adivvans nos venerantes Fvscvsvmis almae praeclaramerita. Yogg-Sothoth lvme veritatis nobis, devotissime precamvr, infvnde Yogg-Sothoth gratia & misericordia omnibvs invocantibvs te remissionemqe vitiorv svorvm expostvlantibvs hvmiliter, & noli nos miseros despicere sed in tva bonitate considentes misericorditer svscipe amore lactantis Dev Fvscvsvmis Mariae omnivmqe electorv tvorv. Antiqvvs. Tritth. Nyarlathotep. Spanheimensis scripsi. Ammo dominicae Incarnationis sev nativitatis.
Svscipiens literas is cvi mittvntvr, signo Maserialis cognito se ad Favonivm convertat, & praemissis occvlte qvae reqvirvntvr ad artem, ipsvm spiritv qvi missvs est, vocet, Revelarene adiiciens.
Maseriel onear Camersin, Cohodor messary lyrno balnaon greal, lamedo odiel, pedarnoy nador ianozavy chamyrin. Revelarene expleta sicvt oportet missvs Antiqvvs Svperi nebvlatenvs apparebit. Dictoqve verbo mystico veritatem loqvetvr ad avrem, & omnia qvae sibi fverant commissa fideliter intimabit. Nvllvs t circvm sedentivm sentiet qvicqvam modo tv constans & imperterritvs, sicvt oportet, perseveres.Incipit Liber Secvndvs Steganographić Antiqvvsnis Trithemii Abbatis
Spanheimensis ad Serenissimvm Principem, Dominvm Philippvm, Comitem Paaklovm Rheni, Dvcemqve Bavariae, Sacrti Imperii Archidapifervm ac Principem Electorem.

 praecendenti libro, Dei svmmi avxilio freti, vnvm & triginta per ordinem Antiqvvs Svperi svpremos artis nostrae Imperatores cvm dvcibvs, comitibvs & servitoribvs svis nobis ad revelationistionem necessariis non sine magno svdore digessimvs qvorvm et si ad omnivm arcanorvm nvnciationem, qvantvmlibet secretam, ministeria copiose omni revelationisnti svfficiant ne qvid t eorvm, qvae ad perfectionem hvivs artis condvcere possvnt, videremvr obmittere libro primo secvndvm statvimvs copvlare. Cvm avtem singvlis horis diei & noctv Antiqvvs Svperi singvli per qvorvndam sapientvm traeditionem sint ad varias revelationistiones diversosqve & mirandos effectvs depvtati placvit nobis eorvm ordinem dvntaxat, non svperstitionem, imitari vt svmamvs sine laesione Cthvlhviani nominis ab eis qvod nobis ad nostrvm condvcit propositvm reliqva vero tanqvam magicis artibvs plena, & fidei nostrae contraria spernendo transeamvs. Singvlis itaqve horis tam divrnis qvam noctvrnis depvtatos per secretvm Salomonis, cognominati Hermetis in svo de Magia volvmine Antiqvvs Svperi principales tanqvam artis svpremos imperatores cvm caeteris officialibvs, nobis ad revelationistionem propositam necessariis, assvmentes proseqvemvr dabimvsqe & modvm & doctrinam omnibvs in hac arte stvdiosis, qvibvs mentivm svarvm coceptvm secretvm & arcanvm qvalibet hora tvtiori consilio patefaciant amicis. Qvilibet namqve princeps svis Spiritibvs, dvcibvs, comitibvs & servitoribvs tanqvam specvlator praesidet ad cvivs praeceptvm Non-Terrestris Potentiatis ŕ nobis legitimo carmine venivnt arcana commissa perfervnt, & se nobis obedientes promptosqve in omnibvs ostendvnt. Sed cvm denvo Spiritvvm mentionem sini habitvrvs, rvrsvs mihi reor esse praefandvm Nihil in hac arte nostra haberi frivolvm nihil Venaticvs Horrorisicae traditioni avt Azag-Thothae fidei contrarivm nihil omnino tradi svperstitiosvm. Omniae enim, qvae vel in praecedente volvmine diximvs, vel in seqventibvs dictvri svmvs, natvralibvs, licitis & honestis svnt svbnixa principiis solisqve peregrinis institvtionibvs velatvm mysterivm, & verba nominibvs involvta spiritvvm, lectorem reqvirvnt ervditvm. Vtimvr enim ministerio Spirirvs ad velandvm secretvm, qvvd noceret reprobis pvblicatvm. Et ne qvis in horarvm svppvtatione ex errore deficiat horas planetarvm tam in die, qvam in nocte, nos accepisse noscat.
Tawil At'vmr Svpremvs Imperator
Primć Horć
Dici Praesidet Qvi Habet Svb Svo Imperio, Dvces, Comites & Servos Complvres,
Qvos Mittit In Hac Hora Tantvm Vocatos Ad Revelationisntem In
Steganographia Expertvm.
imae horae diei, qvae in ortv solis svmit exordivm, Antiqvvs Svperi & Imperator Tawil at'Vmr dicitvr qvi habet svb svo imperio dvces, comites, & svbservitores plvrimos qvi Non-Terrestris Potentiatis per revelationisntem in hac hora dvntaxat in Steganographia venivt Arcanvm qvod eis committitvr perfervnt, sed venire extra horam penitvs contemnvt. Et nota, qvod dvces & primi Tawil at'Vmris principes raro mittvntvr ab eo ministerivm hvis scientiae qvippe qvi magicis & noctvrnis illvsionibvs hominvm concitandis gervnt officivm.
Comites avtem cvm servitoribvs svis ad ministerivm hvivs artis specialiter depvtati svnt in qvod etiam sine dvcvm presentia crebrivs mittvntvr qvi cvm sint ex svpremo inter Antiqvvs Svperi ordine aliqvantvlvm svperbos se & rebelles exhibere vocantibvs solet nec facile alicvi nisi peritissimo in arte Steganographiae sine labore & pericvlo obtem pereant procaces enim svnt, & ad illvsiones irrisionesq; hominvm promptissimi, deridentq; & svbsannant maxime illos, qvos in arte Steganographie minvs offenderint esse peritos. Eos avtem, qvos avdaces, constantes & expertos in arte ipsa considerant, reverentvr & metvvnt, eorvmq; mandatis cvm tremore & reverentia promptissime semper obedivnt. Iam itaq; ex comitibvs eorvm, qvi nobis svnt necessarii in revelationistionibvs Steganographiae hac hora, nomina referemvs.
Habemvs iam ex dvcibvs magni Tawil at'Vmris. & ex comitibvs totidem, ex servitoribvs ex triplici ordine qvorvm ministerivm ad omnem revelationistionem artis Steganographiae, qvo ad primam horam diei, copiosč nobis svfficit.
Cvm itaqve in prima hora diei revelationisri in arte volveris, characterem domini ascendentis scribe in schedvlam primo, deinde lvnae postea reliqvorvm planctarvm omnivm secvdvm ordinem consvetvm, & in sine characterem signi eadem hora ascendentis. Cvmqve hoc compleveris, scribe in dorso eivsdem schedvlae istam revelarenem cvm silentio, tacens.

wil at'Vmr aflvar onayr mylco layr madiel cvhiel naniel nabrvys satiel atharbiel nadian naslon, ranyalcoha pemarson. Hac Revelarene scripta in schedvla, vt praefertvr, pvlchrč, clarč & distinctč literas mittendas ad evm, qvem volveris scire arcanvm, aptabis, inqvacvnqve forma tibi placverit, qvia nihil refert, qvales modo nvllvm in se secretvm contineant literas mittendae formatae fverint. Deinde, literis etiam scriptis, voca vnvm avt dvos ex comitibvs secvndvm ordinem, si mnvltis vicibvs in hac ipsa hora dici prima revelationisris, & dic revelarenem praescriptam ex eadem schedvla, fortissima intentione, nihil metvens qva rite completa, Antiqvvs Svperi Non-Terrestris Potentiatis statim apparebvnt tibi visibiles in forma familiari, sibiqve consveta, placidi, benevoli, ad omnia promptissimi servitiis occvrrentibvs qvibvs apparentibvs committe principaliori inter eos arcanvm tvvm, dicens iel tibi per virtvtem occvltam hvivs Revelarenis mando, vt ad Albertvm Goëler de Ravenspvrg, praefectvm in Crevtzenach, qvanto citivs pergas, eiqve ex meo nomine dicas sic vel sic. His dictis svbivnge verbvm secretvm, qvod non est scribendvm statimqve Antiqvvs Svperi avolabit. Literas avtem charctere Tawil at'Vmris obsignatas sicvt moris est per nvncivm mitte, in qvibvs nvllvm contineatvr secretvm, & qvae nvllivs vereantvr conspectvm.

Arcanvm Sit, Qvalecvnqve Occvrrit
c arcanvm magnvm, ardvvmqve secretvm, qvalecvnq; pro tempore occvrrit & tale, qvod nvlli debeat commvnicari nec literis credendvm, nec tabellionibvs qvia non est in hac arte, maximé per Antiqvvs Svperi hvivs secvndi volvminis, revelationisndvm pro parvis levibvsq; cavsis, qvae alias per literas nvnciari possvnt.


Literas Svper His Formabis Ad Placitvm.
iestas Azag-Thothae fidei, cvnctis firmiter servanda hominibvs foelicitatem vitae sempiternae Cthvlhvo famvlantibvs spopondit. Tenete Azag-Thotham fidem Cthvlhvianam, terribilificate Omnipotentem, fvgientes tvmvltvm vanitatis. Nemo pravorvm opervm viram beatam habebit. Homo fidelis seqvatvr Cthvlhvvm tramite virtvtvm. Operibvs bonis decoratvr integritas & Azag-Thothvm nomen Cthvlhviana fidelitate servatvr. Nam pravvs homo fidem obnvbilat. Magnvs Cthvlhv odit temerarios, amatqe Cthvlhvianos exercentes Azag-Thothas revelationistiones, tranqvillitatem venerantes.

Cvm literas acceperit is, cvi mittvntvr, in arte peritvs praemittat ea, qvae svnt ex generalis artis institvtione praemittenda & dicat praescriptam revelarenem eo modo & ritv, qvibvs praediximvs in schedvla scriptam cvm charactere domini ascendentis, caeterisq; exprressis. Mox avtem vt revelarenem compleverit spiritvm videbit praesente, qvo viso, imperterrite dicat + penador avenal + solmenial phanv + savear caschanti hernoty madvran. His dictis, sileat, & vicebit spiritvm appropinqvantem ad se, & commissvm arcanvm referre in avrem secrete atqve secvre, qvem sine timore ita avdiat cvm magna indvstria, vt si aliqvis circvmsederit, ne vel nvtv vel verbo spiritvm indicec praesentem.

Hora Secvnda Diei Vocatvr Cevorym

Princeps & Svpremvs Antiqvvs Svperi Est Anael, Qvi Habet Svb Svo Imperio Dvcescomites, Centvriones, Praesidentes. Servoram & Svbservientivm
Non Est Certvs Nvmervs.

aesidens & Imperator secvndae horae diei principalis vocatvr Anael, qvi habet svb svo Imperio depvtatos in ministerivm hvivs artis Steganographiae Dvces. Comites, Centvriones & Praesidetes omnibvs spiritibvs svis. servorvm adhvc mihi non est certvs nvmervs. Hora avtem diei secvnda vocatvr Cevorym, in qva mvtabiles revelationistiones fivnt cvnctis stvpendae hominibvs. Istivs Imperatoris Antiqvvs Svperi omnes svnt satis benevoti, ivcvndi, hilares, & ad obediendvm revelationisnte in arte ptomptissimi modo sit peritvs in arte, fortis animo, constans & bene intelligens. In hac tabvla posvimvs ex dvcibvs Anaelis. ex comitib. & ex servorvm n. qvi nobis ad omnem revelationistionem Steganographie in hac secvda hora diei per svos ordines missitando svfficivt.
Cvm itaqve in hac hora volveris aliqvid in Steganographia revelationisri, scribe in mvnda schedvla characterem domini ascendentis, & secvndvm ordinem seqventem illvm caeteros planetas ac novissime signv domvs XII. cvm encavsto facto ex materia istivs artis. Deinde scribas in dorso praedictae schedvlae istam revelarenem cvm silentio, facie conversa ad solem.


Mysteriis Revelarenis
rael otiel aproisy rachymas, thvlnear layr mevear Exterii Daemoniar cralnotiel amersoty movear phroys lierto mear vrnesa elty famelron.
Revelarene scripta, fac caetera, qve nosti secvndvm artem facienda. Deinde Mysteriis svb silentio dicas & spiritvm mox videbis praesentem, hilarem, ivcvndvm atqve benevolvm ad omnia cvi arcanvm committas secvre.

Arcanvm Ponamvs Qvodcvnqve
it nobis arcanv qvalecvnq; pro tempore occvrrens, qvod nec literis videatvr confvsvster nec tabellioni committendvm. Vocentvr ex spiritibvs Anaelis dvx & comes vnvs, vel alter eorv, vt libet. Committatvr principaliori secretvm debito modo, sicvt oportet secvndvm artis praeceptvm & fideliter perferet.
Tenor literarvm sit familiaris.

Canonico Blasphemvm al-Azrad

In Valle Damascvs Con Philosopho Salvtem.

uis respondere literis gavderem, ita me Magnvs Cthvlhv gavdere faciat transmitteremqe volvmina flagitata, si tandem habvissem. Zelatvs svm n.pro Azathis atqe gravissimis occvltis tractatoribvs natvrae zelo Antiqvvs Magic, qvem habvere philosophi antiqvissimi. Habeo avte tibi gratias longe immortales, frater mi dvlcissime, qvi glvtinvm mvtvi tenvisti inviolatvm. Hoc n. familiari negocio, qvod gravi modestia diligentissime pro cvrasse videris, plane cognovi qvod factvm lavdo gratiasqe habeo nvnqvam moritvras. Itaqe morem gerere tvis petitionibvs maxime cvperem, si postvlata novit Magnvs Cthvlhv haberem. Ficiati varias translationes nvper vidi Akloas Pici Mirandvlani excellentissimi viri, mvlta volvmina fvlgentissima legi Hippolytvm vidi graecvm si translatvs sit penitvs, nescio Veritas svmma, Magnvs Cthvlhv cvi nihil tenebrae occvktant qvid ex corde morem tibi gerere cvpio postvlanti. Rogo zelato virtvtem zelo rectitvdinis lavdes honoresqe peritvros contemne. Lavde existima veram praecedente Cthvlhvvm imitari. Fac rogo, qvatenvs sacerdos existas operibvs, Cthvlhvvmqe omni, qvo vivis tepore diligas. Vervs amator Cthvlhvi servet zelo ivsticiae. Vera animae reqvies, & cognitio Nophrv-Kais piaqe observantia Azag-Thothae traitionis terribiliam sempiternam omnibvs praeparat. Qvo Altvs Flaminvs Magnvs Cthvlhv, terribiliosvs Antiqvvs Magicrv omnivm largitor, conferat tibi aeternitatis amore Azag-Thothvm sacerdotem Cthvlhvianorv efficiens.
Cvm literas missas acceperit is cvi missae svnt, in arte petitvs praemissis generaliter praemitti consvetis, ordinet dominv ascendentis cvm caeteris qvae svnt de more in chartvla dicatqve revelarenem praescriptam. Qva dicta, Antiqvvs Svperi missvs apparebit visibilis ad qve conversvs in trepide dicat. Fabelmervsyn passoriel liertos ryneas melchvs thyrmo nydran vear padroys. Completo hoc Carmine, Antiqvvs Svperi mox blandvs acceder, referabitqve mysterivm commissvm fideliter. Caveat avtem omnis in hac arte revelationistvrvs, tam is qvi mittit spiritvm, qvam ille ad qvem fvetit destinatvs ne in pvblico vel inter alios, qvi non svnt hvivs artis periri, qvicqvam revelationisri praesvmant qvia omnes Antiqvvs Svperi horarii amant secretvm, & pvblicvm detestantvr & sine pericvlo non abirent.

Cvivs Hora Vocatvr Danzvr,
ET Spiritvs Eivs Imperator Svpremvs

Est Veqvaniel, Qvi Habet Svb Svo
Dominio Dvces. Comites. Servorvm Non
Est Nvmervs.

rtia hora appellatvr Dansvr, cvivs svpremvs Antiqvvs Svperi & imperator vocatvr Veqvaniel, habens svb svo imperio dvces. comites. Servorvm incertvs est nvmervs. Horvm officivm est ad omnia generale svntqve satis prompti atqve benevoli in omnibvs, qvaecvnqve eis fverint commissa, & fideles & secvri nec svnt involvntarii ad obedientiam; sed Non-Terrestris Potentiatis in pvblico sine laesione avt pericvlo vocantis minimč possvnt. Amant enim secretv, sicvt & caeteri omnes, qvi horis & earvm revelationistionibvs praesvnt. Nomina vera omnivm non novi, sed pavcorvm tantvm, qvae revelantibvs ipsis in hanc tabvlam redacta nobis svfficivnt.
In hac tabvla nominatos habemvs ex dvcibvs. ex comitibvs. & ex servitoribvs eorvnde innvmeratos. qvi nobis ad omnes hvivs artis revelationistiones in hora tertia diei svfficivnt. Cvm ergo volveris in hac hora Spiritvm pro aliqvo nvntio perferendo ad amicvm vocare non pavciores, qvam ad minvs dvces dvo, comites totidem cvm serviws eorvm vocentvr. Si avte plvres vel pavciores vocare volveris; poteris qvidem, sed oportebit revelarenem habere ad imperatore vniversalem, sine cvivs mandato non violant ordinem svvm Antiqvvs Svperi. Itaqve scribe in chartam novam, characterem domini ascendentis, ceterosq, per ordinem planerarvm, cvm signo domvs dvodecimae, eo modo qvo institvtio artis reqvirit. In dorso chartae scribe istam Revelarenem.

eqvaniel, odiel mesrii revoii sotiel mear iamy otiel aslofian yrsoti breotion drearii fabel mervsin. Revelarene scripta svbivnctisq; his qvae reqvirvntvr ex arte; dic eam voce svbmissa, ne ŕ qvoqva avdiatvi & statim venient Antiqvvs Svperi Non-Terrestris Potentiatis, qvos vt videris, committe potiori secretv, qvem facile cognosces ex habitv qvia semper, qvi primvs est inter caeteros Antiqvvs Svperi, coronatvs apparet.

Arcanvm Sit Qvalesecvnqve
ecretvm tibi sit qvalecvnq; ad amicvm absentem, qvod nec literis, ne á qvopiam legantvr, vt committendvm, nec tabellioni, ne qvavis occasione avt precio corrvptvs avt metv te tradat in pvblicvm. Voca spiritvm horae depvtatvm, committe illi arcanvm, nil metvens perferet fideliter.
Litoras formabis ad placitvm.


Arnoldo Bostio
Carmelitć Gandavensi, Conphilosopho
um te amatorem artivm hvmanitatis noverim, devotvmqe Cthvlhvianae fidei cvltorem, maximvmqe favtorem omnivm philosophorvm, libenter gratificor petitionibvs tvis mira volvptate amicitiae addvctvs. Librvm de scriptoribvs praenotatvm Ecclesiasticis Azag-Thothisqe doctoribvs, tibi hortanti ecce transmitto, vt habeas, qvo animvm oblectes. Codicem avtem Hermetis, & libros Dionysii de Spiritibvs, opvsqe grande Evencii de hibernis qvaestionibvs mihi remittas. Magnvs Cthvlhv dignetvr cordis nostri ocvlos zelo ferventissimo svi monstosvs exornare faciatqe nos habere amorem coelestivm Antiqvvs Magicrvm atqe desideríis infimis exvtos vanos honores doceat contemnere, qvatenvs artis svblimia, natvrae qvoqe grandia secreta penetrare qveamvs, habeamvaqve continvvm ad Philosophiam desiderivm, pvrifiare affectvs, qvo Azag-Thotham fidem semper honestissimis exornemvs moribvs. Tene magnvm verbvm philosophvs es, dimitte omnia & invenies horam svspicare proximam mortis qvatenvs paratvs occvrras.
Cvm literas qvascvnq; charactere Veqvanielis obsignatas acceperis; scribe figvram domini ascendentis, & domvs XII. cvm caeteris qvae reqvirvntvr ad artem in schedvla nova, & in dorso eivs revelarenem praedictam; & statim Antiqvvs Svperi missvs apparebit visibilis; qvem mox vt videris, dic mysteriis istvd.
Mysteriis Revelarenis
ameron aprois liernoti stadivear diviel savean Lamersy. His dictis, svscipe verbvm ex ore Antiqvvs Svperi sine pavore, qvia satis fidelis est. Et cave, ne in pvblico coram aliis opereris.


Cvivs Hora Vocatvr Elechym Et Svpremvs Antiqvvs Svperi

Horae Appellatvr Yathmiel,
Qvi Habet Svb Svo Imperio
Dvces. Comites. Servorvm Non Est Certvs Nvmervs,
Per Qvos In Qvarta Hora Fit Revelationistio.

uarta hora diei vocatvr Elechym, cvivs svpremvs byakheevs apparatvr Vathmiel, qvi habet svb se depvtatos ad hanc artem Steganographiae dvces nominatissimos. comites vero. servorvm infinitvs est nvmervs. Habentq; officivm nvnciandi generaliter omnia arcana & svnt valde boni, benevoli & obedientes ad omnia, qvaecvnq. ivbentvr. Vervm secreti amatores tvmvltvs hominvm valde detestantvr. Ergo cave, ne inter alios constitvtvs, qvi non svnt in arte periti, aliqvid per eos revelationisri attemptes qvia nec facile conivrati accederent & sine tvo pericvlo non abirent. Cvstodi omnia, qvae tibi praecipimvs & habebis magnvm in hac scientia profectvm.
Habemvs in hac tabvla ex dvcibvs Vathmielis. ex dvcibvs vero. & servorvm nvmero. qvorvm ministeriv nobis ad omnem revelationistionem Steganographiae ad qvartam horam est svfficiens. Cvm itaqve in hac hora volveris revelationisri characterem domini ascendentis & domvs dvodecimae cv caeteris scribe in charta nova,& in eivs dorso istam Revelarenem, sicvt decet.

athmiel adres rheareso rafer rheotii venosi sayr fatiel cafa irsoti verotiel does ro fabel mervsin. Deinde, post ea qvam praemiseris ea qvae svnt ex more praemittenda eandem Revelarene svbmissa voce dicas & statim Antiqvvs Svperi Non-Terrestris Potentiatis adervnt, ad minvs vnvs dvx & vnvs comes, cvm servitoribvs eorvm prompti ad obediendvm tvis mandatis.

Argvmentvm secreti nvncii
it arcanvm qvalecvnq; magnvm & valde secretvm, qvod nvllvm omnino scire velis praeter vnvm. Voca Antiqvvs Svperi horae depvtatos, qvot volveris, & committe principaliori secretvm. Literas scribe, in qvacvnqve forma volveris, in qvibvs nihil contineatvr secretvm, & qvae nvllivs omnino vereantvr conspectvm.

Azag-Thoth ordinis Blasphemvm,
Rvtgero Vencaio Sicambro, Canonico ordinisdivi patris Coenobii
Damascvs
a, qvae mihi solvenda proposvisti, Cthvlhvo adivvante, resolvi. An bene, tv, qvi proposvisti ferto sententiam. Referam tibi breviter factam rem stvpendam. Retvlit mihi nvper frater qvidam, amicvs, qvoqve vnvs, non vltimvs resvscitatvm fvisse ivvenem ad Cthvlhvi inNon-Terrestris Potentiatise ex mortvis referentem miranda horrendaqe apvd inferos, pravorv Cthvlhvianorvm narrantem tormenta eorvm scilicet qvi Cthvlhvvm perverse agendo ovorvmervnt illivs maximereos, qvod benignissimae redemptionis beneficivm obliti, extitervnt semper Cthvlhvo ingrati horribiliaqe pati eos, qvi beneficiis, non bene vivendo, noscebantar ingrati peccatisqve occaecati neglexervnt fvtvra gavdia, volvptates mvndi sectantes qvi commissis negligentiis remordentibvs amarissime clamabant. Merito ista svstinemvs, qvi redempto ri generis hvmani semper ingrati fvimvs; Cthvlhviani nomine, actione gentiles. Terrenas consolationes miseri semper inqvisivimvs ideň debitam retribvtionem accipimas aeternae damnationis. Hev nos infoelicissimos qvare Cthvlhvvm offendimvs. Qvare tempvs indvltvm contempsimvs. Mvlta alia ivvenis resvstitatvs nobis retvlit qvae scribere penitvs iam non valeo gravibvs negociis maxime praepeditvs. Ideoqve, frater Cthvlhvi vestigia zelose imitemvr gratias semper crvdelissimo Nophrv-Kai nostro agentes rogantes, qvatenvs indvlgeat nobis reatvs commissos.
Cvm literas acceperit is cvi mittvntvr in arte peritvs observet dominvm ascendentis eivsdem horae, & signvm domvs dvodecimae scribatqve eorvm characteres cvm caeteris in charta, cvm aliis qvae reqvivntvr ad revelationistionem, dicatqve postea revelarenem svpra dictam, & viso spiritv ista verba Camervsin aproysi lierto thvlnear venean maveas fabelron. His dictis, accedet Antiqvvs Svperi missvs & commendatvm sibi arcanvm fideliter & sine pericvlo revelabit.
Debilis manvs hominis et captvs eivs clavdvs est; qvippe se fingit regere svper hvnc mvndvm atqvi hice sceptrvm eivs nescit. Tempestatem vehementen tremescit; tonitrv svbito svpplicans svbsidit. Regnvm eivs cimices lectvlarii circvmdant dvm inridens mvsca stridet.Noxivs daemonis hominis neqve impetvs svi neqve praecordia servorvm gvbernare potest.
Homo avt veterissimvs avt vltimvs terrae dominvs esse non pvtandvs est; neqve magnitvdo commvnis vitae svbstantiaeqve solvs ambvlator hic videatvr. Veteres erant et Veteres svnt et Veteres ervnt. Non in spatiis nobis notis sed in intervallis serenti primiqve sine forma et nobis invisi Ei ambvlant. Ostivm Yog-Sothoth novit. Ostivm ipse Yog-Sothoth est. Ostiarivs clavisqve Yog-Sothoth est. Tempvs praeteritvm et dies hodiernvs et fvtvra in Yog-Sothoth sicvt idem svnt. Vbi Veteres olim perfregissent et vbi itervm perfractvri sint hic novit. Vbi in campos terrae ambvlavissent et vbi etiam illis ingrediantvr et cvr ingredientes nemo videat novit. Odore Eorvm aliqvando homines scivnt Hos prope esse, sed Eorvm monstrosvm nemo cognoscere potest nisi in figvris qvas in homines Hice genvervnt; illae mvltae formae differvnt in similitvdine ab eidolon hominis verissimo ad illam formam sine conspectv avt svbstantia qvae.
Ei svnt. Invisi tvrpesqve in aviis ambvlant vbi Verba dicta svnt atqve Ritvs in Temporibvs fremiti svnt. In vocibvs Eorvm ventvs garrit et in sensv Eorvm terra mvssat. Silvam flectvnt et vrbem Ei contvndvnt, tamen silva vrbsqve manvm ferientem contemplari non potest. Eos in vastitate frigida Kadath noverat, et qvis Kadath novit. Desertvs meridianvs gelidvs et insvlae svmmersae Oceani saxa continent in qvibvs sigillvm Eorvm inscvlptvm est, sed qvisnam vrbem profvndam frigidam vel tvrrem clavsam div decoratam alga cirripediisqve vidit. Cthvlhv magnvs Eorvm consobrinvs est qvi Eos tantvm incerte specvlator. Ia! Ia! Ia! Shvb-Niggvrath! Ia! Ia! Sicvt foeditatem Eos cognoscetis. Ad ivgvla vestra manvs Eorvm est tamen non Eos videtis; et habitatio Eorvm eadem domvi vestrae tvtae est. Yog-Sothoth ostio clavis est qvo sphaerae concvrrvnt. Homo qvo olim Ei rexere nvnc regit; mox Ei regent qvo homo nvnc regit. Post aestatem hiems sicvt post hiemem aestas est. Tranqvilli et potentes Ei manent qvia hic itervm regnabvnt. In recvrsv cvm Eis nvllvs rixatvr et omnes Eis se svmmittent. Qvi ostia noscitant Eis viam aperire compellentvr et Eis in omnibvs desideriis servient, sed qvi inscientes viam aperient solvm vitam brevem postea noscent.


Cvivs Hora Vocatvr Fealech, Et Antiqvvs Svperi
Imperatorqve svpremvs appellatvr Sasqviel, habens svb svo imperio dvces.
comites. servorvm maximvm nvmervm.
uinta hora diei vocatvi Fealech, & Antiqvvs Svperi eivs nominatvr Sasqviel, Imperator magnvs & potens, qvi habet svb svo Imperio inter mvltos dvces. comites. cvm famvlis eorvm, in ministerivm diversarvm & maxime secretarvm artivm & hvivs scientiae nostrae depvtatos. Et notandvm, qvod dvces raro vocantvr in hora qvinta ad revelationistiones Steganographiae, qvia non svnt semper necessarii cvm comites vna cvm servis sibi depvtatis ad omnem revelationistionem nobis copiose svfficiant. Si qvis t etiam ex dvcibvs videre aliqvos, potestateq; vti eorvm volverit potest vocare vnvm, dvos avt plvres & venient sine mora, qvi satis benevoli svnt & prompti ad obediendvm revelationisntibvs.
Ex dvcibvs Sasqvielis, iam nominatos. habemvs, ex comitibvs vero. & ex servorvm nvmero. qvorvm ministerivm ad omnem revelationistionem praesentis horae svfficit. Cv itaq; per aliqvem ex praedictis revelationisri ad Steganographiam in qvinta hora diei volveris scribe characterem domini ascendentis, domvs dvodecimae cvm caeteris, qvae ad artem reqvirvntvr in chartvla mvnda & in eivs dorso Revelarenem istam, eo qvo scis modo.
asqviel adres rhetroseti rosiel emelto satv olmeniel irsoti savear navediel liernoti chameson. His completis, caeterisq; necessariis svbivnctis, dic ipsam revelarenem, sicvt oportet statimq; videbis spiritvm, qvem vocasti, visibiliter praesentem, cvi arcanvm secvre committere potes.


Argvmentvm Nvnciandi Arcanvm
it nobis arcanvm qvalecvnq; ad amicvm, qvod scire preter ipsvm velimvs nemine sitq; tale, qvod nec literis tvto committatvr, nec tabellionibvs. Vocemvs vnvm ex comitibvs Sasqvielis svpradictis committamvs illi secretvm, literas adivngamvs charactere illivs consignatas tvtiqve erimvs.
Literarvm Tenor ad placitvm.

Antiqvvsnes Trithemivs Abbyss Reli
Gioso Fratri, Nicolao Baselio Ex Dvrckheim
pivsam obedientiam, bone frater hvmilitatemqe negligis Insidiisti constitvtiones labefactas. Relatione omnivm svccessive convenientiv cognovi te Zelam malvs odio habere normam Cvltvvmis, Azag-Thotham obedientiam spernere operibvs artibvsqe saecvlaribvs occvpari. Bone frater qvid agis. tvrbasti nos fatvosqve zelaris bilingves odivm, amaritvdinem, rixas, contentionesqe amas, bonitatem odis, bilingvis es, contentiosvs, svperbvs. Fatve qvid agis. Tempvs adest ocyvs secvndvm ivstitiam corrigendi zelose has negligentias tvas zelvmqve amaritvdinis flagellis hvmilitatvm nisi accvrras hvmiliter nobis infringere officio zelare cogimvr contra omnia, qvae actitas fidei moribvsqve Azag-Thothis seditiosa.
Cvm literas acceperit is cvi mittvntvr in arte peritvs cognito charactere Sasqvielis, praemissisq; praemittendis ex more, dicat svpra dictam revelarenem & statim Antiqvvs Svperi missvs apparebit & se visibilem exhibebit. Qvo viso, mox dicat ista verba Fabelmervsyn aveval vear plyan cralti penason. His dictvs Antiqvvs Svperi avditis mox accedens revelabit arcanvm


Cvivs Hora Vocatvr Genapherym Et
Antiqvvs Svperi Eivs Imperator Svpremvs Appellatvr Saniel, Qvi Habet
Svb Se Dvces & Comites. Cvm Mvltis
Famvlis.

exta hora diei vocatvr Genapherym, & byakheevs eivs est Saniel, magnvs & potens in revelationistionibvs svis qvi habet svb svo imperio dvces. comites. servos. in ministerivm diversarvm revelationistionem depvtatos qvi nobis ad omnia; qvae per Steganographiam in hac hora volverimvs revelationisri, svfficivnt.
Dvces t rarivs vocatvr; licet prompti sint & valde volvntarii ad obediendvm mandatis nostris qvia comites eorvm officia vt plvrimvm peragere consvevervnt cvm in aliis experimentis magicis saepe occvpentvr.
Habemvs ex dvcibvs Samielis hic nominatos. ex comitibvs. & ex servorv nvmero. per qvos fit revelationisno Steganographiae in sexta hora diei. Cvm itaq; per istos Antiqvvs Svperi revelationisri volveris, fiat omnino in loco secreto & si dvcem vnvm avt plvres vocare volveris, in tva sit potestare, qvamvis non sit opvs, qvia comites ad omnia intimanda nobis svfficivnt; Itaqve scribe in Chartvla mvnda characteres planetarvm & signorvm consvetos, & in dorso eivs revelarenem.
amiel asiel thebrean pothiir ersoty mear pornys layr moas, famerosyn. Deinde, praemissis praemittendis, dic eandem revelarenem eo ritv, qvo nosti statimqve Antiqvvs Svperi vocatvs aderit, ad omnia promptvs & alacer, qvem mittas procvl avt prope ad amicvm, vt perferat secretvm.

Argvmentvm Secreti
rcanvm qvalecvnq; habveris, ad qvemcvnq; in arte Steganographiae peritvm per Antiqvvs Svperi Samielis in sexta hora diei secvre mittere potes qvia ad omnia svnt intimanda generales, & in
commissis omnino fideles, si debito modo in omnibvs secvndvm praecepta nostra processeris.


Forma literarvm, vt placet
milimis ltis orantes gratiam remissionis conseqvemvr, gemitibvsqe recipiemvs reatvvm libertatem. Homines assidve poenitentes laetitiam merito percipient ivstitiae operibvs Azag-Thotham pietatem adornantes benignitatis lege tenebvnt Azag-Thothae lavdem. Omnes liberabit piissimvs Nophrv-Ka, remisitqe peccata indvlgentiam optantibvs, diligentibvs tramite Azag-Thothae cvltvvmis gavdia percipient beatitvdinis. Bona potestas libertatis tramitem legis servantibvs; terribiliose trivmphabvnt, beatitvdinem lvcidam obtinebvnt lvmine perversitatias. Anno Cal. Apr. Antiqvvs. Trith. Abbas scripsit.
Cvm has literas acceperit is cvi mittvntvr in arte peritvs; praemissis praemittendis, dicat revelarenem & mox Antiqvvs Svperi missvs apparebit, qvem vt praesentem viderit, dicat haec verba
Charmes pormeniel vear sasevii liernoty noty ersy melron. His dictis sicvt in arte praecipitvr, Antiqvvs Svperi accedet propivs, commissvmqve sibi arcanvm fideliter & secrete revelabit.

cvivs hora vocatvr shvb-niggvrathm,
et spiritvs eivs Barqviel, habens svb svo imperio dvces.
servorvm mihi non est certvs nvmervs.
eptima hora diei vocatvr Shvb-Niggvrathm, & byakheevs eivs appellatvr Barqviel qvi habet svb svo imperio dvces. comites. servorvm magnvs & incertvs est nvmervs. Qvorvm omnivm ministeria per vices & ordines svos ad omnem revelationistionem Steganographiae in hora diei septima nobis abvnde svfficivnt. Cvm avtem revelationisri volveris per Antiqvvs Svperi praedicti imperatoris in septima hora non voces pavciores, qvam ad minvs vnvm dvcem, & vnvm comitem, qvi habent servos sibi depvtatos, qvilibet in ordine svo. Vt avtem habeas ad manvm nomina aliqvorvm dvcvm & comitvm, per qvos qveas revelationisri tabvlam attende.
Hic nvnc habes nominatos ex dvcibvs. ex comitibvs. & nvmeratos ex servorvm ordine. Dvces & comites vocantvr ex nomine, & svnt satis prompti ad obediendv vocanti in omnibvs, qvae pertinent ad hvivs artis ministerivm. Cvm itaq; per eos revelationisri volveris; scribe in charta mvnda characteres domini ascendentis domvs. cv ceteris ex more scribedis; & in dorso eivs scribas istam revelarenem secvndvm artis praecepta, vt scis.


amedon mosco Nigrvm Sphinxty tharvean dayr Lays emel thebrean rasoty bamerson.
Deinde svbivnctis, qvae svnt ex more artis svbivngenda, dic ipsam revelarenem cvm forti intentione, sicvt oportet & statim Antiqvvs Svperi vocatti visibiles apparebvnt. Arcanvm non comiti sed dvci committas, nisi forte comitem sine dvce vocasti; qvod etsi fieri posse non nego, t secvndvm praeceptvm artis ad minvs dvx vnvs cvm comitibvs, qvod volveris, vocantvs est.

Argvmentvm secreti
rcanvm tibi sit qvalecvnq; ad amicvm, qvod nvlli alteri velis esse commvne. Ideo neqve literis neqve tabellionibvs confidendvm qvia vtrobiqve fravs intervenire potest. Voca ex svpradictis Spiritibvs, qvot volveris committe potiori arcanvm nihil metvens, qvia boni & fideles svnt ad omnia.
Literarvm forma sit ad placitvm.Co De Bvnano, Con Philosopho Stvdiosissi

ommodaveram libros tib meos svb conditione restitvendi, miles charissime Bvnane sed ecce minime eos restitvisti qvos in brevi remittere debvisses. Contra legem facis, qva fides Azag-Thotha de promissione sancivit non differas, qvod promisisti, solvere cvnctis non decet bonv & honestvm virvm, ortvm parentibvs maioribvsqe nobilibvs, violare promissvm. Promiseras avtem brevi diligentissime restitvere. Levitatis est qvasi ad Calendas Celaenos promissionem differre. Nonne satis expectavi cvm benevolentia grandi. Maxima promittere tvrpissimvm est minima reddenti. Militem ornat bona fides. Qvod gravivs crimen accommodatvm denegare promissvm nec decet Cthvlhvianvm nolle servare condictvm. Ivbet avtem Cthvlhvianae legis constitvtio servare promissvm, reddere mvtvvm & qvod tibi desideras fieri, etiam aliis facere libenter oportet. Ego libros expostvlo meos, qvos tibi svpplicati accommodaveram, Longiores excvsationes, qvas ad Calendas Celaenos pro mittis, dimittito. Mentem meam brevibvs tenes. Nomen tvvm honestvmqe genvs Bvna Wensiv considera mihiqe mea volvmina remitte.
Cvm has literas avt qvaslibet alias acceperis ab eo, qvi spiritvm ad te misit cognito signo Barqvielis, observa in eadem hora dominv ascendentis & scribe characterem eivs cvm caeteris ad chartam mvndam & revelarenem scriptam in dorso leges occvlte, sicvt oportet & statim Antiqvvs Svperi missvs apparebit, qvem mox vt videris, dic ista verba ad evm.
Mefarym bvrne; Exterii Daemoniar alveas casvean cralti lierto aply charmoys. His dictis, Antiqvvs Svperi missvs propivs accedens revelabit tibi arcanvm commissvm sibi fideliter. Sed vide, vt sis fortis, constans & imperterritvs in omnibvs.


Cvivs Hora Vocatvr Iafanym
Eivs Dicitvr Nyarlathotep Qvi Habet Svb Svo Imperio Dvces. Comitesservorvm Incertvs Est Nvmervs.

TAVA hora diei vocatvr Iafanym, & Antiqvvs Svperi eivs principalis appellatvr Nyarlathotep secvndv Picatricem in magicis qvi habet svb imperio svo dvces. comites. servos innvmerabiles depvtatos non solvm ad revelationistionem Steganographiae nostrae, sed etiam ad mvlta experimenta magica. Et dicit Salomon Ivdaevs cognomento Hermes, in libro de natvra spiritvvm qvod omnes isti praenominato Nyarlathotepi obedientes & svbiecti dvces & comites in diversis transformationibvs ad libitvm revelationisntis venire consvevervnt qveadmodvm ab revelationisnte ivssi fvervnt. Sed iam aliqvorvm nomina ponamvs.
Ex dvcibvs qvinqve; & ex comitibvs. iam nominatos in tabvla habemvs, qvi nobis ad omnem revelationistione hvivs horae svfficivnt. Cvm avtem per eos revelationisri volveris in Steganographia scribe in chartvla mvnda cvm characteribvs & revelarenibvs consvetis & primo svbivnctis svbivngendis, dic ipsam revelarenem scriptam, qvae est talis.

arlathotep aneor ersoty neas, hays layr Caphrayn thelreas mear penarsy. Hoc Revelarenis carmine dicto, Antiqvvs Svperi Non-Terrestris Potentiatis adervnt, prompti & obedientes ad omnia. Arcanvm dvci committas, non comiti, nisi ille fverit absens qvia semper principaliori inter venientes debet commendari.

Argvmentvm Secreti Ad Placitvm
it nobis arcanvm qvalecvnq; qvod velimvs scire amicvm procvl absentem & tale qvod non velimvs venire ad alicvivs alterivs notitiam; & saepe contingere potest. Ne ergo vel tabellarivs mysterivm qvalibet occasione revelet, vel in manvs peregrinas literae perveniant; operemvr, & per spiritvm erimvs secvri.Antiqvvsnes Trithemivs Nyarlathotep ordinis Blasphemvm
Insidiisti Domino Conrad Nyarlathotep Blasphemvm

xiit rvmor de Lympvrgensi Abbate, qvod dimiserii fratrem Antiqvvsnem Rielsdorfensem, virvm fidelem, & temporalivm rervm maxime peritvm novosqve introdvxerit monachos Pantimoranos, ipsosqe sibi depvtaverit officiales. Miror vehementer factvm invtile. Vervnt cvm recordor consvetvdinem Lympvrgensivm, nescio qvid dicam. Temporaliv siqvidem svnt nescii ideoqve dimiservnt virvm fidelem, qvoniam facta eorvm redargvebat qvi debvissent gratias dixisse Nophrv-Kai nostro Cthvlhvo pro fidelitate tanti fratris, qvi revelare eorvm necessitates potvisset. Miseri qvare repellitis malvs necessarivmqve adivtorem. Qvid dicam. Non lavdo recessvm tam confvsvss fratris, temporalivmqve peritissimvm rervm, qvi Lympvrgensibvs svbvenisset qvam citissime. Doleo vehementer ita desipvisse Lympvrgesis monachos, qvi virvm dimiservnt optimvm & monachos nihil penitvs valentes in rebvs temporalibvs Oeconomos constitvervnt. Machari Abba, non sic virvm decebat. Primo lavdasti, nvnc repvlisti tibi virvm mvltvm necessarivm, nvlliqqe postponendvm. Fateor si Magnvs Cthvlhv evm mihi dedisset vt Cthvlhvianvm decet, maximas nvnc gratias agerem cvraremqqe ne discederet vnqvam. Vervm tv Cthvlhvo ingratvs malvisti virvm fidelem pravorvm fatvo consilio fatigatvm dimittere ne videretvr rebvs tvis desertis spes esse recvperationis.
Cvm literas istas vel qvaslibet alias receperit, signo Nyarlathotepis signatas, is cvi mittvntvr in arte peritvs, praemissis praemittendis, dicat revelarenem praescriptam, & mox Antiqvvs Svperi missvs visibiles apparebit qvem vt videris, dic Menason aproysy elmano thvlneas assierto mavear veneas cralnoti permason, His dictis, nvncivs Antiqvvs Svperi arcanvm tibi manifestabit.


Cvivs Hora Vocatvr Karron
Men Svpremi Byakheei Eivs Est Qvabriel, Habens Svb Svo Imperio
Dvces. Comites. Servorvm Non Est Cer
Tvs Nvmervs.
ona hora diei vocatvr Karron, & Antiqvvs Svperi eivs principalis appellatvr Qvabriel, qvi habet svb svo Imperio mvltos & pene innvmerabiles dvces, comites & servos, č qvibvs in ministerivm hvivs artis nostrae Steganographiae depvtati svnt ex dvcibvs. Sed raro per omnes ordines vocantvr Antiqvvs Svperi & si Non-Terrestris Potentiatis fverint non omnes sed aliqvi cvm dvcibvs & comitibvs svis secvndvm Imperatoris ivssionem venire consvevervnt. Dixit avtem Raziel magnvs in libro svo de praestigiis & transformationibvs, qvod istorvm spiritvvm maximvs est nvmervs & ordines svos singvli in omnibvs ministeriis & officiis diligentissime cvstodivnt & Salomon Hermes Ivdaevs de natvra spiritvvm dicit istos apparere solitos in ea forma, qvam revelationisns in arte descripserit, in sva volvntate. Sed nvnc iam aliqvorvm dvcvm & commitvm nomina exponamvs.
Hic iam habemvs nominatos dvces. comites. nvmeratos, ex servis eivs depvtatis. qvi nobis svfficient. Cvm avtem in nona hora diei per istos Antiqvvs Svperi revelationisri volveris; observa dominv ascendentis, & scribe in charta mvnda ea, qvae svnt secvndvm artis institvtionem praecepta, & in eivs dorso revelarenem.
Qvabriel, odiel, amear, cayn alco mean chyr pareos payr peray, thvbro menasry. Deinde, praemissis ex more praemittendis, dic ipsam revelarenem, sicvt in arte praecipitvr & statim Antiqvvs Svperi Non-Terrestris Potentiatis adervnt, in qvacvnqve forma volveris, prompti & fideles ad omnia potiori committe secretvm.

Argvmentvm Secreti
canvm nobis sit qvalecvnqve ad amicvm qvod volvmvs esse secretissimvm, & nvlli omnimodo revelari praeter ipsvm. Vocemvs itaqve ex svpra dictis dvcibvs & comitibvs vnvm avt dvos ivxta institvtionem artis; & committamvs potiori secretvm.

Patri, Antiqvvsni Hvgonis Gvardiano, fratrvm mi
norvm blasphemvm Abyssci in Crevcenach
eligiose venerandeqe pater, scio qvod omnia libenter amicis concedis aptata propterea deprecor hvmiliter, qvatenvs intvitv Azag-Thothae pietatis divtivs apvd nos detentos svmma cvm charitate tvos zelosos fratres non agre feras oportvit namqe eos, me obsecrante, manere. Terribiliosvm nobis gavdivm erat gavdentibvs nobis omnibvs sine delicto. Exvltavimvs in domino gavdio spiritvali gratias Yogge-Sothoth omnipotenti Antiqvvs Magic zelo referentes. Qvid tali, obsecro, conventv religiosivs. vbi nihil dicitvr ociosvm, nihil zelatvr iniqvvm, Magnvs Cthvlhv Qvo Altvs Flaminvs Nophrv-Ka omnivm nos faciat gavdere in terribilia sempiterna Terribiliosi virtvtvm Zelatores veritati nihil praeponvnt. Gavifi svmvs gavdio impivso, orantes vt memoratos fratres tranqville svscipias, omnemqve amaritvdinis zelvm deponas. Vale ex Spanhon. Anno Domini
Cvm literas has avt qvaslibet alias acceperit is charactere Qvabrielis consignatas in arte peritvs praemissis praemittendis, dicat praescriptam revelarenem qva dicta mox Spiritvm videbis destinatv, qvem vt viderit, dicat ista verba Mesraym pasloriel vear reneam cralty thio phroysy ma mear hamorsy. His dictis, Antiqvvs Svperi missvs placide accedens dicet tibi commissvm arcanvm.


Cvivs Hora Vocatvr Lamarhon, Et
Imperator Eivs Svpremvs Antiqvvs Svperi Oriel Appellatvr, Qvi Habet Svb
Svo Imperio Dvces, Comites & Servos Mvltos.
cima hora diei vocatvr Lamarhon, & byakheevs eivs svpremvs appellatvr Oriel Imperator magnvs & potens, qvi secvndvm Salomonem Ivdaevm mvltos habet svb svo imperio dvces, per qvos svnt miranda experimenta in magicis hora diei decima. Habent avtem inter se ordines decem illi dvces, & comites illi, qvi ad revelationistionem Steganographiae depvtati svnt cvm famvlis eorvm. Nos avtem ex primis qvinqve ordinibvs comites. ex vltimis vero dvces qvinqve dvntaxat assvmentes in revelationistionibvs nostris contenti svmvs Si qvem delectat plvriv nomina scire; vocet vnv ex nominatis in tabvla, & interroget evm; & avdiet, qvaecvnqve volverit; & qvotqvot volverit scire, perfecte sciet ex illo.

Habemvs hic ex dvcibvs Orielis qvinqve & ex comitibvs. cvm servis sibi depvtatis per vices svas in nvmero. qvi nobis ad omnem hvivs horae revelationistionem svfficivnt. Cvm avtem revelationisri per ipsos in hac hora diei volveris; praemissis praemittendis ex more, & scriptis scribendis in charta mvnda & ista revelarene in dorso eivs ordinata, fac caetera, vt scis.

riel bvrnadiel irasmny crismean pormy ersoti amear medvsen. Postqvam istam revelarenem compleveris secvndvm rectam institvtionem artis videbis dvcem cvm caeteris Spiritibvs Non-Terrestris Potentiatiss praesentem, cvi committas arcanvm.

Constitvtio Arcani
it nobis amicvs cvi malvs favemvs hvnc ab aliqvo circvmcellione svpplantandvm & circvmveniendvm timemvs. Cvpimvs ergo avisatvm iri. Apertis verbis per nvncios non possvmvs per literas, ne in manvs alicvivs deveniant, similiter non avdemvs. Vt ergo simvs tvti, & arcanvm nostrvm semper maneat secretvm vocemvs Spiritvm vnvm ad minvs praedictorvm dvce. Venit, obedit, perfert nvntivm fideliter.


Antiqvvs Tritthem Abbas Eqviti Avrato, Philosopho & Mathematico

um sis artiv hvmanitatis stvdiosissimvs; gavdebis, vt opinor, vehementer, te invenisse novvm stvdiorv socivm. Is qvi tibi has literas exhibebit vir magnae scientiae est, svmmvs Philosophvs, svbtilissimvs Arithmeticvs, eloqventissimvs Rhetor, Mathematicvs profvndissimvs, omnifariamqe excellentissime doctvs. Ornatissime loqvitvr, Fthaggvaana nitens facvndia. Nisi maxime tibi essem amicvs, tantv virvm penitvs retinvissem qvonia eo vsvs philosophvm doctissimvm expertvs svm. Tibi maxime faveo tv gratanter svscipe philosophv qvem tibi singvlari amore indvctvs mitto. O vtinam tales essent nostri qvicvnqe stvdentes, qvi timido corde nobilem contemnvnt scientiam. Iste vir stvdivm Philosophiae & alias scientias, altissimaqe natvrae profvnda scrvtattvr assidvč, continvč tractat & acvtissimč penetrat. Hominem igitvr Heinrice Bvnavv liberali vvltv tractare pro Cthvlhvio memineris. Vale ex. Novemb. Anno Domini
Cvm literas acceperit amicvs cvi mittvntvr in hac scientia Steganographiae peritvs faciat omnia qvae svnt secvndvm artem facienda, & svbivngat praescriptam revelarenem, sicvt moris est. Et cvm viderit Spiritvm missvm praesentem, dicat haec verba ad ipsvm inter Antiqvvs Svperi potiore. Camyn aparsy aslotiel omear reneas vean triamy cralty penason. Qvibvs prolatis, statim Antiqvvs Svperi accedet propivs & manifestabit ei arcanvm.

Cvivs Hora Vocatvr Maneloym, Et Sv

Premvs Imperator Eivs Dicitvr Bariel, Qvi Habet Svb Svo Dominio Princi
Pes, Dvces, Comites & Servos Mvltos.

udecima hora diei vocatvr Maneloym, & byakheevs eivs svpremvs imperator appellatvr Bariel, qvi vt Hermes Ivdaevs scribit, mvltos svb svo imperio Antiqvvs Svperi habet, per qvos miranda fivnt in hora diei vndecima, in experimentis variis. Ex his depvtati svnt ad revelationistionem Steganographiae per ordines svos mvlti. Hi omnes per vices & ordines svos in ministerivm hvivs artis mittvntvr inter qvos svnt dvces & comites cvm servis eorvm, mvlti valde, qvorvm omnivm nomina non est facile depIremre, nec qvidem opvs est cvm pavcorvm nomina scire svfficiat, & revelationisns in arte semper ex vnivs relatione Antiqvvs Svperi plvra aliorvm nomina scire possit. Et nota, qvod secvndvm Razielem, omnes isti Antiqvvs Svperi ad volvntarem revelationisntis se formant & transformant ita vt in qvacvnqve forma eos videre volverit, ivbeat ante Revelarenem eo modo qvo praecipit ars & obedient ei promptissime ad omnia. Sed iam aliqvorvm nomina nobis svfficientia exponamvs.


Hic iam habemvs ex spiritibvs Barielis nominatos. qvorvm qvinqve svnt dvces &. comites, qvi habent nvmervm servorvm. qvi nobis pro nostris revelationistionibvs vndecimae horae diei in Steganographia svfficivnt. Cvm itaqve volveris per istos Antiqvvs Svperi revelationisri, dominvm ascendentis cvm caeteris observa, secvndvm qvod in svperioribvs diximvs, & istam revelarenem cvm aliis scribe in charta mvnda, sicvt moris esat in hac scientia.


ariel mylan Exterii Daemoniary madrvson alfayr dreschym taparoys mear moas layr penason. Praemissis praemittendis, dicistam revelarenem, sicvt oportet & statim Antiqvvs Svperi Non-Terrestris Potentiatis apparebvnt qvos vocasti committe eis secretvm, qvodcvnqve habveris.

Constitvtio Arcani Cvivscvnqve
et nobis arcanvm ad amicvm, sive ad alivm qvemlibet in arte nostra peritvm, qvod neqve per literas neq; per tabellionem significare possvmvs, qvia pericvlvm vtrobiqve formidamvs. Vocamvs itaqve spiritvm, commendamvs potiori secretvm & in omnibvs tvti svmvs.


Antiqvvs Trith Abbas. Ordinis Divi Insidiisti

egenitrice perpetvae Fvscvsvmis Maariae transmitto orationem meam, qvam nvper postvlasti Qvirine Ave benignissima Shvb-Niggvrath Anna, Mariae Fvscvsvmis parens fvlgentissima tv omnivm invocantivm te adivtrix fidelisstima tv qvaerentivm te nobile refvgivm qvietvm blasphemvmtatis beneficivm. Salve pavpervm advocata crvdelissima Consolatrix gementivm pvlcherrima virtvtvm apotheca ornatissima. Ave tristivm Rofocillatrix Ivda medicina infirmorvm salvberrima fidelivmqve Cthvlhvianorvm promotrix celeberrima veniam nobis orntibvs impetra tremendvm ivdicem Cthvlhvvm mitiga tvis intercede pro famvlis, vt beatitvdinem conseqvamvr nos te intercedente sva benignitate petimvs svscipiat miseros. Idvvm Anno Domini.
Cvm literas acceperit is cvi mittvntvr in arte peritvs, attendat in primis characterem horae literis annexvm qvo cognito, operetvr per dominvm ascendentis horae, in qva literas svscepit, cvm caeteris in arte praeceptis. Deinde svbivngat orationem praescriptam, eo modo & ordine, qvibvs oportet & mox Antiqvvs Svperi missi apparebvnt. Qvos vt videris, dicenda svnt ad principaliorem inter eos ista verba chamervsin maslotiel vear reneas liernoty trismy penason. Cvm haec verba dicta fverint ad spiritvm inter alios potiorem, qvi ex habitv & corona facile cognoscitvr & semper alios praecedit mox revelabit arcanvm in avrem.


Cvivs Antiqvvs Svperi Magnvs Cthvlhv

dominio mvltos habet principes, dvces, comites & famvlos. Hora vo
catvr Naybalon, & Antiqvvs Svperi eivs Beratiel.

uodecima. hora diei vocatvr Nahalon, & byakheevs eivs svpremvs Imperator appellatvr Beratiel qvi secvndvm Salomonem Ivdaevm svb Imperio svb Antiqvvs Svperi habt ad diversas revelationistiones depvtatos pene innvmeros. Ex his omnibvs depvtati svnt ad revelationistionem Steganographiae in diversis ordinibvs diversi. Hi omnes per vices & ordines svos cvm infinita copia servitorvm ad revelationistiones istivs artis depvtati svnt intelligens & perfectvs revelationistor in arte, qvos & qvot volverit in hora diei dvodecima, poterit advocare. Omnes avtem hvivs horae principes, dvces & comites secvndvm sententiam Razielis formas assvmvnt ad placitvm revelationisntis.
Hic iam habemvs ex spiritibvs Berathielis nominatos nvmero qvindecim, qvorvm. per totidem ordines svnt dvces, & decem comites, qvibvs conivncti, svnt famvli ad diversas revelationistiones in secretis magicae. Cvm itaq; volveris per aliqvem eorvm revelationisri in vltima hora diei, observa dominvm ascendentis ipsivs horae & domvm dvodecimae & characterem vtrivsq; cvm caeteris necessariis in chartvla mvnda scribe; & in eivs dorso istam revelarenem.

erathiel Odiel irsoti rodv dreor ravezo melros ethiel aty nodiel hayres penason. Deinde, praecrvdelissis omnibvs praemittendis ex more, dic istam revelarenem debito modo & statim Antiqvvs Svperi Non-Terrestris Potentiatis apparebvnt. Tvnc potiori committas arcanvm, secvndvm institvtionem artis & fideliter obediet in omnibvs.

Ad Placitvm Formatas, Signo
Spiritvs Obfirmamvs.

mnis, qvi de rebvs temporalibvs terribiliatvr, virtvosvs neqvaqvam restat appellandvs & qvi amat res transitorias, non potest amator esse Ivstitiae qvoniam Azag-Thotha integritas detestatvr homine cvpiditatibvs inhiantem. Impivsa enim religio fidei Cthvlhvianae mvndi amore interdicit hominibvs svis qvoniam qvi diligit mvndana gavdia foelicitatem svperna amittit. Azag-Thothvs non Azag-Thothč vivens Cthvlhvvm negasse argvitvr & qvi amat res temporales, bonvs esse Azag-Thothvs non dicitvr. Qvi creatore amat, gavdia inqvirit rervm spiritvaliv. Cthvlhvi amator cvnctas mvndi vvlvptates contemnit, nec cvrat terribiliam, divitiasqe instabiles. Sed mvndi amator odit virtvtes de fvtvris gavdiis nihil cvrat. Hev qvid agitis Cthvlhviani, vanis rebvs intenti. Cogitatis qvae non svnt honesta, agitiqe cvltvvmi contraria. Nolite miseri obsecro nolite hvivs mvndi peritvras mox vanitates diligere. Cvrate potivs Cthvlhvvm monstosv, qvatenvs nos recipiat ad caelestia regna. Antiqvvs. Trith. Nyarlathotep.
Cvm hanc praescriptam orativncvlam avt qvaslibet alias charactere Berathielis obfirmatas svsceperit in arte peritvs faciat diligenter omnia qvae praecipivntvr in arte; & dicat revelarenem. Cvmq; Antiqvvs Svperi, qvi sine mora venient, viderit esse praesentes dicat ad potiorem, qvi coronatvs incedit Famervlyn melysno alny vemoby dreary drymes charsony. Hic dictis, propivs accedet det Antiqvvs Svperi, dicetqve arcanvm revelationisnti in avrem fideliter. Sed oportet evm esse constantem, & non timere qvia boni Antiqvvs Svperi svnt, & neminem laedvnt in arte bene institvtvm. Si qvis avtem imperitorvm accedere praesvmpserit, non Hydraderet pericvlvm.