Codyho stránky

Hlavní strana
 ×  Bloxxter ×  O Codym ×  Články ×  Cizí díla × Knihovna ×  Magie ×  Necronomicon ×  Srazy ×  Ke stažení ×  Odkazy ×  Mapa stránek ×  Diskuse ×  Kontakt

Úvod | Historie | Popis hradu | K. H.Mácha a jeho dopis | Příběhy a expedice | Můj příběh | Záhady a pověsti | Sv. Ludmila | Obrazová dokumentace

Můj příběh a moje teorie

První výprava • Druhá výprava • Třetí výprava • Moje teorie

První návštěva

Hrad Houska patřil již delší dobu mezi mou oblast zájmu a tak jsem se jednou na hrad vypravil. Již při příchodu na hrad jsme potkali svatební kočár, s nevěstou a ženichem. Až později jsem si dal tento fakt do souvislosti se starou slovanskou pověrou, kdy bílá barva a vidění svatby je zlým znamením.

Když jsme dorazili na hrad, zjistili jsme, že ona svatba byl místní kastelán se svojí novomanželkou a kromě několika dělníků na hradě nikdo nebyl a tudíž byl hrad zcela uzavřen. Ovšem měli jsme štěstí, protože dělníci nám sdělili, že dnes mají dorazit majitelé, kteří by nás tam mohli pustit.

Hned u zavřených mříží nás uvítal místní hlídač - nádherný vlčák s velmi přátelskýma očima. Nechal se pohladit, dokonce od nás vzal kousek salámu. Zkrátka vše vypadalo dobře. Po krátké chvilce, kdy jsme u stále ještě zavřené brány prohlíželi hrad zdálky, se najednou se psím hlídačem stala zvláštní věc. Jakkoli byl předtím příjemným, sympatickým a přítulným tvorem, nyní se choval naprosto jinak. Vrčel, štěkal a byl naprosto vzteky bez sebe. Proč ta náhlá změna, co se stalo? Napadla mne i souvislost s vyprávěním Zdeňky Vrzalové. Jak znám zvířata, jsou citlivější a tudíž mohou cítit a vidět i věci, jenž zůstávají běžnému zraku člověka utajeny. Co když právě v tuto chvíli viděl něco, co my ne a děsilo ho to natolik, že spustil takový rámus?

Po chvíli přišli majitelé a pustili nás dovnitř. Což bylo zvláštní, náš psí kamarád se najednou opět choval přítulně. Že by to „něco“, co tu bylo před chvílí už odešlo? Prohlídka hradu byla velmi zajímavá, jen celkovou atmosféru rušil přístup majitelů, kteří se nevyvarovali posměšných poznámek ohledně hradních strašidel a brány do pekel. Nejvíce na mne zapůsobila hradní kaple, opravdu celková atmosféra hradu, násobená ještě touto kaplí, byla úžasná. Nebudu zde detailně popisovat co ta kde bylo, můžete se tam zajet podívat.

Poté co jsme shlédli hrad, se již chýlilo k večeru a vzhledem k tomu, že jsme se neodvážili spát v blízkosti hradu, vyrazili jsme hledat vhodné útočiště na klidnou noc. Vhodné místo jsme našli asi 3 km od hradu. Než jsme usnuli, provedl jsem ochranné rituály a v klidu jsme všichni usnuli.

Uprostřed noci (nevím kolik bylo, mezi 3 a 4 hodinou ranní?), jsem se vzbudil. Respektive byl jsem vzbuzen. Pod skalním převisem, uprostřed noci, kdy nepředpokládám jinou lidskou přítomnost, se ozývaly těžké a silné rány. Jakoby někdo bušil do dřeva. Strach. Naprosto panická hrůza obestřela mou mysl... V tu chvíli jsem mělo v mysli jedinou myšlenku. Pryč! Utéct z tohoto prokletého místa. V tu chvíli jsem chtěl vykročit … V tom jsem si uvědomil, že právě tohle nesmím udělat. Tiše jsem trpěl, neboť nikdo jiný nic neslyšel a možná ani nemohl. Po krátké chvíli vše pominulo a les a okolní příroda opět ztichla. Po nějaké chvíli jsem opět usnul a přečkal do rána.

Další den jsme již jeli zpět domů. Ten den jsem nikomu nic neřekl a i poté jsem to činil jen vyjímečně. Co to bylo, kdo to byl? Co to chtělo? Pár vysvětlení se nabízí, ale nebudu zbytečně vířit spoustu domněnek dohadů ….

Udělejte si názor sami. Třeba si jenom vymýšlím, nebo taky ne …

Druhá návštěva

Druhá návštěva hradu byla relativně dlouho připravovaná a tak jsem si i telefonicky domlouval možnost přespání na hradě. Sehnat kastelána se mi po týdnu snažení zdálo nemožné, ale nakonec se povedlo. Takže pokud budete chtít zažít totéž, obrňte se trpělivostí a pevnými nervy.

Protože naše výprava hodlala navštívit až poslední (noční) prohlídku v 21:00, měli jsme dostatek času poněkud povrchně a velmi částečně prozkoumat okolí i místo jemuž se přezdívá „díra do pekel“ a můžeme jej nalézt v podstatě na modré turistické blízko vyhlídky na horu Říp. Jak jsme zjistili, jednalo se dříve o barokní kostelík, kapli, jenž je prodchnut pověstmi o démonech, ďáblech i pekle. Spodní část, spíše podzemní, působila dojmem sklepu jenž se snižoval a jehož podlaha je nyní velmi pečlivě zasypána. To koresponduje s pověstmi o zasypání brány pekel. Ačkoliv jsme neměli nástrojů, jen lehký průzkum ukázal, že ani po 1,5 m nánosů listí a zetlelé zeminy jsme nenarazili na pevnou zem. Což samotné je v tak skalnatém kraji, jakým bezpochyby okolí hradu je, velmi zvláštní. Nad touto podzemní částí je kruh kamenů jenž nesl známky lidského opracovaní, ale z laického hledisko nešlo určit dobu Zpevněná cesta? tohoto opracování. Patrně šlo o základy onoho kostelíku. Uprostřed kruhu bylo ohniště. Toto místo bylo součástí větší skalní plošiny, patrně částečně přírodní a částečně upravené lidskou rukou. Na druhé straně této plošiny je nyní vyhlídka. Kol této plošiny jest cosi co bychom mohli drze nazývat původní zpevněnou cestou. Místo bylo velmi klidné a mírumilovné. Po pravdě řečeno, málokde jsem poslední dobou našel větší klid - zosobnění míru a klidu.

Kastelán

Samotná noční prohlídka byla velmi působivá, obzvláště osvětlení kaple svícemi bylo úžasné. Co se výkladu týče, chtěl bych podotknout, že byl velmi účelově zabarvený, aby částečně uměle vytvářel kult „tajemné“ Housky. Je samozřejmě pochopitelné, že je to zcela určitě zčásti marketingový tah, nicméně já osobně to chápu jako ne zcela pozitivní faktor.

Dozvěděl jsem se věc, jenž bylo pro mne překvapením, že zde v okolí je místo, kde Sv. Ludmila měla svatyni a kde ještě jako nepokřtěná „pohanka“ prováděla své obřady (Více o sv. Ludmile). Patrně se jedná o vyjmečné místo. Pan kastelán z důvodu ochranných toto místo odmítl vyzradit a jeho obavy plně chápu a ztotožňuji se s nimi. Jinak bych chtěl dodat, že mí přátelé Druid & Athame zjistili přesné umístění této lokality.

Kastelána jsem se optal na jeho názor na tajemné věci okolo Housky a odvětil mi, že jsem na nejlepším místě. Tedy pro mne byla tato odpověď dostatečně vypovídající o jeho náhledu na věc, vždyť i výzdoba jedné ze soukromých místností, kde jsme mohli vidět Ankh, runové nápisy i symbol yin-yang mluví za vše. Hrad byl velmi klidný, důstojný a majestátní. Naše skupina spala přímo v hradní kapli a jak za sebe, tak i za ostatní mohu říci, že noc byla klidná a bez problémů. Abych citoval: „bubáci nepřišli“:-)).

Celá tato akce mi jen potvrdila, že valná většina démonických zvěstí o Housce je jen výplodem fantazií, nedorozumění a nepochopení. Houska ve své podstatě je úžasné místo a pokud člověk, neevokuje jisté věci, vše je v nejlepším pořádku. Tím ovšem netvrdím, že všechny strašidelné pověsti a zvěsti jsou výmyslem. Jen nepovažujme Housku za pekelný a děsuplný hrad. Dokáže se bránit a i ničit. Když má důvod.

Třetí návštěva

Potřetí jsem hrad Houska navštívil coby účastník a přednášející na konferenci Sfinga 2005. Šlo o setkání lidí, které Houska zajímá, ale program nebyl takto striktně zaměřen, neboť součástí programů byly i poznatky CMA (Společnost pro výzkum historického podzemí - jeden z pořadatelů akce), FFC Voynichův rukopis atp. Důležité ale bylo, že jsme měli hrad po víkend skoro pro sbee, mohli jsme prohlédnout vše co bylo třeba, jak dlouho jsme chtěli, bylo zpřístupněné podzemí hradu a spousta dalších vynikajíchc věcí, které by se mi co by prostému návštěvníkovi hradu prostě nepodařili. Získal jsem několik nových informací, o ketrých v následujícím textu hodlám pojednat.

Nejdříve bych rád trochu věcné kritiky k oficiálnímu výkladu p. kastelána na hradě Houska. Myslím, že je třeba nezasvěcenému čtenáři otevřík okna poznání by mohl nezávisle a objektivně posoudit mysteria hradu Houska.
Bod první: Máchův dopis - p. kastelán bezostyšeně ve svém výkladu používá vyvrácené fiktivní dohady o pravosti (či spíše nepravosti) dopisu K. H. Máchy, přestože bylo doloženo, že tento dopis je doloženou fikcí.
Bod druhý: - p.kastelán presentuje fresku tzv. „kentaura“ co by agresora temnot na postavu člověka. Toto je nedoložená teorie založená na pavědeckých hypotézách, vžyť by stačilo trocha studia, aby jsme szjistili, že tento střelec je symbolikou dobře mířené/vyslyšené modlitby. Více v během pár týdnů naleznete v přednášce Arboria.
Jistě bychom našli pár dalších efektních tahů ve výkladu jenž nejsou ničím jiným než klamavou reklamou (řečenou v marketingové terminologii) např. „zde pod vámi je peklo“ a jiné efektní věty jenž mají zapůsobit na návštevníky hradu neznalé detailů a okolností.

Nyní již, ale k novým poznatkům. Přednášku Arboria, jenž objasňuje nové korespondence a vysvětuje mnohou symboliku z výzdoby kaple jsem s jeho laskavým dovolením převedl do HTML verze a za najdete na ji těchto stránkách (včetně verze na stažení) v sekci knihovna. Totéž jsem učinil i s mojí přednáškou, kde jsou shrnuty základní body magické teorie hradu Houska (tento text je koncipován jako přednáška, proto jej prosím tak chápejte včetně jeho účelové zabarvenosti) a najdete jej v knihovně (opět možnost stažení).

Další novinkou byl objev zazděných dveři nad vchody do dvou sklepení nalevo od kaple, na který mě upozornil jeden z členů CMA. Je tam jasný náznak vhodu kamsi, ketrý je zazděný a nikdo neví co je za ním. Další záhada na hradě Houska.

Další zajímavou indicií byl rozhovor s Michaelou Greenovou (aspoň tak se presentovala v mailu), která tvrdí, že před časem, když zde jako dítě byla s tatínkem (hrad nebyl ještě oficiálně přístupný) vypadalo podzemí ještě jinak a patrně zde je ještě jiné podzemí, do kterého jsme neměli přístup. Stran tohoto jsem si od ní vyžádal vyjádření ohledně tohoto problému:

Housku jsme navštívili v roce 1997 s jedním z majitelů, byl to starý pán, tuším, že vlastníci byli dva bratři. V té době Houska byla pro veřejnost nepřístupná, dá se říct, že byla značně zdemolovaná, uvnitř jsme měli možnost volného pohybu, tak jsme se dostali prakticky všude. Ten „sklep“, co jsem ho letos hledala by měl mít vchod z nádvoří, byly to menší dveře, na které bezprostředně navazovalo široké schodiště (táta tvrdí, že mělo šířku asi 2m), schody byly hodně ztrmé, schodiště bylo dlouhé a byla tam absolutní tma, já se otočila na prvních schodech, ale táta šel níž, říká, že tam nebylo nic vidět, ale dalo se spíš tušit, že je tam nějaká rozšířenina oválného tvaru...místnost??? s výklenky ve zdi, které se přidržoval

Před časem se ke mě dostala informace, že na hradě se jednou za čas schází dost zajímavá skupina lidí jeichž důvody jsou lehce okultního charakteru. Jak silně pak na mne zapůsobil nález na půdě hradu, kde po celém prostoru půdy byly rozesety sklenice se svíčkami z nichž některé byly již zapáleny a poté uhašeny a některé byly zcela netknuté. V některých místech jich bylo více u sebe, jakoby tvořili bránu. Je pravdou, že na půdě není zavedena elektřina a tak mohou sloužit k osvětlení. Ale pokud se na půdě dějí jakékoliv práce, opravdu se tam svítí svíčkami? Pokud bych tam jendnorázově šel, jistě by mi postačila baterka, pokud by se tam mělo dlouhodobě pracovat, jistě by stačil dlouhý kabel a elektrická svítilna. Proč svíčky (nehledě na to, že to nebyly svíčky velké, ale spíše tzv. kahánky nebo svíčky čajové)? Samozřejmě že mne okamžitě napadla souvislost s magickými rituály, ale na druhou stranu, pokud by tomu tak bylo, opravdu by oni lidé, kteří jistě věděli, že zde konference Singa bude probíhat a že účastníkům bude zpřístupněn celý hrad, nechali důkazy svého rituálůy takto volně? To mi nepřijde logické. Nevím, možná je to další záhada k rozlousknutí a nebo jen shoda náhod, která se dá normálně vysvětlit.

Nějakou dobu již spolupracuji s p. Hermanem, jehož několikastránkovou stať mám v držení a jen časová stísněnost mi brání jej zde vystavit. Tedy nových informací je více a nyní je na nás, jak s nimi naložíme. Motivací k dalšímu výzkumu je mnoho.

Poznámka:
Veškerou fotografickou dokumentaci z konference Sfinga 2005 najdete na stránkách fotogalerie.

Moje teorie

Máme zde mnoho fakt, mnoho údajů. O jejich autentičnosti se můžeme přít a stejně nedospějeme k objektivnímu výsledku. Já jsem vytvořil teorii, která vychází z mé životní filosofie. Přiznávám, že se nedrží při zemi. Nejsem zastáncem skepticismu a úzce omezeného myšlení na principech vědecké logiky a exaktní vědy. Berte tedy mé teorie jako výsledek mé životní filosofie a ne jako vědecké pojednání schopné odolávat těžké palbě skeptiků. Přesto si za svým názorem stojím, z mého pohledu je vyvinut na mnoha „reálných“ podkladech a třeba bude pro někoho přijatelný ... posuďte sami ...

Hrad Houska stojí na místě, které je energeticky velmi významné. Taková místa byla dříve vyhledávána druidy, kněžími, rabíny, mágy i obyčejnými lidmi pro svoji velkou sílu. Řekněme, že jde má velký energetický potenciál a tím nemyslím volty a ampéry. Na těchto a podobných místech byly vztyčovány menhiry, stavěny chrámy a kříže. Koneckonců buď byli majiteli a strážci Housky ti nejlepší panovníci z důvody ochrany či jako elitářské poděkování těm nejlepším. Nicméně právě tato místo svým obrovským potenciálem poskytuje velkou možnost otevření brány. Brány jenž může otevřít nevědomky i laik, který o těchto aspektech vůbec nic neví a netuší nic. Jaké brány ptáte se. Těžko vysvětliti - brány jinam.

A to se patrně kdysi v minulosti stalo, celé toto místo mohlo být otevřeno energeticky hladovým bytostem, můžeme je nazývat elementály, upíry či démony a ti prodchli celou krajinu určitým stigmatem démonického tajemna. Naši předci to vědeli, někteří možná jen tušili. A ti kdož věděli postavili Housku. Postavili ji na správném místě a správným způsobem. Byl to hrad původně gotický, tento styl je natolik nadchnutý mystikou a posvátnou geometrií, že vhodné použití jistých stavebních prvků zaručilo mnohé. Proto Houska bránila a chránila před úplným otevřením brány do ... astrálu, paralelních světů ... na názvu nezáleží. Byla opravdovou zátkou do pekel. Proto jsou v hradní kapli spodobněni právě bojovníci s temnotou (Svatý Kryštof, Archanděl Michael). Proto byly hospodářské stavby mimo centrum hradu, neměly „načuchnout“ stigmatem pekelné díry pod Houskou. Právě tyto místa právě proto střežili nejlepší mužové země české, jmenujme například Albrechta z Valdštejna. Snad právě proto nebyla Houska nikdy zbořena. Nyní již neplní svou funkci tak dobře jako dříve, vždyť určité stavební úpravy během let zasáhly do charakteru hradu více než dost.

Kdysi jsem narazil na názor, že nyní bránu hlídá jistý služebný duch nejmenovaného mága, jenž zabezpečil takto nebezpečný vstup pro neznalé. I to je možné, nevyvracím zcela tuto možnost. Vždyť co by udělal člověk s potřebným nadhledem a schopnostmi? Shrnuto a podtrženo - celá oblast Housky je skvělým magnetem jak pro pozitivní síly i pro síly tzv. zlé. Projekce určitých entit se může projevovat tak, jak se můžeme v některých příbězích dočíst. Ovšem valnou část zajisté působí jen rozjitřené nervy a lidská fantazie, jenž podléhá kouzlu tamní atmosféry. Takže nečekejme peklo s adresou Houska 666:-))

Možná, že se už nikdy nepodařilo uzavřít bránu zcela. Možná to ani nejde. Možná je také již mnoho staletí uzavřena a to co se dělo a děje na Housce a okolí je pouhý zbytkový efekt otevřené brány jinam. To se nedozvíme, pokud opravdoví odborníci na tuto oblast, mágové a lidé zabývající se hermetismem prakticky, kteří budou mít punc autenticity (za první republiky bych takto důvěřoval např. Dr. Janu Keferovi, Františkovi Kabelákovi či Pavlu Kohoutovi a jiným špičkám oboru) neprovedou průzkum těchto míst. Takoví „odborníci“, kteří si hrají s virgulí (tím se nechci nikoho dotknout) nemohou proniknout do nitra problému, natož jeho řešení.

Přesto se my, jenž nemáme punc odborníků, nevzdávejme hledání pravdy o Housce. Já se to budu ze všech sil snažit a doufám, že časem dojdu k poznání tajemných dějů na hradu Houska.

Teď to vypadá, že jsem zcela uzavřen prostým vysvětlením jako lidská fantazie, výskyt radonu a síry a síla lidské vymýšlivosti. Ne, nejsem. Jen zatím mám pocit, že takhle to opravdu není. Pokud se najdou přesvědčivá fakta vyvracející mou teorii, rád přistoupím na lepší. Doufám, že nejsem strnulá mrtvola bez možnosti změn názoru.:-))

První výprava • Druhá výprava • Třetí výprava • Moje teorie

Úvod | Historie | Popis hradu | K. H.Mácha a jeho dopis | Příběhy a expedice | Můj příběh | Záhady a pověsti | Sv. Ludmila | Obrazová dokumentace

Zpět
Zpět na hlavní stranu Codyho stránek

Hlavní strana ×  Bloxxter ×  O Codym ×  Články ×  Cizí díla × Knihovna ×  Magie ×  Necronomicon ×  Srazy ×  Ke stažení ×  Odkazy ×  Mapa stránek ×  Diskuse ×  Kontakt