Codyho stránky

Hlavní strana
 ×  Bloxxter ×  O Codym ×  Články ×  Cizí díla × Knihovna ×  Magie ×  Necronomicon ×  Srazy ×  Ke stažení ×  Odkazy ×  Mapa stránek ×  Diskuse ×  Kontakt

Rok 2002:
Klokočky 2002 | Klokočky 2002 II | Nymburk 2002 | Silvestr 2002
Rok 2003:
PostSilvestr | Beltaine | Klokočky 2003 | Modré Klokočí | Jičín | Houska | Humbuk | Nymburk 03 | Silvestr 2003
Rok 2004:
Beltaine 2004 | Malá velká Malá Skála
Rok 2005:
Nymburk 2005 | Esoteřín 2005 | Po - Malá Skála | Sfinga 2005 | Hrubá Skála

Země

Malá velká Malá Skála aneb babí léto s Panenkou 3.–5. 9. 2004

Země
Fotografie z Malé Skály od Esoter
Fotografie z Malé Skály od Esoter
Fotografie z Malé Skály od Esoter
Fotografie z Malé Skály od Esoter
Fotografie z Malé Skály od Esoter
Fotografie z Malé Skály od Esoter
Fotografie z Malé Skály od Esoter
Fotografie z Malé Skály od Esoter
Fotografie z Malé Skály od Esoter
Fotografie z Malé Skály od Esoter
Fotografie z Malé Skály od Esoter
Fotografie z Malé Skály od Esoter
Fotografie z Malé Skály od Esoter
Fotografie z Malé Skály od Esoter

Účastníci

Araidna, Borůvka, Cody, Dave, Esoter, Jana, Koumák, Tygr, Vlastík

Pátek 3.září, okolo 13. hodiny

Á zdravím opět čtenáře své nelítostné se slovy některými, jak společnost neuvěřitelná strávila chvil pěkných několik pospolu v krajině přemalebné. Čti, čti poutníče, jak bylo a nebylo na Skále Malé! Jsa zničen životem přespříliš společenským, vydal se Cody do lesů a skal Maloskaských. I když mediální kampaň akce této převeliká byla, i několik bloudů wiccanských doraziti mělo, nakonec jen pár věrných mělo doraziti na místa naše! No věřiti tomu možná zatěžko, byť přece jen podotknouti musím, že lidí přes tucet mělo doraziti! Leč člověk míni a lidé mění:-)) Prostě a jednoduše ve finále nás moc nedorazilo. Ale již k věci, vyrazil jsem na vlak s bláhovým domněním, že se na Malé Skále s Tygrem setkám a společně vyrazíme nahoru. (Jen tak mezi řečí, nezdá se Vám, že tu až přespříliš používám v mnoha obměnách slovo „dorazit“?) Pravda, bylo mi divné, že Tygr řka, že mu škola končí okolo 11-té chtěje ještě rodný Jičín navštíviti a zpět chtěl býti v hodinu po poledni. Ale co, říkal jsem si, Tygr je Tygr. Nikdy nepodceňuj dravé predátory pruhy se honosícími. Asi tak ve 12:45 mi Tygr napsal, že to nestihne a dorazí v 16.00. Tak jsem sám vyrazil v hojnost skal okolních, očekávaje Borůvku na místě. A jak bylo řečeno stalo se! Borůvka ležící, spící byla na nalezena na Horákově vyhlídce. Pokusili jsme se spolu analysovat, co za permoníky ruší náš klid, ale bohužel se to nepovedlo i přes můj tajný průzkum situace. Patrně zlato kutali či cos podobného. A tak jsme se rozhodli, že před 16-tou hodinou vyrazíme Salovi naproti.

Ale co čert nechtěl, tedy co Tygr nechtěl, za chvilku nám Tygr volá, že je zpocenej jako bejk a že se chce vykoupati v Jizeře. Tak nám nezbývalo nic jiného než zase sejít z toho fakt děsnýho kopce úplně dolů. No a nyní přichází chvíle, abych podotknul, že Borůvka celou cestu absolvovala bosa. Což by nebyl problém, kdyb jsme nešli kolem hrušky, která svých plodů lehce nehanilých kol sebe hojnost šířila. Nevím jestli si uvědomujete, co udělá s hmyzem okolním bodavým i nebodavým takové množství popadaných hrušek. No prostě a jednoduše milióny vos, včel a much všelijakých tam bylo a právě teď přišla chvíle pro bosou Borůvku! Sic centimetr za centimetrem, ale prošla tímto „minovým polem“ bez úhony.

Když jsem to pak Salovi líčil, použiv slov:„Borůvka je fakír jako kráva!“, Borůvka hbitě odvětila způsobem sobě vlastním: „ale byly tam ovce“. Nutno tedy přetvořiti axiom v týž, že „Borůvka je fakír jako ovce!“ No nebudeme zastírat, že přítomnost Salova v živlu vodním ba přítomnost vpravdě holoprdelní, byla očky vyděšenými sledována všemi přítomnými. Patrněneviděli nikdy nahatýho Tygra se ráchat v Jizeře s děsivými pokřiky hodnými stáda špatně naložených orangutanů.

Dole jsme pak čekali na ostatní, úspěšně promeškajíc dobu otvírací v místním obchodě, neb ptati se v 17.15, když měli otevřeno do 16.30, zda by mě ještě něco neprodali, se mi zdálo notně nevhodné. Před sedmou hodinou všichni dorazili (tj. Arai a Vlastík) i SMS od Davea, že neví kam má jet a tak jsme spokojeně vyrazili nahoru. No, pravda napsal jsem Daveovi popis cesty:-) Upřímně řečenomoc si nepamatuji, co se navečer dělo, ale zcela jistě se chlastal čaj, mučilo se sladké dřevo a kecalo se vo nějakejch kravinách. Jo a abych nezapomněl, šli jsme naproti Daveovi. Dorazil již těměř za tmy. Byl příjemným osvěžením naší společnosti:-))

Sobota 4.září, 8.30

Ježíšku na křížku a hele ráno! Krásný den, skály zpívají, ptáci kvetou a květiny se pyšně tyčí až do oblak (skoro). Vlastně ani nevím kdo a jak, ale určitě se šlo dolů na nákup a pro vodu, myslím, že když jsme se vrátili nahoru, za chvíli dorazila Esoter.

I tak se stalo, že dříve než list dotkl se listu buku vznosného, přišel den druhý - den setkání v městě skalním. S vypuštěním popisu cesty nevzrušivé v lokalitu skalního města, dospěl člověk opěšalý tam. Jsa znaven tíhou let, jakož i náloží věcí svých, tu konečně bylo mu dáno uvítati se s tvářemi známými a milými. Těšil se převelice z doteku lidství, hřejivého a mladého. Pohlazení své věnoval věžím kamenným a chladivým...

Hle, tu jsou - Cody, Arai, Chechtík, Sal, Borůvka, Dave... Vatra táborní již plápolala vesele, vůní čaje nad ním ku spočinutí zvouc. Radost čistou v tvářích všech i přívětivý svit slunka odpoledního dokresloval. I tak mezi smíšky hovorem probleskujícími vynořila jest se potřebnost prozaická - došlať tekutina vzácná vodní, ku přípravě čajů ba i krmě potřebná. Sedmero nohou párů vydalo se bosky ku zdroji studánkovému s nádobami . Seskupení své měnící se tu v dvojice, tu v trojice, suita přibyla posléze v lokalitu skalní nedalekou - Zbirohy zvanou. Tu člověku zpod pohledu na zdivo středověké, propojeno jsa umně s útvary skalními - tanuly představy zašlých časů těch... Hle, tu jakoby viděl lid podhradní v ošacení prostém míhati se branami a chodbami spodními za svými cíly služebnickými, tu zas jakoby majestát pána hradního obhlížel z výše cimbuří kraj hluboko pod ním. V realitu současnou vrátil zasněnce smích item povzbuzování všelité odvážlivců několika, krkolomně šplhajících na hlavní zdi hradební již zbytek....

Pročež pak kroky poutníků směr svůj nabraly ve vísku nedalekou, pod hradem v sobotní odpočinek se hroužící. A tam již studánka... ! ...s jiskřivou a chladnou vodou. Byvše hrdla žíznivá svlažena, od části mužské výpravy celé vzešel nápad, kterak Arai celou onou jiskřivostí oblažiti. I neměla chudera proti čtvero párům rukou silných mužských obranu ni žádnou...! Coby vodník , v Jizeře v časech dávných dlící, v okamžiku byla....Příhoda tato za zvonivého, ba i hurónského smíchu odehrála se. Vysmáta do sytosti pokračovala skupinka v cestě své. Též pouť její pozdržena byla zastavením v osvěžovně venkovské a hostinské, kdež při moku černém pivním a lahodném utěšený hovor vespolek se vedl. Pak, za klesání kotouče slunečního za obzor, odebrati se bylo kompanii celé zpět v ležení své...

Vzkříšen oheň živý, pojedlo se nemnoho ze zásob všech členy všemi, též čaj zavoněl... a k disputaci tiché a rozjímání bytosti kol ohně sesedly sobě. Do jasu a šelestivého ohně praskotu zazněly první tóny Vlastíkovy kytary. Též Cody prsty svými citlivými melodie známé vykouzlil. I probíráno bylo, ba diskutováno nejedno téma - o smysluplnosti či smyslupostrádajícím vegetariánství, pojetí jednoho každého víry pravé, o zákonitostech i odstínech výkladu karet tarotových, o víně, o svědomí... Hájíc každý přesvědčení své, argumentací hojně podepřené, k sjednocení nebylo však dospěti dáno... I dobře tak bylo, neb v tom kámen úhelný tkví - pestrost života v jedinečnosti i originalitě bytosti každé...

V noci hvězdné a již pokročilé chopil se Sal náčiní svého magického a uměním svým mistrným před zraky všech ornamenty ohnivé do tmy sametové vykouzlil.. Ohnivá a divoká produkce paží jeho dovedných až mrazení příjemné u většiny vyvolala. Měsíc, dostoupivši na dráze své k půlnoci, zastal enklávu mužskou, kteráž odebrala se nocí za svým, jen jí známým cílem, bezesporu rituálů magických plným. Než návrat jejich zpět k ohni byl, pisatele řádek těchto popisných bdělost opustila a spánek do svých loktů uložil....

Esoter

Neděle 5.září, 7.45

Časné ráno zastihlo skupinku již bez Codyho, Arai, Koumáka a Jany; dva posledně jmenovaní přibyli až podvečerem sobotním. Vlastík předobrý, byv všem členům zbyvším snídani přichystav, též přihotovil se již k odchodu. Za ním pak i Dave. Po rozbití ležení celého, o polednách, trojice posledních poutníků posmutnělé a náhle pusté ležení opouštěla... Sal, Borůvka, Esoter.

Podivný, nesdělitelný pocit smutku nad něčím, co již minulosti náleží, ležel v každém z navracelců...jako tmavomodrý velejemný šál... Až nad duněním kol železných na nekonečných pražcích, vzdalující se siluetou věží skalních rozeklaných , onen tmavomodrý šál jakoby lemováním stříbrným se přizdobil... Lemováním příslibu setkání dalšího, nového. Setkání s magií Přírody, s magií přátelství hřejivě člověčího....

Esoter

No jen bych chtěl lehce doplnit anabázi cestovní skupiny naší. Potkali jsme kance. Osm jich myslím bylo. Já to naživo nikdy takhle volně v přírodě neviděl, ale bylo to super. Pravda, honila se mi hlavě myšlenka o roztrhaných lidech a létajících vnitřnostech po setkání s divočákem, ale to jsem zaplašil. Byly tam dva veliký a 6 malilinkatejch (teda ne zas až tak moc malejch). Bomba! No a ještě musím podotknout, jak se Cody zase vyznamenal. Patřičně hrd na svoji všeobecnou informovanost jsme se ve Staré Pace rozloučili s Vlastíkem a já, řka, že máme ještě 45 minut času, říkám: „Kdyžtak si dejte nanuka nebo tak něco, máme spoustu času.“ Náhle vidím, že ten vlak, co měl ještě 45 minut stát, se chystá k odjezdu, snažil jsem se jim v rychlosti vysvětlit, že ten vlak je fakt náš a že mají máknout, jinak jim ujede, ale to oni ne! No tak si to představte, on nám fakt ujel. A co ještě „nepochopitelnější“, všichni měli náhle lehce agresivní sklony k mé osůbce stran zpoždění příjezdu. Tak to fakt nechápu!

Za práci fotografickou děkuji naší drahé Esoter stejně tak i az pomoc při psaní komentáře, za vynikající scanning patří můj nehynoucí díky Daveovi (potažmo i za serveroumístění). A abych nezapomněl, Koumák fotil svým novým Siemensem - taky díky!

Jizera protékající Malou Skálou Výstup do skalního města Vyhlídka Cody a Arai u ohně Oheň Sehr ART abfahrt Tady je těch osm kanců,jestli je nevidíte, stejně jako já, tak je to v pořádku Ve vlaku Vlastík hraje ve vlaku Vlastík odjíždí Fotografie z Malé Skály od Esoter Fotografie z Malé Skály od Esoter Fotografie z Malé Skály od Esoter Fotografie z Malé Skály od Esoter Fotografie z Malé Skály od Esoter Fotografie z Malé Skály od Esoter Fotografie z Malé Skály od Esoter Fotografie z Malé Skály od Esoter

Pošlete vzkaz:

Srazy | Klokočky 2002 | Klokočky 2002 II | Nymburk 2002 | Silvestr 2002 | PostSilvestr | Beltaine | Klokočky 2003 | Modré Klokočí | Jičín | Houska | Humbuk | Nymburk 03 | Silvestr 2003 | Beltaine 2004 | Malá velká Malá Skála | Nymburk 2005 | Esoteřín 2005 | Po - Malá Skála | Sfinga 2005 | Hrubá Skála

Zpět
Zpět na hlavní stranu Codyho stránek

Hlavní strana ×  Bloxxter ×  O Codym ×  Články ×  Cizí díla × Knihovna ×  Magie ×  Necronomicon ×  Srazy ×  Ke stažení ×  Odkazy ×  Mapa stránek ×  Diskuse ×  Kontakt