Codyho stránky

Hlavní strana
 ×  Bloxxter ×  O Codym ×  Články ×  Cizí díla × Knihovna ×  Magie ×  Necronomicon ×  Srazy ×  Ke stažení ×  Odkazy ×  Mapa stránek ×  Diskuse ×  Kontakt

Úvod | Historie | Lovecraftův Necronomicon | Pravý Necronomicon | Praxe dle Necronomiconu | Souvislosti | Související texty a verse Necronomiconu

Pravý Necronomicon

Gregoriův Necronomicon  • Simonův Necronomicon • Zaříkání proti démonům • Entity • Srovnání Lovecraftova a „pravého“ Necronomiconu

Na této stránce se dostává čtenář, jenž hodlá pochopit a poznat pravé a jedinné mystérium knihy mrtvých jmen, k jádru pudla, tedy k poznatkům ohledně pravého Necronomiconu. To co jsem za dobu mého výzkumu zjistil o pravém Necronomiconu, naleznete právě zde. Variantou Necronomiconu, patrně jedinnou jenž si činí nárok na originalitu, vychází ze sumerské, asyrsko-babylónské a částečně také ze starohebrejské a arabské mytologie a démonologie. Ta ovšem mohla být rozluštěna až po rozluštění klínového písma v polovině 19. století. Minimálně jedna část textu, která obsahuje kolekci exorcismů, je nepochybně pravá a vyšla jako seriózní vědecké pojednání (Die Assyrische Beschworungsserie Maqlu nach den Originalen Museum herausgegeben), k původním textům ovšem přibyla část neautentická (tzn. není fikcí, ovšem nebyla vědecky ověřena), tzv. nám již známé „Svědectví šíleného Araba“. Anglický překlad byl údajně pořízen dle řeckého originálu. Nakladatelství na prosby čtenářů o předložení originálu reagovalo takto:

„...originál rukopisu není ve vlastnictví editora ani vydavatele. Obdrželi jsme pouze právo přeložit a vydat toto dílo s tolika doplňky a vysvětlivkami, jak bylo potřeba, nikoli ale právo předložit rukopis ke kontrole veřejnosti. Litujeme toho, zároveň ale cítíme, že toto rozhodnutí může být správné v souvislosti s nebezpečnými signaturami, které toto obsahuje … Proto z bezpečnostních důvodů nemůžeme vyhovět žádostem o ukázání originálu Necronomiconu… ”

Takže nyní víme, že za jedinnou vědecky ověřenou částí je tzv. Kniha Maklu (též Maqlu) a zbytek je velmi diskutabilní. Ovšem dejme se do dalšího průzkumu!

To, že se do Necronomiconu dostaly nepřesné informace vypovídá i svědectví jednoho českého evokatéra, jenž evokoval Pazuzua a po skončené operaci konstatoval, že signatura je pravděpodobně nepřesná. Samotný projev démona ovšem údajně nebyl tak efektní, neboť je velmi vázán na geografické a časové podmínky své největší slávy. Málokoho v Čechách t.č. vyděsí představa spalujícího slunce na poušti či hnijící varlata. Ovšem dlužno dodati, že již zmíněný evokatér nepovažuje Necronomicon jako kompletní knihu za autentickou a považuje jej za kompilát vzniklý ve 20. století.

Necronomicon dle Gregoria

Gregoriův Necronomicon je v podstatě shodný s verzí Simonovou (o které ještě bude řeč), ovšem je ochuzen o ůvodní slova a zasvěcení do tématu. Jedná se o, doufejme, úplný text této tajemné knihy. Skládá se následujících částí:

Závěť (též odkaz či zpověď) „Šíleného Araba“/The Testimony of the Mad Arab
O úrovních a jejich vlastnostech/Of the Zonei and Their Attributes
Kniha vstupu a putování/The Book of Entrance, and Of the Walking
Zaklínání bran/The Incantations of The Gates
Zaklínání boha ohně/The Conjuration of the Fire God
Zaklínání strážce/The Conjuration of the Watcher
Text „MAKLU“/The MAKLU Text
Kniha vyvolávání/The Book of Calling
Kniha 50 jmen Mardukových/The Book of Fifty Names
Text „MAGAN“/The MAGAN Text
Text „URILIA“/The URILIA Text
Závěť (též odkaz či zpověď) „Šíleného Araba“, druhá čast/The Testimony of the Mad Arab, the Second Part

V podstatě se jedná o texty mající hluboký podklad v mytologii středního východu. Pokud se někdo zajímá o tuto oblast dá mi zajisté za pravdu.

Gregor A. Gregorius aka Eugen Grosche (1888 - 1964)

Německý okultista, jeden z nejlepších interpretů Aleistera Crowleyho, byl zakladatelem okultního řádu Fraternitas Saturni. V jeho pozůstalosti bylo objeveno několik sešitů, jejichž styl byl naprosto odlišný od doposud vydaných spisů:

„…Netušili jsme ještě, píše editor německého vydání, že se bude jednat o část Necronomiconu. Některé části byly šifrovány; abychom je mohli rozluštit, bylo nutné najít nejprve klíč. Pro nás je podstatné, že oba texty, jak anglický (myšlen Simonův Necronomicon - pozn. autora) tak německý, přestože oba přišly na svět odlišnými cestami, jsou naprosto shodné, což je samo o sobě jistě dost výmluvným faktem.“

V češtině si můžete přečíst překlad několika kapitol (Zpověď Šíleného Araba, O úrovních a jejich vlastnostech, Kniha vstupu a putování, Zaklínání bran, Zaklínání boha ohně, Zaklínání strážce a Text „Maklu“) od Patrika „Marigolda“ Zandla, které mi laskavě poskytl k zveřejnění.

Stažení Gregoriova Necronomiconu Gregoriův Necronomicon ke stažení.

Simonův Necronomicon

Simonův Necronomicon, je novější a hlubší zpracování téhož tématu, neboť je obohaceno o úvodní texty, kde nabádá čtenáře k opatrnosti, ukazuje původ a doporučuje postupy a některé postupy naopak výrazně nedoporučuje. Výrazným motivačním prvkem zde byla i práce a život Aleistera Crowleyho. Najdeme zde srovnání Liber 777 a entit z Necronomiconu. Taktéž porovnání Lovecraftových, Crowleyho a Sumerských tezí magických (evokačních). Neocenitelným faktem je také správná výslovnost, další zaklínání, analogie mezi angličtinou a sumerštinou a samozřejmě původní text, jenž se shoduje s Gregoriovou verzí. Celá kniha je plně věnována odkazu Aleistera Crowleyho.

Zde naleznete seznam kapitol, z nichž se kniha skládá:

Úvod/Introduction
Úvodní esej/Introductory Essay
Úvodní poznámky/Prefatory Notes
Srovnávací tabulka/Chart of Comparisons
Doplňkový materiál k Liber 777/Supplementary Material to 777
Poznámky k výslovnosti/Notes on Pronunciation
Zaklínání (přeložená)/The Spells (Translated)
Podobná sumerská slova a fráze v angličtině/Common Sumerian Words and Phrases in English
Poznámka vztahující se k původnímu textu/A word Concerning the Original Manuscript
Upozornění četnářům/Banishings
Použitá a doporučená literatura/Bibliography & Suggested Reading ListZávěť (též odkaz či zpověď) „Šíleného Araba“/The Testimony of the Mad Arab
O úrovních a jejich vlastnostech/Of the Zonei and Their Attributes
Kniha vstupu a putování/The Book of Entrance, and Of the Walking
Zaklínání bran/The Incantations of The Gates
Zaklínání boha ohně/The Conjuration of the Fire God
Zaklínání strážce/The Conjuration of the Watcher
Text „MAKLU“/The MAKLU Text
Kniha vyvolávání/The Book of Calling
Kniha 50 jmen Mardukových/The Book of Fifty Names
Text „MAGAN“/The MAGAN Text
Text „URILIA“/The URILIA Text
Závěť/odkaz/zpověď „Šíleného Araba“, druhá čast/The Testimony of the Mad Arab, the Second Part

V češtině si můžete přečíst překlad několika kapitol (Zpověď Šíleného Araba, O úrovních a jejich vlastnostech, Kniha vstupu a putování, Zaklínání bran, Zaklínání boha ohně, Zaklínání strážce a Text „Maklu“) od Patrika „Marigolda“ Zandla, které mi laskavě poskytl k zveřejnění.

V současné době se mi dostala do rukou práce, která porovnává původní text Knihy Maklu a Simonovu verzi. Autor tvrdí, že u Simona můžeme nalézt nepřesnosti a chyby. Tedy za současného stavu doporučuji, bráti Simonovi verzi s lehkým nadhledem.

Stažení Simonova Necronomiconu Simonův Necronomicon ke stažení.

Akáša = Necronomicon???

Spousta okultních teorií tvrdí, že vše co se kdy na zemi stalo, je otištěno v energetickém/morfickém poli země, které známe také pod pojmem Akáša. V historii lidstva byli jedinci, kteří uměli v této pomyslné kronice uměli číst (madam Blavatská, čtoucí záznamy z knihy Dzyan).

Ovšem stále pevnějí utvrzovaným názorem se stává, že Necronomicon byla a je reálně existující kniha a touto otázkou se tedy budeme nadále zabývat.

Ukázky z Necronomiconu

Na úplném překladu se zatím pracuje, tedy nabízím texty převzaté z knihy Josefa Veselého: Slavné grimoáry minulosti.

Zaříkání proti démonům

Používejme při ohrožení v magickém kruhu:

ZI ANNA KANPA!
ZI KIA KANPA!
GALLU BARRA!
NAMTAR BARRA!
ASCHAK BARRA!
GIGIM BARRA!
ASCHAK BARRA!
GIGIM BARRA!
ALAL BARRA!
TELAL BARRA!
MASQIM BARRA!
UTUQ BARRA!
IDPA BARRA!
LALARTU BARRA!
LALLASU BARRA!
AKHKHARU BARRA!
URUKKU BARRA!
KIELGALAL BARRA!
LILITU BARRA!
UTUQ XUL EDIN NA ZU!
ALLA XUL EDIN NA ZU!
GIGIM XUL EDIN NA ZU!
MULLA XUL EDIN NA ZU!
DINGIR XUL EDIN NA ZU!
MASQIM XUL EDIN NA ZU!
BARRA! EDINNAZU!
ZI ANNA KANPA! ZI KIA KANPA!

Rejstřík entit

Humwawa a Pazuzu

Humwawova signaturaPánem ohavnosti je Humwawa, duch jižního větru, jehož obličej je směsí lidských a zvířecích rysů. Jeho dech je cítit hnojem tak silně, že žádná vůně ani kadidlo nepřehluší tento zápach tam, kde je Humwawa přítomen. Humwawa je temný anděl všech výměšků, hlavně kyselých. A protože všechny věci budou jednou zničeny a rozmělněny je Humwawa pánem budoucnosti všeho, co je na zemi. Proto je možno spatřit budoucnost každého člověka, pohlédneme-li tomuto andělu do obličeje, ale je přitom nutné dávat si pozor a nenadechnout se strašného zápachu, který je smrtící.Pazuzuova signatura Zjeví-li se knězi Humwawa, nebude tam též strašlivý Pazuzu, pán horečky a všech nakažlivých nemocí, šklebíci se rohatý anděl se čtyřmi křídly, shnilými pohlavními orgány a s ostrými zuby, který vyje ve dne i v noci, za větru i v bezvětří? Mocným mágem, je ten, kdo je dokážezahnat, položil-li již tento na člověka jednou svoji smrtící ruku.

Věz, že Humwawa a Pazuzu jsou bratři. Humwawa je starší a přichází s tichým ševelivým větrem. Podle toho znamení poznáš, že se blíží i Pazuzu. Příslušná pečeť jej přinutí, aby se zjevil.
Gelal a Lilit
GelalLilith

Věz, že Gelal a Lilit přicházejí rychle, jsou-li voláni a přepadají člověka na lůžku, aby mu uloupili vodu a pokrm života s úmyslem urychlit jeho smrt, ale jejich úsilí je marné, neboť neznají formuli. Ale knězi, který ji zná, mohou vodu a pokrm života přinést. Musí je však volat často, protože po uplynutí desetiny měsíce jsou tyto prvky mrtvé.

Gelal se vtírá do postele ženáma Lilit mužům. Z těchto návštěv se mnohdy rodí zlé bytosti ... Gelal přijíždí na větru, zatímco Lilit často přichází s deštěm. Po rituálu se musí z očistných důvodů používat tekoucí voda.

Nahoře znamení Gelalovo, dole znamení Lilith. Sexuální symbolika u obou signatur je nezaměnitelná

Pravý Necronomicon kontra Lovecraftův Necronomicon

Víme tedy, že máme dva Necronomicony a s největší pravděpodobnostní ani Lovecraftův Necronomicon není pouhým výmyslem. Je tu ovšem jeden zádrhel. Bytosti z obou Necronomiconů se neshodují. Naskytují se dvě vysvětlení této skutečnosti:

1. Lovecraft znal Necronomicon celý, na rozdíl od Gregoria, který vlastnil jen fragmenty, což by ovšem znamenalo, že ani anglické vydání je neúplné.

2. „Stará božstva“ Lovecrafta plně odpovídají anglické i německé verzi. Lovecraft ovšem z důvodů, kvůli nimž bylo zakázáno anglickým nakladatelům ukázat řecký originál, pozměňuje záměrně určité zkušenosti (Kutulu - Cthulhu). Je-li tato kniha opravdu tak nebezpečná, není se co divit takovým ochranným opatřením. Minimálně jedna část textů obsahující kolekci exorcismů je pravá a vyšla již v roce 1895 a tedy ji Lovecraft mohl znát.

Gregoriův Necronomicon  • Simonův Necronomicon • Zaříkání proti démonům • Entity • Srovnání Lovecraftova a „pravého“ Necronomiconu

Použitá literatura a zdroje:
Josef Veselý: Slavné grimoáry minulosti
Aleš Česal: Necronomicon, Magazín Záhad


Úvod | Historie | Lovecraftův Necronomicon | Pravý Necronomicon | Praxe dle Necronomiconu | Souvislosti | Související texty a verse Necronomiconu

Zpět
Zpět na hlavní stranu Codyho stránek

Hlavní strana ×  Bloxxter ×  O Codym ×  Články ×  Cizí díla × Knihovna ×  Magie ×  Necronomicon ×  Srazy ×  Ke stažení ×  Odkazy ×  Mapa stránek ×  Diskuse ×  Kontakt